Bank Pocztowy


Bank Pocztowy powstał w 1990 r. Dynamiczny rozwój Banku rozpoczął się jednak w 2009 r., w wyniku udanej transformacji z banku jako instytucji rozliczeniowo-depozytowej, w bank skoncentrowany na obsłudze klientów detalicznych. Podstawą unikalnego modelu biznesowego Banku Pocztowego jest strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, pozwalające wykorzystać potencjał Grupy Poczty Polskiej, w tym wyłączny dostęp do sieci sprzedaży Poczty Polskiej (7,4 tys. placówek w tym ponad 4,5 tys. dystrybuujących produkty bankowo-ubezpieczeniowe) i jej klientów oraz prosta oferta produktowa dopasowana do ich potrzeb.Marcin Dudek
Dyrektor Departamentu Skarbu BANK POCZTOWY SA
InnerValue cechuje się dużą swobodą nawiązywania kontaktów oraz zdolnością do pracy w zespołach projektowych łączących wiele obszarów z zakresu rynku kapitałowegoAKTUALNOŚCI

Bank Pocztowy


Bank Pocztowy rozpoczyna program emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych

Komisja Nadzoru Finansowego 16 maja br. zatwierdziła prospekt emisyjny Programu Publicznych Emisji Obligacji Banku Pocztowego o wartości do miliarda złotych. W pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach Programu zastosowano nową formułę, której celem jest ograniczenie nadmiernej redukcji przy składaniu zapisów przez inwestorów indywidualnych.

więcej