ENEA SA


Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ok. 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec.

W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni.
Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.


Zobacz także: ENEA - długofalowa, kompleksowa obsługa klienta (case study)
AKTUALNOŚCI

ENEA SA


Grupa Enea realizuje plany rozwojowe w oparciu o stabilną sytuację finansową i operacyjną. Grupa podsumowała wyniki po trzech kwartałach 2017 r.

Pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. to dla Grupy Enea okres stabilnego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy była, zakończona sukcesem, synchronizacja nowego bloku 1.075 MW w Elektrowni Kozienice z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Ten najsprawniejszy i największy w Polsce blok energetyczny już 19 grudnia zostanie oficjalnie oddany do użytku, tym samym Enea sfinalizuje największy w swojej historii projekt inwestycyjny. Grupa realizuje ambitne plany rozwojowe w oparciu o stabilną sytuację finansową i operacyjną - po trzech kwartałach odnotowała wzrost EBITDA o 6,5% r/r, a zysk netto zwiększył się o 16,3% r/r do 838 mln zł.

więcej

Bogdanka z koncesją na wydobycie węgla ze złoża „Ostrów”

LW Bogdanka, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton.

więcej

Wyniki finansowe Grupy Enea za I półrocze 2017 r. potwierdzają umocnienie pozycji na rynku

Pierwsze półrocze 2017 r. to dla Grupy Enea dalsze działania na rzecz budowy potencjału rozwojowego. W lutym Grupa przyjęła Strategię Rozwoju dla Obszaru Wydobycie. Z kolei w marcu Enea zakończyła sukcesem akwizycję Elektrowni Połaniec, która już od pierwszych miesięcy buduje dodatkową wartość Grupy. Realizowane przez Eneę kierunki rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego mają odzwierciedlenie w osiągniętych w I półroczu tego rokuwynikach finansowych. Grupa Enea odnotowała bardzo dobry wynik EBITDA, który wzrósł o 12,6% r/r i wyniósł 1.358 mln zł przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży netto na poziomie 5.567 mln zł i zysku netto na poziomie 624 mln zł, czyli większym o 32,4% r/r.

więcej

Andrzej Wicik prezesem Enei Innovation

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Innovation powołało 24 maja na funkcję prezesa zarządu Andrzeja Wicika. Enea Innovation to podmiot, którego zadaniem w Grupie Enea będzie zarządzanie obszarem innowacji.

więcej

Realizacja strategii umacnia pozycję Grupy Enea – dobre wyniki innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego za I kwartał 2017 r.

O 10,6% w porównaniu do analogicznego okresu rokuubiegłego wzrósł zysk netto Grupy Enea, który ukształtował się na poziomie 321 mln zł. Innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny w I kwartale 2017 r. uzyskał 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz wypracował 666 mln zł EBITDA. Grupa chce współtworzyć w Polsce ekosystem innowacji i podejmuje związane z tym inicjatywy. Działania Enei nakierowane są na umacnianie bezpieczeństwa energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów.

więcej

Dynamiczny rozwój innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego – Grupa Enea podsumowuje rok

11.256 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, EBITDA wynosząca 2.328 mln zł i zysk netto na poziomie 849 mln zł – to podstawowe wyniki Grupy Enea za ubiegły rok. Grupa konsekwentnie realizuje założenia nowej Strategii Rozwoju inwestując w nowoczesne źródła wytwarzania energii, umacnia pozycję rynkową w obszarze wydobywczo-wytwórczym i zwiększa aktywność w obszarze innowacji. Działania Enei wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów.

więcej

Enea Połaniec – nowa spółka Grupy Enea

Enea Elektrownia Połaniec (Enea Połaniec) to nowa nazwa spółki zarządzającej Elektrownią Połaniec, którą Enea kupiła od francuskiego ENGIE. Po finalizacji transakcji, Enea rozpoczyna proces włączenia Połańca do innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Funkcjonowanie Enei Połaniec w strukturach Grupy pozwoli na realizację synergii w oparciu o wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec. Enea w środę podsumowała transakcję podczas konferencji prasowej w Warszawie, w której wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

więcej