ENEA SA


Grupa Kapitałowa Enea należy do grona największych polskich przedsiębiorstw. Podstawę jej działalności stanowią wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną. Dostarcza energię do 2,5 mln klientów biznesowych i indywidualnych w całym kraju. Całkowita moc zainstalowana Grupy wynosi 3,3 GW. 

Sprzedaż energii pozostaje domeną Enea SA, która jako pierwsza polska spółka energetyczna w 2008 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liderem Grupy w zakresie produkcji energii jest Enea Wytwarzanie, która zarządza największą krajową elektrownią zawodową opalaną węglem kamiennym. Usługi dystrybucji świadczy Enea Operator , która dostarcza energię elektryczną do klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Sieć dystrybucyjna Enea Operator obejmuje ponad 20% powierzchni kraju. 


Zobacz także: ENEA - długofalowa, kompleksowa obsługa klienta (case study)
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

ENEA SA


Enea o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec – wszystkie warunki zawieszające umowy już spełnione

Enea otrzymała informację o spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu od ENGIE International Holdings B.V. 100 % akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Spełnienie warunków otwiera drogę do finalizacji transakcji. Inwestycja w Elektrownię Połaniec wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea.

więcej

LW Bogdanka publikuje strategię - spółka stawia na scenariusz elastycznego rozwoju, podwojenie bazy surowcowej i innowacje

LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego przedstawiła strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Ogłoszona strategia jest zgodna ze Strategią Grupy Enea oraz wpisuje się zarówno w Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i projekt Programu dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

więcej

Enea podpisała z ENGIE umowę warunkową na zakup Elektrowni Połaniec

Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 % akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Inwestycja wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Przejęcie Elektrowni Połaniec umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju i wzmocni pozycję Grupy na rynku.

więcej

Energa i Enea ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy Elektrowni Ostrołęka C

ENERGA SA i Enea SA ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpisuje się w proces modernizacji krajowej energetyki z wykorzystaniem jako paliwa polskiego węgla. Firmy zainteresowane kompleksową realizacją „pod klucz” Elektrowni z jednym blokiem energetycznym o sprawności co najmniej 45 % mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania do 20 lutego 2017 roku.

więcej

Energa podpisała z Eneą umowę inwestycyjną o wspólnej realizacji Elektrowni Ostrołęka C

Energa i Enea zawarły 8 grudnia br. umowę inwestycyjną, której celem jest wspólne przygotowanie, budowa i eksploatacja nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy około 1000 MWe brutto w Ostrołęce. Enea kupi 50 % akcji o wartości 101 mln zł, przysługujących Enerdze w kapitale zakładowym spółki celowej, powołanej do realizacji Projektu. Ustalone przez firmy zasady współpracy powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu jeszcze w 2016 roku.

więcej

Enea z wyłącznością na negocjacje zakupu Elektrowni Połaniec

Realizując strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku, Enea podjęła kolejny krok dążący do zakupu od ENGIE 100 % akcji spółki ENGIE Energia Polska, właściciela Elektrowni Połaniec. W toku prowadzonych rozmów, Enea uzyskała od ENGIE wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji. Udzielona Enei wyłączność będzie obowiązywała do końca 2016 r.

więcej

Podpisano akt założycielski i statut Polskiej Fundacji Narodowej

Enea, jako jedno z 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw, podpisała akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej statut. Zadaniem tej organizacji będzie promocja polskiej gospodarki i kształtowanie wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.

więcej

Enea zmienia się w innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny elastycznie adaptujący się do zmian otoczenia rynkowego

Grupa Enea w najbliższych miesiącach przyjmie nowe strategie obszarowe, realizujące założenia przyjętej pod koniec września Strategii Rozwoju Grupy do 2030 r. Pozytywne wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 r. umożliwią firmie przygotowanie się do nowych wyzwań rynkowych. Grupa już podejmuje proinwestycyjne i proklienckie inicjatywy wpisujące się w nowe myślenie o koncernie.

więcej