ENEA SA


Grupa Kapitałowa Enea należy do grona największych polskich przedsiębiorstw. Podstawę jej działalności stanowią wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną. Dostarcza energię do 2,5 mln klientów biznesowych i indywidualnych w całym kraju. Całkowita moc zainstalowana Grupy wynosi 3,3 GW. 

Sprzedaż energii pozostaje domeną Enea SA, która jako pierwsza polska spółka energetyczna w 2008 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liderem Grupy w zakresie produkcji energii jest Enea Wytwarzanie, która zarządza największą krajową elektrownią zawodową opalaną węglem kamiennym. Usługi dystrybucji świadczy Enea Operator , która dostarcza energię elektryczną do klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Sieć dystrybucyjna Enea Operator obejmuje ponad 20% powierzchni kraju. 


Zobacz także: ENEA - długofalowa, kompleksowa obsługa klienta (case study)
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

ENEA SA


Enea z wyłącznością na negocjacje zakupu Elektrowni Połaniec

Realizując strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku, Enea podjęła kolejny krok dążący do zakupu od ENGIE 100 % akcji spółki ENGIE Energia Polska, właściciela Elektrowni Połaniec. W toku prowadzonych rozmów, Enea uzyskała od ENGIE wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji. Udzielona Enei wyłączność będzie obowiązywała do końca 2016 r.

więcej

Podpisano akt założycielski i statut Polskiej Fundacji Narodowej

Enea, jako jedno z 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw, podpisała akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej statut. Zadaniem tej organizacji będzie promocja polskiej gospodarki i kształtowanie wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.

więcej

Enea zmienia się w innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny elastycznie adaptujący się do zmian otoczenia rynkowego

Grupa Enea w najbliższych miesiącach przyjmie nowe strategie obszarowe, realizujące założenia przyjętej pod koniec września Strategii Rozwoju Grupy do 2030 r. Pozytywne wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 r. umożliwią firmie przygotowanie się do nowych wyzwań rynkowych. Grupa już podejmuje proinwestycyjne i proklienckie inicjatywy wpisujące się w nowe myślenie o koncernie.

więcej

Enea optymalizuje i dostosowuje model funkcjonowania koncernu surowcowo – energetycznego do otoczenia rynkowego. Grupa ogłosiła nową Strategię Rozwoju do 2030 roku

Enea będzie aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i będzie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Grupa zwiększy swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz postawi na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii. Jednym z centrów wdrażania takich, wynikających ze strategii rozwiązań, stanie się podmiot Enea Innovation.

więcej

Enea składa ofertę na Elektrownię Połaniec

30 września 2016 r. Enea złożyła ofertę na zakup 100 % spółki ENGIE Energia Polska, właściciela elektrowni Połaniec. Dążenie do przejęcia tych aktywów wzmocni pozycję Grupy na rynku wytwórców energii. Wpisuje się także w przyjętą właśnie Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.

więcej

Krzysztof Figat nowym prezesem Enei Wytwarzanie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei Wytwarzanie powołało w piątek na stanowisko Prezesa Spółki Krzysztofa Figata. Do zarządu firmy odpowiedzialnej w Grupie Enea za produkcję energii i ciepła wejdzie również Jan Mazurkiewicz, który zostanie Wiceprezesem ds. Korporacyjnych Enei Wytwarzanie. Krzysztof Figat i Jan Mazurkiewicz obejmą funkcje od 17 października 2016 roku.

więcej

Zmiany w zarządzie Enei Operator

Zarząd Enei Operator zostanie poszerzony o stanowisko Wiceprezesa ds. Innowacji i Logistyki. W piątek Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zdecydowało, że nową funkcję obejmie Wojciech Drożdż, dotychczasowy Wiceprezes Enei Operator ds. Ekonomiczno-Finansowych. Z kolei na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Sławomira Mirkowskiego. Zmiany wejdą w życie 10 października 2016 roku.

więcej