Mabion SA


Mabion jest pierwszą polską spółką biotechnologiczną założoną w marcu 2007 roku. Podstawowym celem działalności jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do istniejących na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych).

Priorytetowym projektem Spółki jest obecnie wprowadzenie preparatu MabionCD20 na jak największą liczbę światowych rynków. Spółka prowadzi proces rejestracji w procedurze centralnej na obszarze całej Unii Europejskiej. Partnerem w tym procesie jest Mylan – jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie. Kolejnym głównym celem Spółki jest wprowadzenie MabionCD20 na rynek amerykański. Spółka prowadzi także inne projekty, m.in. badania nad lekami MabionMS czy MabionEGFR.

Siedziba Spółki mieści się w Konstantynowie Łódzkim. Mabion zadebiutował na rynku NewConnect w 2010 roku, natomiast w 2013 roku przeszedł na Rynek Główny GPW.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Mabion SA


Mabion skorzysta na dynamicznym wzroście rynku leków biopodobnych

Ponad 45% wyniesie średnioroczny wzrost rynku leków biopodobnych na świecie w latach 2017-2024 – wynika z raportu firmy badawczej CBR Pharma Insight. Eksperci wskazują, że rozwój tego rynku jest napędzany m.in. poprzez wygasanie patentów kilku najlepiej sprzedających się leków biologicznych. We wzroście tej branży planuje partycypować również Mabion, który w tym rokuoczekuje rejestracji biopodobnego leku immunologicznego MabionCD20 przez europejskiego regulatora.

więcej

Przejście kluczowej fazy przed rejestracją leku oraz pozyskanie blisko 175 mln zł - Mabion podsumowuje 2018 rok

Mabion SA, największa notowana na GPW polska firma biotechnologiczna, podsumowuje 2018 rok. Był to okres, w którym Spółka dokonała kluczowych postępów w swoim flagowym projekcie rozwoju leku MabionCD20. Zaowocowało to złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rejestrację w krajach UE. Innym kluczowym wydarzeniem w ubiegłym rokubyło pozyskanie na dalsze prace rozwojowe blisko 175 mln zł.

więcej

Mabion zrealizował pierwszy kamień milowy na drodze do rejestracji MabionCD20 w Turcji

Mabion SA, największa notowana na GPW polska spółka biotechnologiczna, poinformowała o otrzymaniu pisma z tureckiego Ministerstwa Zdrowia dotyczącego zakończonej inspekcji w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) przeprowadzonej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej. Zgodnie z otrzymanym pismem, w toku inspekcji nie stwierdzono niezgodności krytycznych. To bardzo ważny etap na drodze do rejestracji leku MabionCD20 w Turcji.

więcej