R22 SA


Grupa R22 to dynamicznie rosnący holding spółek technologicznych, w której skład wchodzą firmy oferujące: usługi hostingowe i sprzedaż domen (Grupa H88), usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami (Grupa Vercom) oraz usługi telekomunikacyjne realizowane przez Grupę Oxylion.

Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

R22 SA


50 % wzrost przychodów Grupy R22 w III kwartale 2021

Grupa R22 kontynuuje wzrost skali działalności i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Jest to zasługą dynamicznego, ponad 20-proc. wzrostu organicznego, jak i skutecznej realizacji akwizycji. W III kwartale br. Grupa osiągnęła 73,8 mln zł, czyli o 50 % więcej r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 19,4 mln zł i była o 29 % wyższa niż rokwcześniej. Dynamiczny wzrost wyników Grupy wspierany jest przez korzystne trendy rynkowe w zakresie cyfryzacji i automatyzacji gospodarki oraz ekspozycję na szybko rosnącą branżę e commerce.

więcej

Grupa R22, właściciel marki cyber_Folks, przejmuje Zenbox

Grupa R22, właściciel marki cyber_Folks, umacnia pozycję w zakresie usług hostingowych i sprzedaży domen. Dzięki akwizycji Zenbox, Grupa zyska dodatkowe 22,7 tys. klientów hostingowych i 35,8 tys. obsługiwanych domen. Wartość transakcji to 18 mln zł.

więcej

Blisko 50 % wzrost zysku netto Grupy R22 w II kwartale 2021

- Patrząc na pierwsze półrocze 2021 r. warto podkreślić kilka rzeczy. Przede wszystkim przeprowadzony proces publicznej oferty akcji Vercom SA i debiut spółki na GPW, bardzo dobre wyniki osiągnięte w segmencie cyber_Folks - 40 % wzrost wyniku EBITDA w I półroczu, jak i w II kwartale, a także wysoka dynamika przychodów i rozwój sprzedaży przez Profitroom – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22. - Co więcej, już po zakończeniu raportowanego okresu, ogłosiliśmy kolejne inwestycje w Freshmail, PushPushGo oraz SellIntegro. – dodaje.

więcej

Grupa R22, właściciel marki cyber_Folks, inwestuje w SellIntegro

Grupa R22 rozszerza kompetencje i ofertę usług e-commerce. Poprzez spółkę H88, właściciela marki cyber_Folks, inwestuje w SellIntegro, dynamicznie rosnącą firmę specjalizującą się w automatyzacji i masowej integracji systemów zarządczych i księgowych z platformami e commerce. W wyniku transakcji o wartości 21,5 mln zł właściciel marki cyber_Folks posiada 33,5 % udziału w kapitale, a na mocy umowy inwestycyjnej uprawniony jest do objęcia kolejnych udziałów, które zapewnią spółce ponad 50 % udziałów.

więcej

Prawie 80 % wzrostu zysku netto Grupy R22 w I kwartale 2021 r.

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 wypracowała w I kwartale 2021 r. 67,3 mln zł przychodów. To wynik o 36 % lepszy niż rokwcześniej. W tym okresie skorygowana EBITDA wzrosła o 27 % do 17,7 mln zł. Jeszcze szybciej rósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który po wzroście o 77 % r/r wyniósł 6,9 mln zł. Dynamiczne zwiększanie wyników to efekt zarówno dynamicznego rozwoju organicznego, jak i pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS.

więcej

Zarząd i Rada Nadzorcza R22 rekomendują wypłatę rekordowej dywidendy

Zarząd i Rada Nadzorcza R22 przyjęły uchwały, zgodnie z którymi rekomendują wypłatę dywidendy z zysku za 2019/2020 r. obr. Łączna wartość dywidendy to 12 mln zł, czyli 0,85 zł na jedną akcję. Zgodnie z propozycją zarządu do akcjonariuszy R22 trafi w czerwcu ponad 8 mln zł (0,57 zł na jedna akcję). Wcześniej, w październiku 2020 r., spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy. Ostateczna decyzję o dywidendzie podejmą akcjonariusze na WZA.

więcej

Ponad 50 % wzrostu zysku netto Grupy R22 w 2020 r.

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 wypracowała rekordowe wyniki finansowe. W samym IV kwartale 2020 r. przychody wyniosły 70,9 mln zł (+48 % r/r), znormalizowana EBITDA 18,4 mln zł (+36 % r/r), a skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,7 mln zł (+56 % r/r). Dynamiczny wzrost wyników R22 to z efekt rozwoju organicznego związanego m.in. z rosnącym rynkiem e-commerce oraz cyfryzacją życia gospodarczego, jak również pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS.

więcej

Prawie 50 % wzrost przychodów Grupy R22 w IV kwartale 2020 r.

Notowana na GPW grupa technologiczna R22, według wstępnych danych finansowych, osiągnęła w IV kwartale 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 70,9 mln zł i były o 48 % wyższe niż rokwcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 18,2 mln zł, co oznacza wzrost o 35 % r/r. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rozwoju organicznego związanego m.in. z szybko rosnącym rynkiem e-commerce oraz pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS. W związku z udanym wdrożeniem marki cyber_Folks, spółka zdecydowała o zaprzestaniu promowania marek Linuxpl.com i Hekko.pl oraz częściowym odpisaniu ich wartości.

więcej

Ponad 100 % wzrostu zysku netto

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 osiągnęła w III kwartale 2020 r. rekordowe wyniki zarówno na poziomie zysku EBITDA, jak i zysku netto. W minionym kwartale zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6,8 mln zł. To ponad dwukrotnie lepszy wynik niż rokwcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 49,4 mln zł, a zysk EBITDA po wzroście o 16 % r/r wyniósł 15,0 mln zł.

więcej

R22 przejmuje lidera czeskiego rynku SMS

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 ogłosiła akwizycję lidera czeskiego rynku komunikacji masowej SMS – Grupy ProfiSMS. Transakcja jest pierwszym dużym krokiem w międzynarodowej ekspansji segmentu Communication Platform as a Service (CPaaS, wcześniej Omnichannel Communication). Grupa R22 przejmie 100 % udziałów ProfiSMS, wartość transakcji wyniesie około 40 mln zł.

więcej