SELVITA SA


Selvita SA jest jedną z wiodących przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka świadczy kompleksowe usługi w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań i rozwoju na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych oraz agrochemicznych z całego świata. Poprzez Spółkę zależną – Ardigen - wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, wspiera rozwój medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Spółka prowadzi działalności od 2007 r. i zatrudnia ok. 500 pracowników, z których 1/3 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W latach 2014-2019 przychody Spółki wzrosły blisko pięciokrotnie. W 2019 r. Selvita wygenerowała przychody w wysokości 105,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 37% r/r, z czego 91,4 mln zł w segmencie usług (wzrost o 39% r/r) oraz 14,0 mln zł w segmencie bioinformatycznym (wzrost o 23% r/r).
Spółka jest notowana na głównym rynku GPW.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

SELVITA SA


Kluczowy rokw rozwoju Selvity – strategiczna akwizycja

• Selvita SA osiągnęła w 2020 r. przychody z działalności operacyjnej w wysokości 142,5 mln zł, co oznacza 35 % wzrost r/r. Przychody komercyjne wzrosły o 39 % i wyniosły 131,9 mln zł. 

• Bardzo dynamiczny rozwój zanotował Ardigen SA, którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 69 % do 17,8 mln zł.
 • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które w 2020 r. wyniosły odpowiednio 33,1 mln zł oraz 19,9 mln zł, wobec 24,8 mln zł oraz 14,0 mln zł rokwcześniej. 
• Przełomowa akwizycja Fidelty przynosi znaczący wzrost skali działalności i uzupełnia portfolio usług Selvity.

więcej

Selvita wybrana Giełdową Spółką Roku 2020

Kraków, 16 marca 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, została wybrana Giełdową Spółką Roku w konkursie organizowanym przez największy biznesowy dziennik w Polsce – Puls Biznesu. Selvita oprócz zwycięstwa w głównym rankingu zdobyła pierwsze miejsce w kategoriach „Perspektywy rozwoju” oraz „Kompetencje Zarządu”. Wyniki konkursu potwierdzają dotychczasowe osiągnięcia Spółki oraz wskazują mocne podstawy dalszego rozwoju.

więcej

Selvita wejdzie w skład indeksu mWIG40

Kraków, 4 marca 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, w wyniku rocznej rewizji indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ogłoszonej 4 marca br., została zakwalifikowana do indeksu mWIG40. Akcje Selvity wejdą do nowego indeksu po sesji z dnia 19 marca 2021 r. Do tej pory Spółka wchodziła w skład indeksu sWIG80.

więcej

Selvita przejmuje Fideltę od Galapagos i umacnia swoją pozycję wśród największych przedklinicznych CRO w Europie

• Akwizycja znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków • Transakcja istotnie zwiększy skalę działalności Grupy Selvita, nieomal podwajając jej przychody • Łączna wartość transakcji wyniesie 31,2 mln EUR i zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz poprzez finansowanie dłużne • Fidelta będzie świadczyć przez kolejne pięć lat usługi dla Galapagos w zakresie odkrywania leków

więcej

Selvita z bardzo dobrymi wynikami za trzy kwartały 2020 r.

• Selvita SA opublikowała wstępne wybrane szacunkowe wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 r. • Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 105,2 mln zł, co oznacza 44 % wzrost rdr. • Segment usługowy w raportowanym okresie ponownie osiągnął wysoką rentowność przy rosnącej skali działalności. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45 % do 84,9 mln zł a EBITDA segmentu wyniosła 21,6 mln zł • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które wyniosły odpowiednio 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł, wobec 16,5 mln zł oraz 8,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. • Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 134,7 mln zł i jest 38 % wyższy niż rokwcześniej.

więcej

Selvita z rekomendacją dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie

Kraków, Polska – 1 października 2020 r. – Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

więcej

Selvita pozyskała blisko 91 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, z sukcesem przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od Inwestorów 90,6 mln zł. Jest to jednocześnie druga pod względem wartości transakcja pozyskania kapitału przeprowadzona w tym rokuna giełdzie w Warszawie.

więcej

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Selvity ustalona na 38 zł

Zarząd Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C oferowanych w bezprospektowej ofercie publicznej na 38 zł za jedną akcję. W ramach oferty Spółka emituje do 2,38 mln nowych akcji. Środki pozyskane z oferty publicznej Selvita przeznaczy przede wszystkim na akwizycje wybranych europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization).

więcej

NWZ Selvita SA podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji. Jutro rusza proces budowania księgi popytu.

Akcjonariusze Selvita SA, jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15 % obecnego kapitału zakładowego Spółki. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na akwizycje, a także dalszy rozwój organiczny Selvity.

więcej