PBKM S.A.


Polski Bank Komórek Macierzystych SA (PBKM) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie bank komórek macierzystych. Dzięki zbudowanej przez PBKM Grupie FamiCord nasze usługi dostępne są w kilkunastu krajach Europy. Naszymi klientami są rodzice, którzy powierzają nam krew pępowinową swoich dzieci. Dzięki temu zyskują dostęp do ratujących życie terapii z użyciem komórek macierzystych.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

PBKM S.A.


Polski Bank Komórek Macierzystych uzyskał zgodę FDA na dostarczanie krwi i tkanek do USA celem leczenia chorób hematologicznych u amerykańskich pacjentów

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord - jeden z największych i najszybciej rosnący z liczących się w Europie banków komórek macierzystych – uzyskał od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) zgodę na dostarczanie do ośrodków medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych szpiku, mobilizowanej krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej pozyskanych od polskich pacjentów. Celem działalności jest leczenie chorób hematologicznych, w tym białaczek i chorób autoimmunologicznych.

więcej

Polski Bank Komórek Macierzystych wytworzy produkty ATMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnący wśród liczących się w Europie bank komórek macierzystych – podpisał z partnerem z Europy Zachodniej ramową umowę, której przedmiotem będzie wytworzenie produktów zaawansowanej terapii medycznej (ang. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę. Koszt badań klinicznych będzie pokryty przez partnera. Współpraca ma rozwojowy charakter.

więcej

Kilkukrotny wzrost mocy produkcyjnych Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Swoją działalność rozpoczęło rozbudowane laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzącego międzynarodowej Grupie Famicord jednego z największych i najszybciej rosnącego wśród liczących się w Europie banku komórek macierzystych. Rozbudowa pozwoli na nawet czterokrotne zwiększenie wytwarzania produktów ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products) na bazie komórek macierzystych. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. przychody z tego źródła oraz terapii z wykorzystaniem ATMP wzrosły r/r blisko trzykrotnie, do ponad 4 mln zł.

więcej

Dynamiczny wzrost wyników Polskiego Banku Komórek Macierzystych i wyraźne umocnienie pozycji rynkowej w Europie

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnący w Europie bank komórek macierzystych – osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. 17,7 mln zł zysku netto, czyli o 22 % więcej niż w analogicznym okresie rokwcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 26,5 mln zł i był o 19 % wyższy r/r. Grupa wypracowała 96,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 25 %

więcej

Polski Bank Komórek Macierzystych podejmuje nowe działania na rynkach zagranicznych

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnący spośród znaczących banków komórek macierzystych w Europie – wchodzi na nowe rynki Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie firma zaprzestała współpracy z dotychczasowymi partnerami w Estonii, Macedonii i Mołdawii. PBKM nie wyklucza podjęcia na tych rynkach współpracy z innymi podmiotami.

więcej

Fundusze Altus TFI przekroczyły próg 5 % w akcjonariacie Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Altus TFI) poinformowało, że fundusze zarządzane przez tę instytucję zwiększyły zaangażowanie w akcje Polskiego Banku Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzącego międzynarodowej Grupie Famicord jednego z największych i najszybciej rosnących w Europie banków komórek macierzystych – do 5,31 % Jest to pierwszy fundusz, który ujawnił się w akcjonariacie spółki, której pierwsza oferta publiczna została przeprowadzona w kwietniu tego roku.

więcej

Prawie 30 % wzrost zysku netto i EBITDA Polskiego Banku Komórek Macierzystych w pierwszym półroczu 2016 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnących w Europie bank komórek macierzystych – wypracował w drugim kwartale 2016 r. 34,6 mln zł przychodów, czyli o 43 % więcej niż w analogicznym okresie rokwcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 8,7 mln zł, co oznacza wzrost o 42 % Zysk netto sięgnął 5,6 mln zł, a więc o 39 % więcej niż przed rokiem.

więcej