All in! Games


All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole, pracując nad polskimi i międzynarodowymi projektami. All in! Games jest wydawcą takich tytułów jak Ghostrunner (One More Level, współwydawca 505 Games), Paradise Lost (PolyAmorous), Alaloth - Champions of The Four Kingdoms (Gamera Interactive) i Tools Up! (The Knights of Unity). Od 2020 roku, po połączeniu ze spółką Setanta, All in! Games jest notowany na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada międzynarodowy zespół (Polska, USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja, Litwa) liczący ponad 100 pracowników.
AKTUALNOŚCI

All in! Games


Rekordowe wyniki finansowe All In! Games

All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, podsumował wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2021 roku. W raportowanym okresie spółka osiągnęła ponad 28 mln zł przychodów i 8,6 mln zł zysku netto. Największy wpływ na prezentowane wartości wpływ miała cesja praw własności intelektualnej do gry Ghostrunner na rzecz 505 Games S.p.A., która zagwarantowała spółce, poza prawem do udziału w zyskach ze sprzedaży gry, także dodatkowe 5 mln euro wynagrodzenia (23,1 mln zł). Z początkiem rokuAll in! Games wydało Paradise Lost. Od dnia premiery do końca marca sprzedaż tytułu wyniosła 24 tys. egzemplarzy. Firma kontynuuje realizację przyjętej strategii skoncentrowanej na wydawaniu gier komputerowych z segmentu AA+ i Indie Premium, produkowanych przez zewnętrzne studia game-developerskie.

więcej

Ponad 25,75 mln zł przychodów ze sprzedaży All in! Games w 2020 roku

All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, posumował wyniki finansowe w 2020 roku. W tym czasie spółka osiągnęła 25,75 mln zł przychodów, wobec 1,84 mln zł w 2019 roku. All in! Games kontynuuje realizację przyjętej strategii skoncentrowanej na wydawaniu gier komputerowych z segmentu AA+ i Indie Premium, produkowanych przez zewnętrzne studia game-developerskie, na wszystkie najważniejsze platformy dystrybucyjne (PC, konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch).

więcej

All in! Games finalizuje proces oddłużania spółki

All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, w ramach rozpoczętego w ubiegłym rokuprocesu oddłużania spółki, spłacił znaczącą część zobowiązań w łącznej kwocie 56 mln zł. Realizacja takiego scenariusza była możliwa dzięki wykorzystaniu środków własnych spółki oraz pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H. Uregulowanie zobowiązań zmniejsza koszty odsetkowe obsługi długu oraz wpływa na możliwości All in! Games w zakresie wydawania nowych gier, co w ocenie zarządu powinno przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe.

więcej