Erato Energy


Erato Energy jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży odnawialnych źródeł energii, specjalizującą się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dla klientów detalicznych. Spółka zatrudnia około 100 osób, w tym własne ekipy montujące. Od stycznia do końca sierpnia 2020 r. spółka wypracowała 25,5 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto.
AKTUALNOŚCI

Erato Energy


Erato Energy notuje skokowy wzrost wyników w I kwartale 2021 r.

Grupa Erato Energy, opierająca swoją działalność na dwóch filarach: odnawialne źródła energii oraz inwestycje w innowacyjne podmioty, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 1,4 mln zł, a przychody tylko z działalności na rynku OZE wyniosły 11,5 mln zł.

więcej

Erato Energy w marcu 2021 r. prawie potroiło przychody

Erato Energy, prowadząca działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, podała szacunkowe dane za miesiąc marzec oraz za pierwszy kwartał 2021 r. Przychody w marcu wyniosły 6,25 mln zł, co przekłada się na 289% kwoty przychodów osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły z kolei 11,50 mln zł, co oznacza 243% kwoty przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r.

więcej

TIG/Erato Energy inwestuje w technologię kropek kwantowych, by umocnić się na rynku fotowoltaiki

Spółki Tech Invest Group ASI i Erato Energy podpisały porozumienie inwestycyjne ze spółką portfelową QNA Technology, które przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą do 10 mln zł na rozwój technologii kropek kwantowych. W efekcie TIG/Erato Energy będzie miało pierwszeństwo w wykorzystaniu innowacyjnych pokryć o nazwie „QNA.film” na polskim rynku fotowoltaiki.

więcej

Tech Invest Group z nową strategią – stawia na fotowoltaikę i inwestycje

Zarząd notowanej na NewConnect Tech Invest Group przyjął nową strategię do 2022 r. w związku z dynamicznym rozwojem i przejęciem Erato Energy, zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Połączone spółki przekształcą się w nowy podmiot - Erato Energy SA, który będzie działać na rynku fotowoltaiki, a dotychczasowa działalność inwestycyjna TIG będzie rozwijana przez spółkę zależną TIG ASI. Zarząd liczy, że wejście w nowe kanały dystrybucji i poszerzenie oferty produktowej przełoży się na skokowy wzrost przychodów w kolejnych latach.

więcej

Tech Invest Group przejął Erato Energy i z przytupem wchodzi na rynek fotowoltaiki

Notowany na NewConnect Tech Invest Group sfinalizował przejęcie Erato Energy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. W wyniku tej transakcji podstawową aktywnością spółki będzie działalność na rynku fotowoltaiki, jednocześnie dotychczasowa działalność inwestycyjna zostanie utrzymana. Obecni udziałowcy Erato Energy objęli akcje nowej emisji i zostali większościowymi akcjonariuszami Tech Invest Group. Po rejestracji zmiany nazwy w KRS, Tech Invest Group będzie działać pod marką Erato Energy ASI SA

więcej