Infoscan SA


Infoscan to innowacyjna oferta zdalnej diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. To pierwsza w Polsce tak wygodna dla pacjentów i oszczędzająca czas lekarzy propozycja outsorcingu badań. Nowoczesne i bezpieczne urządzenie umożliwia badanie zaburzeń podczas snu oraz ciągłego badania pulsoksymetrycznego.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Infoscan SA


Infoscan finalizuje sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Infoscan SA, firma telemedyczna z rynku NewConnect, zawarła umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych, a więc ScanLink Medical oraz ScanSoft. Transakcja pozwoli Spółce zabezpieczyć spłatę zobowiązań Spółki co oznacza realizację kolejnego z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Na spłatę zobowiązań zostaną również przeznaczone środki pozyskane z przeprowadzonej emisji akcji serii N.

więcej

Prezes Movie Games Mobile obejmie do 300 tys. akcji Infoscanu z nowej emisji

Firma telemedyczna Infoscan SA oraz Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Movie Games Mobile, podpisali porozumienie. Na jego podstawie Kamil Gaworecki zobowiązał się do objęcia oraz opłacenia do 300 tys. akcji Infoscanu, które będą pochodziły z nowej emisji akcji serii N. Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części zobowiązań Spółki. Jest to jeden z warunków połączenia Infoscanu z Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet.

więcej

Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Akcjonariusze Infoscan SA, firmy telemedycznej z rynku NewConnect, zgodzili się na sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółkach zależnych, czyli Scansoft SA oraz Scanlink Medical sp. z o.o. Zgoda uzyskana od Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków umowy przedwstępnej sprzedaży ZCP zawartej w dniu 9 lutego br. oraz pozwoli Spółce zrealizować jeden z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Jednocześnie NWZ powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka. Kompetencje nowych Członków RN w pełni pokrywają się z planowanym nowym profilem działalności, a więc produkcją gier mobilnych.

więcej

Infoscan rezygnuje z finansowania od funduszu EHGOSF

Firma telemedyczna Infoscan SA poinformowała o zawieszeniu dalszych emisji obligacji zamiennych na akcje realizowanych w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 rokuz funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. Do tej pory Spółka wyemitowała sześć transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem Zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze Spółką Movie Games Mobile, producentem gier mobilnych.

więcej

Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę na przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W ramach umowy Spółka dostarczy Szpitalowi trzy urządzenia, które będą wykorzystywane przez specjalistów placówki do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. Ponadto lekarze otrzymają bezpłatny dostęp do platformy telemedycznej Osascan. Pilotaż będzie się odbywał przez kolejne 60 dni.

więcej

Infoscan wspólnie z Medintech planuje poszerzyć ofertę produktową oraz wejść na nowe rynki

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza poszerzyć zakres współpracy z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Oba podmioty prowadzą negocjacje dotyczące integracji systemu Check Point Cardio ze środowiskiem Scansoft oraz wejścia ze zintegrowanym rozwiązaniem na rynek kanadyjski, a także pozostałe rynki zagraniczne. Szczegóły dotyczące współpracy oraz rozwoju produktów zostaną ustalone po zakończeniu negocjacji.

więcej

Infoscan reaktywuje umowę z hiszpańskim dystrybutorem

Giromed Institute, hiszpański dystrybutor sprzętu medycznego, wznawia wykonywanie badań diagnostycznych bezdechu sennego w ramach umowy zawartej w ubiegłym rokuz Infoscan SA. Spółka wysłała do hiszpańskiego kontrahenta 10 urządzeń MED Recorder, które trafią do placówek partnerskich Giromed. Wysyłka urządzeń jest powrotem do dotychczasowej współpracy, która została opóźniona ze względu na sytuację epidemiczną panującą w Hiszpanii. Ponadto Giromed dokonał zaległych płatności wynikających z zapisów umowy, a od sierpnia wznowi realizację badań komercyjnych na terenie Hiszpanii. Infoscan prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami w celu wznowienia lub uruchomienia umów sprzedażowych.

więcej

Infoscan kończy pierwszy etap prac nad nowym urządzeniem

Firma telemedyczna Infoscan zakończyła I etap prac nad nowym urządzeniem do domowej diagnostyki bezdechu sennego oraz innych zaburzeń. Spółka otrzymała od AMC TECH - podmiotu odpowiedzialnego za projekt nowego urządzenia pełną specyfikację techniczną nowego rejestratora, który oprócz diagnostyki pod kątem bezdechu sennego będzie służył również do badań typu EKG, EEG oraz EMG. W związku z tym kontrahent rozpoczyna kolejny etap prac polegający na przygotowaniu projektu obudowy oraz elektroniki nowego rejestratora. Gotowa wersja urządzenia ma ukazać się na rynku w I połowie 2021 roku. Zarząd Infoscanu podkreśla, że pozwoli ono osiągnąć wyższe przychody, zwiększyć marżę ze sprzedaży oraz przyspieszy uzyskanie certyfikacji w USA oraz na innych rynkach.

więcej

Infoscan uruchamia kolejną transzę finansowania od Inwestora

Firma telemedyczna Infoscan poinformowała o wyemitowaniu kolejnych dwóch transz obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na dalsze prace nad nową wersją urządzenia MED Recorder oraz rozwój platformy telemedycznej Osascan. Część środków zostanie również przeznaczona na wsparcie działań marketingowych.

więcej

Infoscan rozpoczyna walkę z koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA rozszerza swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję produktów służących walce z Covid-19. W tym celu Spółka podpisała umowę z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Infoscan będzie odpowiedzialny za dystrybucję na terenie Polski sprzętu oraz asortymentu niezbędnego do walki z koronawirusem, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych na Covid-19.

więcej