Energa – komunikacja związana z IPO i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

wrzesień - grudzień 2013 r.

Energa – komunikacja związana z IPO i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

Sytuacja wyjściowa

W tracie IPO ENERGI InnerValue oraz Spółka stanęły przed trudnymi wyzwaniami komunikacyjnymi. ENERGA przeprowadzała ofertę publiczną jako czwarta duża grupa energetyczna w kraju i widoczna była konieczność silnego wyróżnienia jej na tle giełdowej konkurencji. Oferta prowadzona była w warunkach ścisłej kontroli przepływu informacji – wszystkie działania komunikacyjne musiały być zgodne z rygorystycznymi wytycznymi w zakresie przekazywania informacji związanych z pierwszą ofertą publiczną, opracowanymi przez doradców prawnych procesu. 

Agencja InnerValue - jako doradca komunikacyjny procesu - we współpracy z działem Relacji Inwestorskich Spółki, podjęła się zadania opracowania i realizacji kompleksowego planu działań promujących ofertę sprzedaży akcji.

Cele

Podstawowym celem komunikacji przy prowadzonej ofercie było zapewnienie jej powodzenia oraz debiut Spółki na giełdzie. Ważnym zadaniem było zbudowanie jak najszerszego zainteresowania ofertą wśród inwestorów indywidualnych oraz samej marki ENERGA na rynku kapitałowym. Działania miały również wpłynąć na pozytywne postrzeganie Spółki przez inwestorów instytucjonalnych.

Podjęte działania

Plan komunikacji IPO ENERGA SA opracowany przez InnerValue zakładał szerokie wykorzystanie innowacyjnych narzędzi komunikacji. Pomimo konieczności ograniczenia przekazów w sieci, wynikającej z restrykcyjnych przepisów prawnych prowadzenia ofert publicznych w niektórych krajach, udało się zrealizować szereg pomysłów, m.in.:

  • Interaktywny landing page – nowoczesna strona w formule scrolling-website z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Grupy, przedstawionymi w atrakcyjnej dla inwestorów formie graficznej. Na stronie zamieszczony był także zegar odmierzający czas do zakończenia zapisów oraz do debiutu
  • Transmisje on-line z wydarzeń towarzyszących IPO, czat inwestorski z Zarządem ENERGA SA
  • Microsite Spółki w najpopularniejszym wśród inwestorów indywidualnych serwisie internetowym
  • Szereg działań edukacyjnych - przed i w trakcie oferty w najważniejszych dziennikach (Parkiet, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), radiu (Program 3 Polskiego Radia), telewizji (TVN CNBC), serwisach internetowych (np. StockWatch.pl) zaaranżowano serię wywiadów z Członkami Zarządu Spółki
  • Szeroka kampania medialna w trakcie zapisów - w prasie, serwisach inwestorskich oraz telewizji pojawiły się reklamy zachęcające do zapisów na akcje ENERGI. Kampanii towarzyszyły także ciekawe hasła przewodnie, m.in. Wejdź na giełdę z ENERGĄ czy Debiut, który zelektryzuje giełdę.

Projekt realizowany był we współpracy z agencją reklamową oraz eventową. Wszystkie działania skierowane do inwestorów indywidualnych prowadzone były pod patronatem programu Akcjonariat Obywatelski.

Efekty

Realizacja stworzonego planu komunikacji związanej z Pierwszą Ofertą Publiczną ENERGA SA pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. Wzięło w niej udział 72 tys. inwestorów indywidualnych, a redukcja w tej transzy wyniosła 55 % Zgodnie z danymi opublikowanymi przez DGP (22 lipca 2014 r.) liczba osób, które zawierały transakcje na giełdzie w 2013 r. wyniosła 303 tys. Oznacza to, że w ofercie ENERGA SA wzięła udział niemal 1/4 aktywnych w 2013 r. detalicznych inwestorów.

ENERGA SA kontynuowała współpracę z InnerValue do X 2016 r.

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Strefa Indie Games Festival – po raz pierwszy – podczas targów Warsaw Games Show!

Po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Warsaw Games Show, targów dla miłośników gamingu, powstała strefa gier niezależnych – Indie Games Festival. Trzydniowa impreza odbyła się w największym centrum targowo-kongresowym w Europie Środkowej – Ptak Warsaw EXPO. Współorganizatorem i partnerem Strefy IGF była Agencja Inner Value. Warsaw Games Show towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie.

więcej

GPW Innovation Day – Pionierskie wydarzenie dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych

Siedemnaście innowacyjnych spółek wzięło udział w konferencji „GPW Innovation Day” zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja InnerValue, jako partner wydarzenia, współpracowała przy przygotowaniu jego koncepcji, a także odpowiadała za promocję wśród inwestorów indywidualnych i mediów. Jej konsultanci nadzorowali sale dedykowane poszczególnym branżom, współpracowali z dziennikarzami i koordynowali działania partnerów.

więcej

Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

Wkrótce po ogłoszeniu ambitnej Strategii na lata 2017-2021 w połowie 2017 r. Zarząd biotechnologicznej Selvity podjął decyzję o pozyskaniu finansowania z rynku w ramach SPO. Przygotowana przez zespół InnerValue kompleksowa kampania informacyjna wsparła emisję akcji, która – pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – zakończyła się dużym sukcesem i uplasowaniem akcji o wartości ponad 134 mln zł.

więcej

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową należącą do grona największych polskich koncernów energetycznych. Agencja InnerValue w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2018 r. realizowała dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej