Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

maj – czerwiec 2017 r.

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

SYTUACJA WYJŚCIOWA:

Trans Polonia przed akwizycją OTP w lutym 2016 r. jako operator logistyczno-transportowy, świadczyła usługi przewozów cysternowych w zakresie płynnej chemii, mas bitumicznych i produktów spożywczych. Przejęcie umożliwiło nie tylko wejście na rynek paliw i poprawę wyników finansowych, popartych zwielokrotnieniem dysponowanej floty, ale przede wszystkim przyczyniło się do zmiany postrzegania TPG wśród klientów (zwłaszcza w Europie Zachodniej), jak również wśród inwestorów i analityków polskiego rynku kapitałowego. W takim momencie zewnętrzne wsparcie ds. IR mogło okazać się pomocne.

Agencja InnerValue poprzez komunikację pierwszych konsolidowanych rezultatów w maju 2016 r. rozpoczęła systematyczne budowanie relacji z mediami finansowymi, domami maklerskimi i funduszami inwestycyjnymi, tworząc rozpoznawalność, akcentując przewagi konkurencyjne i wzmacniając wizerunek ekspercki w zakresie logistyki płynnych materiałów przemysłowych (paliwa, surowce chemiczne, spożywcze, paliwa, masy bitumiczne). W okresie od marca do czerwca 2017 r. zintensyfikowano działania poprzedzające ofertę publiczną, która mimo formalnego braku udziału inwestorów indywidualnych, wiązała się z nadsubskrypcją ze strony instytucji finansowych.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEKAZY KOMUNIKACYJNE W KAMPANII POPRZEDZAJĄCEJ SPO:

 • Rosnąca obecność i pozycja spółki na międzynarodowym rynku logistyki ładunków petrochemicznych (znikomy udział rynkowy, potencjał wielokrotnego wzrostu) oraz solidny, a jednocześnie coraz wyższy portfel klientów, do których należą wiodące zakłady chemiczne w Europie;
 • Trans Polonia jako jeden z beneficjentów nowych regulacji ograniczających szarą strefę na rynku paliw (pakiet paliwowy oraz przewozowy);
 • Widoczna poprawa sytuacji na rynku przewozów mas bitumicznych (start inwestycji infrastrukturalnych); poparta wyższą skalą przychodów i przewożonych wolumenów;
 • Aktywny udział w objęciu akcji przez Prezesa i głównego Akcjonariusza;
 • Syntaxis Capital: długoterminowa inwestycja, ocena postępów i rozwoju;
 • OTP SA: podkreślenie pozycji lidera rynku przewozów cysternowych paliw i potencjału do dalszej ekspansji.

ZAKRES DZIAŁAŃ W KAMPANII:

 • Aranżacja licznych materiałów prasowych i wideo, prezentujących aspekty działalności, perspektywy i założenia Programu Inwestycyjnego;
 • Organizacja konferencji dla inwestorów nt. założeń Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020;
 • Organizacja konferencji prospektowej dla dziennikarzy nt. startu publicznej emisji akcji;
 • Rekomendacja publikacji szacunkowych wyników I kwartału i związana z tym komunikacja;
 • Rekomendacja podziału comiesięcznych danych sprzedażowych na segmenty (uwiarygodnienie silnych wzrostów w obszarze logistyki płynnej chemii w relacjach międzynarodowych);
 • Aranżacja rozbudowanej relacji prasowej z wyjazdu typu study tour dla inwestorów do regonu Antwerpii.

ZAKRES BIEŻĄCEJ KOMUNIKACJI (POZA WW.):

 • Kompleksowa obsługa komunikacji wyników finansowych - organizacja wydarzeń i przygotowywanie materiałów prezentacyjnych dla inwestorów i dziennikarzy, m.in.: konferencji i spotkań w formacie one-to-few i one-to-one;
 • Bieżąca komunikacja z analitykami zarówno buy-side, jak i sell-side - funkcja pierwszego kontaktu IR (spotkania, rekomendacje);
 • Aranżowanie publikacji w mediach nt. bieżących wydarzeń (prasowych i wideo) i indywidualne wywiady z dziennikarzami najpopularniejszych tytułów finansowych i agencji informacyjnych;
 • Aranżowanie komentarzy eksperckich w mediach finansowych i branżowych;
 • Opracowywanie materiałów sprawozdawczych, m.in. list Prezesa, redakcja części opisowych sprawozdań finansowych;
 • Codzienny monitoring informacji pojawiających się w porannych biuletynach instytucji rynku kapitałowego;
 • Kontakt z inwestorami indywidualnymi.

CELE:

 • Budowa i wzrost zainteresowania – prowadzone w ciągu roku działania pozwoliły dostrzec spółkę przez inwestorów niemających wcześniej styczności z TPG oraz skupić uwagę grupy znającej już jej profil działalności;
 • Wsparcie powodzenia wtórnej emisji akcji - uwypuklenie przewag konkurencyjnych i szczegółów planów inwestycyjnych;
 • Edukacja nt. modelu biznesowego (brak porównywalnych spółek na GPW);
 • Dywersyfikacja akcjonariatu.

EFEKTY:

Inicjowane działania w postaci bieżącej i kompleksowej obsługi z zakresu IR wraz z intensywną kampanią poprzedzają emisję SPO pozwoliły uplasować ofertę w postaci sprzedaży wszystkich akcji o łącznej wartości 49,3 mln zł. Przeznaczeniem pozyskanych środków jest realizacja Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, zakładającego istotny wzrost floty transportowej (112 cystern i 40 ciągników siodłowych) w Polsce i przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Oprócz podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych, InnerValue wsparło spółkę w pozyskaniu inwestorów, gotowych wziąć udział w SPO.


Po zakończeniu procesu emisji akcji, kontynuujemy współpracę ze Spółką.

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Strefa Indie Games Festival – po raz pierwszy – podczas targów Warsaw Games Show!

Po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Warsaw Games Show, targów dla miłośników gamingu, powstała strefa gier niezależnych – Indie Games Festival. Trzydniowa impreza odbyła się w największym centrum targowo-kongresowym w Europie Środkowej – Ptak Warsaw EXPO. Współorganizatorem i partnerem Strefy IGF była Agencja Inner Value. Warsaw Games Show towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie.

więcej

GPW Innovation Day – Pionierskie wydarzenie dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych

Siedemnaście innowacyjnych spółek wzięło udział w konferencji „GPW Innovation Day” zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja InnerValue, jako partner wydarzenia, współpracowała przy przygotowaniu jego koncepcji, a także odpowiadała za promocję wśród inwestorów indywidualnych i mediów. Jej konsultanci nadzorowali sale dedykowane poszczególnym branżom, współpracowali z dziennikarzami i koordynowali działania partnerów.

więcej

Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

Wkrótce po ogłoszeniu ambitnej Strategii na lata 2017-2021 w połowie 2017 r. Zarząd biotechnologicznej Selvity podjął decyzję o pozyskaniu finansowania z rynku w ramach SPO. Przygotowana przez zespół InnerValue kompleksowa kampania informacyjna wsparła emisję akcji, która – pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – zakończyła się dużym sukcesem i uplasowaniem akcji o wartości ponad 134 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową należącą do grona największych polskich koncernów energetycznych. Agencja InnerValue w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2018 r. realizowała dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej