Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

lipiec – wrzesień 2016 r.

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

Sytuacja wyjściowa

Podstawową działalnością Mercator Medical jest produkcja i dystrybucja rękawic medycznych. W 2013 r. Spółka debiutowała na głównym rynku GPW pozyskując środki na rozbudowę fabryki w Tajlandii oraz rozwój dystrybucji w Polsce i zagranicą. W 2015 r. firma z sukcesem i w terminie zakończyła realizację obietnic złożonych inwestorom. Doskonałe wyniki finansowe (w 2015 r. przychody były o 50% wyższe niż w roku 2013 przy jednoczesnym zachowaniu marż na porównywalnym poziomie) potwierdzały uzyskany wzrost skali biznesu. Nie odzwierciedlała tego jednak rynkowa wycena – kurs akcji w lipcu 2016 r. był o zaledwie kilka procent wyższy od ceny emisyjnej w IPO. Słabe zainteresowanie Mercator Medical ze strony inwestorów potwierdzały wyjątkowo niskie obroty.

Cele

Głównym celem komunikacji przy prowadzonej ofercie było wsparcie sentymentu inwestorów do Spółki w krótkim terminie poprzedzającym transakcję – współpraca ze spółką została nawiązana na dwa tygodnie przed publikacją Strategii na lata 2016-2018 i na półtora miesiąca przed początkiem SPO. Działania miały być przeprowadzone przy bardzo ograniczonym budżecie.

Podjęte działania

InnerValue opracowało kompleksowy plan komunikacji SPO, której osią stała się nowa strategia Mercator Medical. W trakcie intensywnej kampanii zrealizowano szereg działań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji, m.in.:

  • Organizacja konferencji dla inwestorów i dziennikarzy dot. nowej strategii rozwoju. Spotkanie dla prasy transmitowane było na żywo do internetu, a jego zapis zamieszczony został na stronie internetowej spółki. Wykorzystana platforma umożliwiła również zadawanie pytań przez internautów
  • Poprzedzony kampanią promocyjną czat internetowy z Prezesem Zarządu
  • Konferencje prasowe oraz indywidualne wywiady z dziennikarzami najpopularniejszych tytułów finansowych i agencji informacyjnych

Efekty

Zrealizowane działania promujące nową strategię oraz ofertę Mercator Medical pomogły zwiększyć zainteresowanie Spółką wśród uczestników rynku kapitałowego. W ciągu kilku tygodni cena akcji wzrosła o ponad 25% (z ok. 13,90 w dniu rozpoczęcia współpracy do ok. 17,50 zł w momencie zakończenia projektu). Dobry sentyment wokół firmy pozwolił uplasować ofertę z ceną emisyjną wyższą od ówczesnej wyceny rynkowej i pozyskać dzięki temu od inwestorów 31,5 mln zł - kwotę wystarczającą według założeń Spółki na realizację nowej strategii.

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Strefa Indie Games Festival – po raz pierwszy – podczas targów Warsaw Games Show!

Po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Warsaw Games Show, targów dla miłośników gamingu, powstała strefa gier niezależnych – Indie Games Festival. Trzydniowa impreza odbyła się w największym centrum targowo-kongresowym w Europie Środkowej – Ptak Warsaw EXPO. Współorganizatorem i partnerem Strefy IGF była Agencja Inner Value. Warsaw Games Show towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie.

więcej

GPW Innovation Day – Pionierskie wydarzenie dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych

Siedemnaście innowacyjnych spółek wzięło udział w konferencji „GPW Innovation Day” zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja InnerValue, jako partner wydarzenia, współpracowała przy przygotowaniu jego koncepcji, a także odpowiadała za promocję wśród inwestorów indywidualnych i mediów. Jej konsultanci nadzorowali sale dedykowane poszczególnym branżom, współpracowali z dziennikarzami i koordynowali działania partnerów.

więcej

Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

Wkrótce po ogłoszeniu ambitnej Strategii na lata 2017-2021 w połowie 2017 r. Zarząd biotechnologicznej Selvity podjął decyzję o pozyskaniu finansowania z rynku w ramach SPO. Przygotowana przez zespół InnerValue kompleksowa kampania informacyjna wsparła emisję akcji, która – pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – zakończyła się dużym sukcesem i uplasowaniem akcji o wartości ponad 134 mln zł.

więcej

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową należącą do grona największych polskich koncernów energetycznych. Agencja InnerValue w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2018 r. realizowała dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej