Aktualności

Przychody HubStyle, właściciela popularnych marek odzieżowych i multikanałowego dostawcy ruchu zakupowego dla e-commerce, wyniosły w listopadzie 1,7 mln zł. Sprzedaż segmentu odzieżowego wzrosła o 2% względem listopada 2016 r. i wyniosła 1,0 mln zł. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy w 2017 r. osiągnęła 16,5 mln zł, w tym w segmencie odzieżowym 8,8 mln zł.

WDX, notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów podpisała umowę nabycia 50 % udziałów w spółce Wandalex-Feralco na kwotę ok. 0,72 mln euro, finansowanych ze środków własnych. Przejęcie pozwoli WDX na swobodną dystrybucję rozwiązań regałowych w całej Europie oraz przyczyni się do ograniczenia kosztów produkcji i samodzielnego wyznaczania kierunków rozwoju spółki.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider na rynku budowy magazynów soli – dokonała aktualizacji prognozy finansowej na lata 2017-2018. Według zaktualizowanej prognozy na 2017 rokprzychody netto ze sprzedaży spółki mają wynieść ponad 19 mln zł, zysk EBITDA – 8,1 mln zł, a zysk netto – 5 mln zł.

Herkules SA, notowana na GPW spółka będąca liderem usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych, osiągnęła porozumienie w zakresie udostępnienia żurawi (w tym o wys. do 220 m.) z Warbud SA, głównym wykonawcą projektu Skyliner - jednego z najwyższych i najnowocześniejszych projektów wysokościowych, budowanych obecnie w Warszawie. Okres współpracy wyniesie ok., 27 mies., a jej wartość – 3,4 mln zł. To kolejna budowa wieżowca z udziałem sprzętu Herkulesa – w listopadzie oferta spółki została wybrana do realizacji Mennica Legacy Tower o wys. 140 metrów.

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w listopadzie br. przychody w wysokości ok. 34 mln zł. Tym samym sprzedaż Grupy osiągnęła o 4% wyższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2016 r. W ujęciu narastającym, od stycznia do listopada, obroty Grupy TXM wyniosły 335 mln zł i były o 2% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki operacyjno-sprzedażowe za listopad 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła blisko 5 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,1 mln zł. W listopadzie obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 8,5 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 2,2 mln zł.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider na rynku budowy magazynów soli – podpisała (poprzez spółkę zależną Dome International) 2 umowy na realizację prac podwykonawczych na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, polegających na kompleksowym wykonaniu magazynów soli na terenie obwodów drogowych w Lipsku i w Ciechanowie. Łączna wartość podpisanych kontraktów wynosi ponad 1,5 mln zł.