Aktualności

W 2016 rokuGrupa HB Reavis wypracowała 107,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto. Natomiast zysk operacyjny wyniósł 235,3 mln euro. W minionym rokupomimo mało sprzyjającego klimatu politycznego w Europie, na który wpływ miało przede wszystkim brytyjskie referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej, Grupa oddała do użytku rekordową liczbę inwestycji, utrzymała wysoki wskaźnik wynajęcia swoich budynków, a także z powodzeniem kontynuowała realizację przyjętych planów rozwojowych.

Bowim Podkarpacie Sp. z o.o., należąca do notowanej na GPW Grupy Bowim, jednego z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, podpisała umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu. Instytucja udzieli spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 5,74 mln złotych, która zostanie przeznaczona na budowę centrum magazynowo – handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów.

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, podsumował 2016 r. W tym okresie Grupa odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 93,5 mln zł, co oznacza, że były wyższe o 10,4 % niż w 2015 r. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 50 % jednostkowego zysku, czyli 18,5 mln zł. Przy obecnym kursie akcji daje to stopę dywidendy na poziomie 10 %

Spółka Voicetel Communications, pozyskała ponad 2 mln zł z emisji obligacji. Dzięki nim będzie mogła przyśpieszyć prace nad nowymi produktami, w tym DIALLA™, która ma zrewolucjonizować kontakt telefoniczny z klientami w małych i średnich firmach. Jeszcze w tym rokuVoicetel może przenieść się na rynek główny GPW.

Cube.ITG, wiodący dostawca rozwiązań z zakresu IT i data center, 12 kwietnia dokonał zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji serii E. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej i podejmuje dalsze inicjatywy mające na celu systematyczną redukcję zadłużenia i poprawę płynności.

Grupa Enea została kolejnym członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Dzięki współpracy firm z sektora motoryzacji oraz energetyki przyspieszą prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie e-mobilności.

Spółka Voicetel Communications, która planuje przenieść w tym rokunotowania z NewConnect na rynek główny GPW, zanotowała w 2017 r. wzrost przychodów o 102%. Zysk netto wzrósł w tym okresie o 93%. Już w II kwartale spółka może rozpocząć komercyjne wdrożenia swojego nowego produktu DIALLA™, który ma zrewolucjonizować telefoniczną komunikację małych i średnich firm z klientami.

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, otrzymał pozwolenie na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. To pierwszy z trzech etapów projektu „Awicenny” we Wrocławiu, na osiedlu Oporów. Deweloper zaoferuje 267 lokali mieszkalnych w ramach całej inwestycji.

Według stanu na 1 kwietnia 2017 r. z abonamentowych usług obecności w Internecie Fachowcy.pl korzysta już 2.549 przedsiębiorców. Oznacza to, że w ciągu marca baza klientów wzrosła o 193 firm. To najlepszy miesięczny wynik w historii spółki.

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, rozszerza swoją działalność i wchodzi na rynek zagraniczny. Pierwszym rynkiem jest Hiszpania, gdzie spółka widzi duży potencjał wzrostu biznesu i możliwość osiągania satysfakcjonujących marż. Deweloper powiększa również bank ziemi na lokalnym rynku.