Aktualności

Grupa CI Games osiągnęła w 2020 r. 46,0 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki efektywnej sprzedaży gier z dotychczasowego portfolio, w minionym rokuCI Games nie wydało żadnej nowej gry. W tym czasie zespół koncentrował się na jednoczesnej produkcji dwóch gier, tj. Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen.

Game Island, producent gier z gatunku survival-immersive z Wrocławia podpisał umowę wykonawczą z Inwestorem, który pokryje część budżetu produkcyjnego tytułu Bunker Survival. Jest to już trzeci projekt współfinansowany przez Inwestora w oparciu o podpisaną 19 października ubiegłego rokuumowę ramową. Zakłada ona wsparcie finansowe Inwestora w łącznie 15 projektach autorstwa Game Island.

Spółka zależna Incuvo, notowanego na NewConnect producenta gier wideo w wirtualnej rzeczywistości, pozyskała do swojego portfolio Medieval Dynasty – jeden z najpopularniejszych tytułów na Steam w 2020 roku. Na mocy zawartej umowy Spectral Games przygotuje VR-ową wersję hitowej produkcji Render Cube. Do tej pory tytuł sprzedał się w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy. Gra ma ponad 90 % pozytywnych ocen na platformie Steam oraz przeszło 13,5 tys. komentarzy.

16,7 mln zł zysku netto i 15,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wypracowała w 2020 rokuspółka Ultimate Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie producent i wydawca gier wideo. To najwyższe wyniki w dotychczasowej historii firmy. Na dzień 31 grudnia, poziom gotówki na koncie Ultimate Games wzrósł do 16,8 mln zł.

Immersion Games, producent gier VR oraz PC, powołał sześcioosobową Radę Nadzorczą Spółki. Przez pięć lat nadzór nad działalnością firmy sprawować będą – Zofia Kłudka, Piotr Baczyński, Dawid Sukacz, Jędrzej Szcześniak, Chris Chin oraz Paul Jastrzębski. Członkowie Rady Immersion Games to specjaliści w obszarze gamedev i technologii. W swoim dotychczasowym doświadczeniu mają m.in. liczne współprace z dużymi firmami z obu sektorów. Immersion Games jeszcze w tym rokuplanuje debiut na rynku publicznym NewConnect.

Cloud Technologies rozwija swój kluczowy segment - Data enrichment, co ma przełożyć się na wzrost przychodów. Styczniowa szacunkowa dynamika sprzedaży danych w tym obszarze wyniosła 98% r/r, a w lutym przekroczyła 160% r/r. W celu zwiększenia przychodów w tym wysokomarżowym segmencie, Grupa Cloud Technologies stawia na globalizację, międzynarodowe akwizycje i rozwój własnych technologii.

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, 20 kwietnia rozpoczął emisję akcji, z które planuje pozyskać łącznie kwotę 3 mln zł. Pierwsza transza rozpoczęła się 20 kwietnia, skierowana jest do większych inwestorów. Od 27 kwietnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl, na której dzisiaj zostały zaprezentowane informacje o warunkach nabycia akcji. Środki inwestorów zostaną przeznaczone na realizację planów rozwojowych spółki - wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, przygotowanie dokumentacji na 1 do 3 farm fotowoltaicznych, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA W bieżącym rokuspółka planuje debiut na rynku NewConnect.

Games Box, producent i wydawca gier wideo na PC i konsole, należący do Grupy Ultimate Games, będzie pełnić rolę wydawcy symulatora Riot Control Simulator. W ramach rozgrywki gracz będzie nadzorować oddziały służb porządkowych i kontrolować uliczne zamieszki. Premiera tytułu na PC planowana jest w 2022 r. Riot Control Simulator w następnej kolejności będzie również dostępna na konsolach PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series. Games Box planuje debiut na NewConnect najpóźniej w 2022 r.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował raport okresowy za 2020 r. Grupa istotnie poprawiła rentowności, w wyniku czego odnotowała 17,5 mln zł zysku netto, a więc o 448,8 % więcej niż rokwcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1 210 mln zł, a także zakończyła ubiegły rokzyskiem EBITDA na poziomie 33,9 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w IV kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej.

• Certyfikat CE IVD dla panelu MRSA/MSSA otwiera drogę do komercjalizacji systemu PCR|ONE w 2021 roku.
•Szacuje się, iż globalna wartość rynku systemów testujących gronkowca złocistego wynosi obecnie ok. 105 mln USD.
• Szybka, 15-minutowa diagnostyka molekularna z użyciem systemu PCR|ONE skutecznie wspiera lekarzy i ich pacjentów już w czasie konsultacji.
• Dostępność zautomatyzowanych, szybkich testów MRSA/MSSA na izbach przyjęć istotnie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych.
Ultraszybki system PCR|ONE, opracowywany przez Curiosity Diagnostics, spółkę zależną należącą w całości do Scope Fluidics SA, uzyskał europejski certyfikat CE IVD w zakresie diagnostyki gronkowca złocistego opornego na metycylinę. System PCR|ONE jest w stanie wykryć na poziomie molekularnym groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie zaledwie 15 minut. Scope Fluidics zakłada, że w ramach Early Access Program system ma szansę na stałe zagościć w laboratoriach i szpitalach w krajach członkowskich Unii Europejskiej jeszcze w tym roku. Panel MRSA/MSSA systemu PCR|ONE jest już w  rejestrze UE dla wyrobów medycznych, stosowanych w diagnostyce in vitro. Early Access Program rozpocznie się w 3 kwartale tego roku.