Aktualności

Informatyczna spółka SIMPLE zakończyła 2016 roknotując ponad 3 mln zł zysku. Spółka szybko i sprawnie reagowała na wyzwania rynkowe dzięki czemu zanotowała dobre wyniki na wszystkich poziomach operacyjnych oraz osiągnęła cele przyjęte na 2016 rok.

T-Bull, czołowy producent gier na platformy mobilne, już oficjalnie rozpoczął proces przeniesienia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodę na ten krok wyrazili akcjonariusze spółki na Walnym Zgromadzeniu. T-Bull przedstawił właśnie wyniki finansowe za 2016 r., w którym przychody wzrosły o 116,8 %, a zysk netto o 245,1 %

Dynamiczny wzrost w segmencie e-commerce, kontynuacja rozwoju i optymalizacja sieci handlowej Coccodrillo, wprowadzenie nowego formatu sklepów sezonowych, rozszerzenie oferty oraz inwestycje w logistykę – to najważniejsze wydarzenia dla Grupy CDRL w 2016. W jego trakcie skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 13,5% a zysk netto o 5,5%.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 r. wyniosły ok. 960 mln euro i były nieco niższe (o 2,4%) niż w 2015 r. Skonsolidowany zysk brutto wypracowany w 2016 r. wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4% wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r. wzrosła o 12,5% do poziomu ok. 149 mln euro. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA wyniosła 15,5% przychodów. Współczynnik dźwigni finansowej netto (dług finansowy netto/znormalizowana EBITDA) wyniósł ok. 1.6x. Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu „JEDNEGO PFLEIDERERA” wyniosą około 18 mln euro (celem jest uzyskanie oszczędności na poziomie ponad 30 mln euro do końca 2018 r.).

Zgodnie z opublikowanymi wstępnymi wynikami szacunkowymi Grupa PMPG Polskie Media zamknęła 2016 r. przychodami ze sprzedaży na poziomie 57,0 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 9,5 mln zł, a wynik EBITDA 10,1 mln zł. Opublikowana w czerwcu 2016 r. prognoza zakładała 51,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, 7,5 mln zł zysku operacyjnego i 8,1 mln zł EBITDA.

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikował Program Inwestycyjny na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek pozwoli Spółce odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na oferowane usługi. Wartość programu wynosi 62 mln zł, a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od 2018 roku.

CI Games zapowiada mobilną wersję gry Sniper Ghost Warrior w formacie free-to-play. W tym tygodniu rozpocznie się soft launch tytułu na jednym z reprezentatywnych rynków. Premiera planowana jest na II kwartał 2017 r.

Grupa IMS, lider rynku marketingu sensorycznego, szacuje że osiągnęła w 2016 r. wynik EBITDA na poziomie 10,9 mln zł i 5,7 mln zł zysku netto. To wyniki lepsze od prognozy, która zakładała, że będzie to odpowiednio 9,6 mln zł i 5,0 mln zł.