Aktualności

Bikershop Finanse SA – spółka utworzona przez Bikershop Sp. z o.o. s.k., znaczącego dostawcę sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej prowadzącego działalność od 1991 r. - chce pozyskać 5 mln zł w ramach kolejnej Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 23 lutego, a papiery oferuje Polski Dom Maklerski SA Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

WDX SA, notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, przedstawiła pozytywne szacunki wyników finansowych IV kwartału i całego 2016 roku. Spółka powtórzyła wysokość rekordowych przychodów z 2015 r. (136,5 mln zł) przy wzrostach zysku EBITDA o 33 % (21,6 mln zł) i zysku netto o 65 % (7,9 mln zł). Osiągnięciu dobrych wyników sprzyja rosnąca przewaga konkurencyjna firmy oraz sprzyjający rynek magazynowy i wózków widłowych.

T-Bull, czołowy producent gier na platformy mobilne, zwołał na 21 marca Walne Zgromadzenie, które ma zdecydować o przeniesieniu notowań Spółki na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Przeprowadzce na „dużą” giełdę ma też towarzyszyć emisja akcji, dzięki której spółka skokowo poprawi swoje wyniki finansowe.

Spółka Voicetel Communications, która planuje przenieść w tym rokunotowania z NewConnect na rynek główny, zanotowała w IV kwartale 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1,864 mln zł i 1,278 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o 90,4% i 73,9% w porównaniu do wyników sprzed roku.

Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za ostatni kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdzają szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62 mln zł. Jest to ponad 43 % wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W raportowanym okresie zysk netto Grupy urósł o 20 %, a aktywa zwiększyły się prawie dwukrotnie.

Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dzięki wyraźnej, zgodnej z oczekiwaniami poprawie wyników segmentu produkcji radiofarmaceutyków, wypracował w 2016 r. (biorąc pod uwagę wyniki przed audytem) ponad 0,4 mln zł zysku netto wobec niemal 1,3 mln zł straty rokwcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,3 mln zł, co implikuje wzrost marży na tym poziomie do 8,7 % w 2016 r. z 4,5 % w analogicznym okresie rokwcześniej. W samym IV kwartale 2016 r. Grupa osiągnęła 1,7 mln zł zysku EBITDA, co oznacza, że marża wyniosła 12,1 % wobec 6,8 % w analogicznym okresie 2015 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %