Aktualności

Demolish Games, producent gier z gatunku symulatorów, z grupy kapitałowej Ultimate Games, podsumowuje miniony roki ogłasza najważniejsze plany na 2022. Wśród najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2021 rokusą m.in.: pozyskanie przez Spółkę 1 mln zł z publicznej emisji akcji, udostępnienie gry Car Demolition Clicker na Play Station 4 oraz Nintendo Switch oraz ogłoszenie dwóch nowych tytułów – Airship Captain oraz WW2:Underground. Jednocześnie Studio pracuje nad swoim flagowym projektem z popularnej serii Demolish and Build – Demolish and Build 3. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2022 roku.

Do Rady Nadzorczej PunkPirates, notowanej na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych spółki zajmującej się tworzeniem gier VR dołączył Kamil Gaworecki. Zastąpi tym samym Jana Ziemieckiego, który zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Cloud Technologies, notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, zanotowała kolejny z rzędu miesiąc z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży danych w swoim głównym segmencie – Data enrichment. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów wzrosła w listopadzie o 46% r/r. Nowa strategia spółki na lata 2021-2023 będzie wspierać dalszy dynamiczny wzrost segmentu, który odpowiada już za blisko 50% przychodów całej grupy.

Cherrypick Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych, ogłosił podpisanie listu intencyjnego z producentem i wydawcą gier komputerowych na urządzenia mobilne. Przedmiotem dokumentu jest określenie zasad współpracy między stronami, zmierzających do podpisania umowy inwestycyjnej oraz wspólnego przedsięwzięcia w formie spółki kapitałowej, które będzie powołane na potrzeby produkcji i wydania gier mobilnych. Zawarty 17 stycznia br. list intencyjny stanowi punkty wyjścia dla dalszych negocjacji.

Erato Energy, notowana na NewConnect firma operująca na rynku odnawialnych źródeł energii, wieńczy rokrekordową w historii spółki sprzedażą miesięczną, która w grudniu wyniosła aż 13,5 mln zł, co przekłada się na 225% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco, w całym 2021 rokuspółka wypracowała 92,7 mln zł przychodów, stanowiących 185% kwoty przychodów osiągniętych w ubiegłym roku. Erato Energy pozytywnie patrzy na rok 2022 i planuje powiększenie swojej oferty.

GAMIVO, właściciel platformy transakcyjnej dla graczy, odnotował ponad 10 mln egzemplarzy sprzedanych gier. Na wysoką sprzedaż produktów składa się m.in. dynamiczny wzrost liczby użytkowników oraz wysoki procent usatysfakcjonowanych klientów. Firma nieustannie rozwija platformę transakcyjną, chociażby rozpoczynając działalność w segmencie cloud gamingu czy poszerzając ofertę o produkty fizyczne.

Według wstępnych danych finansowych za ubiegły roku, Grupa CI Games osiągnęła 105 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r. Największy wpływ na przychody miała sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Warszawa, Polska – 14 stycznia 2022 r. – Eco5tech SA, która zajmuje się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”) zadebiutowała na małym parkiecie GPW - rynku NewConnect. Łącznie do obrotu na NewConnect zostało wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C. Akcje Eco5tech od pierwszej minuty cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, kurs akcji otworzył się na 0,64 zł, co stanowi aż 49 % więcej od kursu odniesienia. Następnie kurs akcji wzrósł do 0,96 zł (+123%).