Aktualności

15.02.2017

Grupa Aforti Holding nie zwalnia tempa. Po IV kwartale notuje ponad 43 % wzrost przychodów ze sprzedaży

Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za ostatni kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdzają szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62 mln zł. Jest to ponad 43 % wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W raportowanym okresie zysk netto Grupy urósł o 20 %, a aktywa zwiększyły się prawie dwukrotnie.

Grupa Aforti Holding po czterech kwartałach odnotowała skonsolidowane przychody na poziomie 62,40 mln zł, czyli o 43 % wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2015 r. Zysk netto całej Grupy wzrósł o 20 % do kwoty 648 tys. zł. Na koniec okresu aktywa Grupy wynosiły 34,51 mln zł, czyli zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu z końcem 2015 r. Istotna poprawa wyników to efekt konsekwentnie realizowanej strategii na lata 2016-2018.

„Dla inwestorów którzy uważnie śledzili nasze miesięczne raporty operacyjno-sprzedażowe wyniki za czwarty kwartał nie są zaskoczeniem. Latem przyjęliśmy strategię rozwoju dla całej Grupy oraz dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Aforti Holding. Dzięki dobrze obranemu kierunkowi i konsekwentnej realizacji naszych celów rozwijamy się niezwykle dynamicznie. Duża część założeń strategii została już zrealizowana, dlatego niezbędne będzie podsumowanie dotychczasowych dokonań i być może wytyczenie nowych.” - powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding SA

W samym czwartym kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 21,97 mln zł i były wyższe o 60 % w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Natomiast zysk netto Grupy Aforti Holding wyniósł 123,60 tys. zł wobec 324,01 tys. zł w IV kwartale 2015 r.

Podczas raportowanego okresu spółka Aforti Finance działająca na rynku pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, zanotowała ponad 72 % wzrost uruchomionych pożyczek w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W tym czasie dwukrotnie wzrosła wartość złożonych wniosków pożyczkowych oraz ilość złożonych wniosków – odpowiednio o 139 proc i 94 %

Z kolei Aforti Exchange, która świadczy usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej, odnotowała w czwartym kwartale wzrost obrotów o prawie 51 % do kwoty 9,9 mln euro. Jest to wartość większa niż w całym pierwszym półroczu w 2015 r.

Windykacyjna spółka Aforti Collections zakończyła IV kwartał z prawie 21 mln zł wartości spraw windykacyjnych. W tym czasie pozyskał ponad 9,1 tys. sztuk zleceń.

Aforti Capital w czwartym kwartale skupił się przede wszystkim na pozyskiwaniu kolejnych klientów oraz oferowaniu usług w działalności corporate finance.

Nasze operacyjne spółki w czwartym kwartale spisywały się niezwykle dobrze. Zarówno Aforti Finance jak i Aforti Exchange odnotowały skokowy rozwój. Dobre wyniki odzwierciedlają jak dobrze rynek przyjmuje nasze produkty i usługi. Jestem przekonany, iż kolejne okresy będą prezentować się również dobrze, a nawet lepiej. Dynamika rozwoju spółek nie została wstrzymana co potwierdziły ostatnie wyniki operacyjno-sprzedażowe za styczeń 2017 r.” – mówi Klaudiusz Sytek.

Jak podaje spółka w raportowanym okresie władze Aforti Holding podjęły również skuteczne działania zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na średnio– i długoterminowe. Wpływa to na bezpieczeństwo finansowe całej Grupy, zapewnia możliwość dalszego rozwoju i obniżenie kosztów finansowych.

„Zapewnienie odpowiednego finansowania oraz płynności przy tak dynamicznym rozwoju Grupy jest niezwykle ważne. Wydłużenie okresów spłacenia zadłużenia zapewni Grupie stabilizacje oraz większą elastyczność finansową.”
– zakończył Prezes Sytek.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aforti Holding SA

więcej o Aforti Holding SA

Aforti Holding prezentuje marcowe wyniki i planuje wejście w branżę leasingową

Grupa Aforti Holding, która zajmuje się świadczeniem usług finansowych dla sektora MSP, zaprezentowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za marzec 2017. W tym okresie Spółka Aforti Finance udzieliła 1,6 mln zł pożyczek, a wartość złożonych wniosków wyniosła rekordowe 11,5 mln zł. Aforti Exchange odnotowała obrót na platformie wymiany walut na poziomie 5,4 mln euro, co stanowi ponad 130 % wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Z kolei Aforti Collections otrzymała zlecenia windykacyjne na wartość 4,5 mln zł. Jednocześnie Aforti Holding poinformowała o rozpoczęciu rozmów w sprawie przejęcia podmiotu działającego w branży leasingowej oraz finansowania pojazdów.

więcej

Grupa Aforti Holding w lutym kontynuuje wzrosty wyników operacyjno-sprzedażowych

Grupa Aforti Holding, świadcząca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała raport z wynikami operacyjno-sprzedażowymi za luty. Zaraportowane dane świadczą o dalszym szybkim rozwoju Grupy. Spółka pożyczkowa Aforti Finance w tym okresie udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Aforti Exchange po raz kolejny odnotowała skokowy wzrost wartości obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Natomiast Aforti Collections zaraportowała prawie 1,7 mln zł wartości nominalnej zleceń windykacyjnych.

więcej

Styczniowe wyniki operacyjno-sprzedażowe Aforti Holding na poziomie całego pierwszego kwartału zeszłego roku

Grupa Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała wyniki operacyjno-sprzedażowe za styczeń. W pierwszym miesiącu nowego rokuwidać wyraźny wzrost skali działania Grupy. Aforti Finance w raportowanym okresie udzieliło pożyczek na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Aforti Exchange odnotowała w tym samym okresie ponad trzykrotny wzrost obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu do stycznia 2016 r. Wartość zleceń windykacyjnych Aforti Collections wyniosła ponad 5 mln zł.

więcej

Rekordowe wyniki operacyjno-sprzedażowe w historii Grupy Aforti Holding

Aforti Holding SA stojąca na czele Grupy kapitałowej, która oferuje usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała rekordowe wyniki operacyjne i sprzedażowe za grudzień 2016 r. W ostatnim miesiącu minionego roku Aforti Finance zanotowała 29 % wzrost udzielonych pożyczek w porównaniu do grudnia 2015 r.

więcej

Aforti Holding: Pokaźny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz skonsolidowanego zysku netto po III kwartałach 2016 r.

Grupa Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla sektora MSP, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 40,43 mln zł. Zysk wypracowany przez Grupę wyniósł 525 tys. zł i był dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W ciągu trzech kwartałów tego rokuwartość pożyczek udzielonych przez spółkę Aforti Finance wyniosła 2,28 mln zł i już przekroczyła wartość pożyczek udzielonych w całym 2015 r.

więcej

Aforti Holding rozwija się w nowych obszarach i uruchamia spółkę windykacyjną

Grupa Aforti Holding, oferująca kompleksowe usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczyna działalność w obszarze windykacji. Utworzona spółka zależna Aforti Collections SA specjalizuje się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Wejście w nowy obszar działalności to element realizacji strategii Grupy w zakresie wzrostu organicznego.

więcej

Aforti Holding zakończyła ostatni miesiąc III kwartału solidnymi wynikami operacyjno-sprzedażowymi

Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała wyniki operacyjne i sprzedażowe za wrzesień 2016. Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o wartość udzielonych pożyczek. W samym wrześniu było to 230 tys. zł, co oznacza wynik lepszy aż o ok. 110% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W tym czasie obroty na platformie wymiany walut wyniosły 2,68 mln euro i były wyższe o 110%.

więcej

Aforti Holding: Solidny 19 % wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016

Aforti Holding SA, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaprezentowała wyniki Grupy za I półrocze 2016 r. Skonsolidowane przychody w całym okresie wyniosły 23,83 mln zł, a zysk urósł do ponad 332 tys. zł. W lipcu Spółka opublikowała aktualizację strategii na lata 2016-2018, która zakłada skokowy rozwój działalności całej Grupy, a w rezultacie, w perspektywie dwóch lat debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

więcej