Aktualności

15.02.2017

Grupa Aforti Holding nie zwalnia tempa. Po IV kwartale notuje ponad 43 % wzrost przychodów ze sprzedaży

Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za ostatni kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdzają szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62 mln zł. Jest to ponad 43 % wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W raportowanym okresie zysk netto Grupy urósł o 20 %, a aktywa zwiększyły się prawie dwukrotnie.

Grupa Aforti Holding po czterech kwartałach odnotowała skonsolidowane przychody na poziomie 62,40 mln zł, czyli o 43 % wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2015 r. Zysk netto całej Grupy wzrósł o 20 % do kwoty 648 tys. zł. Na koniec okresu aktywa Grupy wynosiły 34,51 mln zł, czyli zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu z końcem 2015 r. Istotna poprawa wyników to efekt konsekwentnie realizowanej strategii na lata 2016-2018.

„Dla inwestorów którzy uważnie śledzili nasze miesięczne raporty operacyjno-sprzedażowe wyniki za czwarty kwartał nie są zaskoczeniem. Latem przyjęliśmy strategię rozwoju dla całej Grupy oraz dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Aforti Holding. Dzięki dobrze obranemu kierunkowi i konsekwentnej realizacji naszych celów rozwijamy się niezwykle dynamicznie. Duża część założeń strategii została już zrealizowana, dlatego niezbędne będzie podsumowanie dotychczasowych dokonań i być może wytyczenie nowych.” - powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding SA

W samym czwartym kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 21,97 mln zł i były wyższe o 60 % w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Natomiast zysk netto Grupy Aforti Holding wyniósł 123,60 tys. zł wobec 324,01 tys. zł w IV kwartale 2015 r.

Podczas raportowanego okresu spółka Aforti Finance działająca na rynku pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, zanotowała ponad 72 % wzrost uruchomionych pożyczek w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W tym czasie dwukrotnie wzrosła wartość złożonych wniosków pożyczkowych oraz ilość złożonych wniosków – odpowiednio o 139 proc i 94 %

Z kolei Aforti Exchange, która świadczy usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej, odnotowała w czwartym kwartale wzrost obrotów o prawie 51 % do kwoty 9,9 mln euro. Jest to wartość większa niż w całym pierwszym półroczu w 2015 r.

Windykacyjna spółka Aforti Collections zakończyła IV kwartał z prawie 21 mln zł wartości spraw windykacyjnych. W tym czasie pozyskał ponad 9,1 tys. sztuk zleceń.

Aforti Capital w czwartym kwartale skupił się przede wszystkim na pozyskiwaniu kolejnych klientów oraz oferowaniu usług w działalności corporate finance.

Nasze operacyjne spółki w czwartym kwartale spisywały się niezwykle dobrze. Zarówno Aforti Finance jak i Aforti Exchange odnotowały skokowy rozwój. Dobre wyniki odzwierciedlają jak dobrze rynek przyjmuje nasze produkty i usługi. Jestem przekonany, iż kolejne okresy będą prezentować się również dobrze, a nawet lepiej. Dynamika rozwoju spółek nie została wstrzymana co potwierdziły ostatnie wyniki operacyjno-sprzedażowe za styczeń 2017 r.” – mówi Klaudiusz Sytek.

Jak podaje spółka w raportowanym okresie władze Aforti Holding podjęły również skuteczne działania zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na średnio– i długoterminowe. Wpływa to na bezpieczeństwo finansowe całej Grupy, zapewnia możliwość dalszego rozwoju i obniżenie kosztów finansowych.

„Zapewnienie odpowiednego finansowania oraz płynności przy tak dynamicznym rozwoju Grupy jest niezwykle ważne. Wydłużenie okresów spłacenia zadłużenia zapewni Grupie stabilizacje oraz większą elastyczność finansową.”
– zakończył Prezes Sytek.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aforti Holding SA

więcej o Aforti Holding SA

Aforti Holding kontynuuje wzrosty w listopadzie – 33 mln zł udzielonych pożyczek i 77 mln euro obrotów na platformie wymiany walut od początku roku

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki operacyjno-sprzedażowe za listopad 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła blisko 5 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,1 mln zł. W listopadzie obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 8,5 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 2,2 mln zł.

więcej

Aforti Holding we wrześniu zwielokrotniło wartość udzielonych pożyczek i po raz kolejny zanotowało rekordowe obroty na platformie wymiany walut

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki operacyjno-sprzedażowe za wrzesień 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła 3,1 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 18,7 mln zł. We wrześniu obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 9,9 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 0,9 mln zł.

więcej

Aforti Holding podsumowuje sierpień: 40% wzrost obrotów na platformie wymiany walut w stosunku do lipca tego rokui pierwszy wygrany przetarg na portfel wierzytelności

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki operacyjno-sprzedażowe za sierpień 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła 3,3 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 19,2 mln zł. W sierpniu obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 7,7 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 2,6 mln zł. W ostatnich dniach Aforti Holding poinformowało o trwających negocjacjach w sprawie zakupu podmiotu z branży faktoringowej.

więcej

Bardzo dobry kwartał Aforti Holding – wzrost sprzedaży i zysków

Grupa Aforti Holding w drugim kwartale 2017 r. wypracowała 41,9 mln zł przychodów, czyli ponad 3 krotnie więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

więcej

Grupa Aforti Holding w lipcu zanotowała wzrosty we wszystkich obszarach działalności

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, opublikowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za lipiec 2017. Konsekwentnie, dynamiczne wzrosty notuje Aforti Finance – wartość udzielonych pożyczek wyniosła 3,4 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,7 mln zł. Obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange zanotowane w lipcu osiągnęły wartość 5,5 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 1,6 mln zł.

więcej

Grupa Aforti Holding pokazuje bardzo dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe za czerwiec i uruchamia spółkę w Rumunii

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, zaprezentowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za czerwiec 2017. Konsekwentnie, dynamiczne wzrosty notuje Aforti Finance – wartość udzielonych pożyczek wyniosła 3,4 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 15,3 mln zł. Czerwcowe obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange osiągnęły wartość 5,6 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 1,3 mln zł.

więcej

Grupa Aforti Holding pokazuje rekordowe wyniki za maj i zapowiada rozszerzenie oferty produktów Aforti Finance

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, zaprezentowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za maj 2017. Aforti Finance pochwaliła się rekordowym wynikiem pod względem wartości udzielonych pożyczek - prawie 3,5 mln zł. Z kolei wartość złożonych wniosków pożyczkowych wyniosła ponad 15 mln zł. W maju klienci Grupy dokonali obrotu na platformie wymiany walut Aforti Exchange na łączną wartość 6,9 mln euro. Z kolei Aforti Collections odnotowała prawie 1,5 mln zł zleceń windykacyjnych.

więcej

Przychody Grupy Aforti Holding w pierwszym kwartale wzrosły do ponad 33 mln zł

Grupa Aforti Holding w pierwszym kwartale 2017 r. wypracowała ponad 33 mln zł przychodów. Jest to wynik 3 krotnie wyższy w porównaniu analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jednocześnie wynik ten stanowi ponad połowę przychodów ze sprzedaży wypracowanych w całym 2016 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 374 tys. zł. Wpływ na zaprezentowane wyniki miało przede wszystkim skokowy wzrost udzielonych pożyczek przez Aforti Finance oraz stale rosnące obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange.

więcej

Grupa Aforti Holding publikuje dane operacyjno-sprzedażowe za kwiecień i rozpoczyna budowę sieci sprzedaży Aforti Collections

Dynamicznie rozwijająca się grupa Aforti Holding, zajmująca się świadczeniem usług finansowych dla sektora MSP, zaprezentowała wyniki za kwiecień 2017. W okresie tym spółka Aforti Finance udzieliła 2,4 mln zł pożyczek. Wartość złożonych wniosków pożyczkowych wyniosła 10,9 mln zł. Aforti Exchange prowadząca platformę wymiany walut odnotowała obrót na poziomie 4,9 mln euro. Jest to wynik lepszy o 115 % w porównaniu do kwietnia 2016 r. Aforti Collections odnotowała 76,3 tys. zł zleceń windykacyjnych oraz rozpoczęła budowę swojej sieci sprzedaży.

więcej

Aforti Holding prezentuje marcowe wyniki i planuje wejście w branżę leasingową

Grupa Aforti Holding, która zajmuje się świadczeniem usług finansowych dla sektora MSP, zaprezentowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za marzec 2017. W tym okresie Spółka Aforti Finance udzieliła 1,6 mln zł pożyczek, a wartość złożonych wniosków wyniosła rekordowe 11,5 mln zł. Aforti Exchange odnotowała obrót na platformie wymiany walut na poziomie 5,4 mln euro, co stanowi ponad 130 % wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Z kolei Aforti Collections otrzymała zlecenia windykacyjne na wartość 4,5 mln zł. Jednocześnie Aforti Holding poinformowała o rozpoczęciu rozmów w sprawie przejęcia podmiotu działającego w branży leasingowej oraz finansowania pojazdów.

więcej

Grupa Aforti Holding w lutym kontynuuje wzrosty wyników operacyjno-sprzedażowych

Grupa Aforti Holding, świadcząca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała raport z wynikami operacyjno-sprzedażowymi za luty. Zaraportowane dane świadczą o dalszym szybkim rozwoju Grupy. Spółka pożyczkowa Aforti Finance w tym okresie udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Aforti Exchange po raz kolejny odnotowała skokowy wzrost wartości obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Natomiast Aforti Collections zaraportowała prawie 1,7 mln zł wartości nominalnej zleceń windykacyjnych.

więcej

Styczniowe wyniki operacyjno-sprzedażowe Aforti Holding na poziomie całego pierwszego kwartału zeszłego roku

Grupa Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała wyniki operacyjno-sprzedażowe za styczeń. W pierwszym miesiącu nowego rokuwidać wyraźny wzrost skali działania Grupy. Aforti Finance w raportowanym okresie udzieliło pożyczek na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Aforti Exchange odnotowała w tym samym okresie ponad trzykrotny wzrost obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu do stycznia 2016 r. Wartość zleceń windykacyjnych Aforti Collections wyniosła ponad 5 mln zł.

więcej

Rekordowe wyniki operacyjno-sprzedażowe w historii Grupy Aforti Holding

Aforti Holding SA stojąca na czele Grupy kapitałowej, która oferuje usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała rekordowe wyniki operacyjne i sprzedażowe za grudzień 2016 r. W ostatnim miesiącu minionego roku Aforti Finance zanotowała 29 % wzrost udzielonych pożyczek w porównaniu do grudnia 2015 r.

więcej

Aforti Holding: Pokaźny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz skonsolidowanego zysku netto po III kwartałach 2016 r.

Grupa Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla sektora MSP, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 40,43 mln zł. Zysk wypracowany przez Grupę wyniósł 525 tys. zł i był dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W ciągu trzech kwartałów tego rokuwartość pożyczek udzielonych przez spółkę Aforti Finance wyniosła 2,28 mln zł i już przekroczyła wartość pożyczek udzielonych w całym 2015 r.

więcej

Aforti Holding rozwija się w nowych obszarach i uruchamia spółkę windykacyjną

Grupa Aforti Holding, oferująca kompleksowe usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczyna działalność w obszarze windykacji. Utworzona spółka zależna Aforti Collections SA specjalizuje się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Wejście w nowy obszar działalności to element realizacji strategii Grupy w zakresie wzrostu organicznego.

więcej

Aforti Holding zakończyła ostatni miesiąc III kwartału solidnymi wynikami operacyjno-sprzedażowymi

Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała wyniki operacyjne i sprzedażowe za wrzesień 2016. Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o wartość udzielonych pożyczek. W samym wrześniu było to 230 tys. zł, co oznacza wynik lepszy aż o ok. 110% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W tym czasie obroty na platformie wymiany walut wyniosły 2,68 mln euro i były wyższe o 110%.

więcej

Aforti Holding: Solidny 19 % wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016

Aforti Holding SA, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaprezentowała wyniki Grupy za I półrocze 2016 r. Skonsolidowane przychody w całym okresie wyniosły 23,83 mln zł, a zysk urósł do ponad 332 tys. zł. W lipcu Spółka opublikowała aktualizację strategii na lata 2016-2018, która zakłada skokowy rozwój działalności całej Grupy, a w rezultacie, w perspektywie dwóch lat debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

więcej