Aktualności

14.02.2017

Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ pozyskał 80 mln zł

Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ - nowy fundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w innowacyjne spółki na globalnych rynkach – pozyskał w ramach pierwszych emisji certyfikatów 80 mln zł. To jedna z najwyższych kwot pozyskanych przez fundusz inwestycyjny nie działający w ramach grupy bankowej na polskim rynku. Ponad 30 mln zł swoich oszczędności w fundusz zainwestowali zarządzający Rafał Dobrowolski i wspólnicy Tar Heel Capital.

„Cieszymy się, że prezentowana przez nas strategia inwestycyjna spotkała się z tak ciepłym przyjęciem przez polskich inwestorów. Pomysł na nowy fundusz powstał na kanwie strategii, którą konsekwentnie realizowałem i doskonaliłem przez ponad 5 lat. Będziemy inwestować w najbardziej perspektywiczne branże i najlepsze Spółki na całym świecie łącząc dwie rzeczy – płynność i potencjał osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu dzięki selekcji firm o unikalnych modelach biznesowych oraz przewagach konkurencyjnych.” – powiedział Rafał Dobrowolski, zarządzający Tar Heel Capital Globalnej Innowacji.

Rafał Dobrowolski specjalizuje się w wyszukiwaniu najbardziej innowacyjnych spółek. Przez ostatnich 5 lat zarządzał funduszami PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ, osiągając ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji. Aktywa funduszy w roku 2016 przekraczały 900 mln zł. Wcześniej Dobrowolski przez 2 lata był analitykiem akcji, specjalizującym się w sektorach technologii, mediów, telekomunikacji oraz polskich i zagranicznych małych i średnich firmach.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

TAR HEEL CAPITAL

więcej o TAR HEEL CAPITAL

Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ będzie inwestować na całym świecie

Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ będzie nowym funduszem absolutnej stopy zwrotu, inwestującym w innowacyjne spółki na globalnych rynkach. W przedsięwzięciu siły łączą wspólnicy funduszu Tar Heel Capital zł oraz Rafał Dobrowolski, jeden z najbardziej znanych polskich zarządzających, specjalizujący się w innowacyjnych segmentach rynku. Wspólnie w nowy fundusz zainwestują ponad 30 mln zł swoich oszczędności.

więcej

Rockfin otwiera nowoczesną fabrykę urządzeń dla energetyki

Pomorska Spółka zakończyła inwestycję polegającą na rozbudowie fabryki o specjalistyczną halę o powierzchni 3.500m2 dedykowaną produkcji układów o jednostkowej masie mogącej sięgać 140 ton. Zakończona inwestycja to odpowiedź na rosnącą rolę firmy jako czołowego dostawcy na globalnym rynku rozwiązań przemysłowych.

więcej

Tar Heel Capital inwestuje w producenta inteligentnych maszyn vendingowych

Fundusz Tar Heel Capital II FIZAN (THC II) został właścicielem 60% udziałów w Spółce Mera Systemy Sp. z o.o. Spółka z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w ciągu trzech lat została liderem polskiego rynku pod względem liczby wyprodukowanych biletomatów dla sektora transportu publicznego, skutecznie konkurując z producentami zagranicznymi. Firma wraz ze swoim inwestorem planuje ekspansję na rynkach zagranicznych i poszerzenie portfolio produktowego.

więcej