Aktualności

14.02.2017

Cube.ITG z kontraktem dla KGHM – ożywienie na rynku zamówień

Giełdowa spółka Cube.ITG została zaproszona do zawarcia umowy z KGHM Polska Miedź na świadczenie usług informatycznych w trybie "Time and Material". Wartość umowy ramowej nie przekroczy 3,198 mln brutto. Spółka dostrzega poprawę koniunktury na rynku zamówień IT dla sektorów komercyjnych, takich jak przemysł, energetyka i oczekuje dobrych wyników w tym segmencie w 2017 r.

Firma wygrała udział w zadaniu na drodze aukcji internetowej w wyniku której ma świadczyć usługi prowadzenia prac analitycznych, projektowych i programistycznych w trybie Time & Material (opłaty za usługi serwisowe rozliczane są wg stawek godzinowych i kosztu części i podzespołów). Do realizacji poszczególnych zadań/części wybrano następujące firmy: Cube.ITG SA, otoGIS Geodezja/CAD/GIS s.c., Invent On sp z o.o.

Równocześnie w ostatnim czasie Cube.ITG złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez szpital w Siedlcach na kwotę 2 453 487,59 brutto. Postępowanie dotyczyło realizacji zadań w oparciu o produkty własnych licencji z grupy Cube.ITG.

- Oba postępowania jak złożenie oferty na blisko 100 mln zł przez Cube dla Centralnego Ośrodka Informatyki potwierdzają widoczne ożywienie na rynku zamówień publicznych oraz rosnący potencjał Grupy również dzięki własnym rozwiązaniom sektorowym, w tym w branży zdrowia - mówi Marek Girek, Prezes Zarządu Cube.ITG i główny Akcjonariusz Spółki.
- Potencjał ten jest realizowany również dzięki produktom powstającym w ramach start-upów Grupy - dodał.

Spółka 10 lutego poinformowała także o złożeniu oferty w największym obecnie postępowaniu przetargowym w Polsce o wartości 100 mln zł. Zamawiającym jest Centralny Ośrodek Informatyki. Spółka przedstawiła drugą w kolejności cenę i ma duże szanse na pozyskanie kontraktu. COI zawrze umowę ramową z maksymalnie 5 firmami.

Kontakt:

Marcin Grzejszczak

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

CUBE.ITG SA

więcej o CUBE.ITG SA

Cube.ITG złożył jedną z trzech najtańszych ofert w przetargu dla NASK

Cube.ITG SA, wiodący dostawca rozwiązań IT i usług data center, złożył trzecią pod względem ceny ofertę w kolejnym dużym przetargu w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich z zakresu IT w sektorze administracji publicznej, organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Budżet zamawiającego wynosi 29,7 mln zł brutto, a umowy ramowe zostaną podpisane z 3 wykonawcami. Potencjalne pozytywne rozstrzygnięcia szeregu postępowań mogą spowodować istotny wzrost backlogu giełdowej Spółki.

więcej

Cube.ITG z wyższym finansowaniem w ING Banku Śląskim

Cube.ITG SA, wiodący dostawca rozwiązań IT i usług data center, podpisał aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim. Na mocy nowych postanowień, dotychczasowy limit kredytowy został podwyższony z 3 do 15 mln zł. Dodatkowo, Spółka otrzymała odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 15 mln zł. Sukces rozmów z ING Bankiem Śląskim pozwoli Cube.ITG efektywniej zarządzać bieżącą działalnością i obniżyć koszty finansowe.

więcej