Aktualności

14.01.2022

Eco5tech zadebiutował na NewConnect

Warszawa, Polska – 14 stycznia 2022 r. – Eco5tech SA, która zajmuje się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”) zadebiutowała na małym parkiecie GPW - rynku NewConnect. Łącznie do obrotu na NewConnect zostało wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C. Akcje Eco5tech od pierwszej minuty cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, kurs akcji otworzył się na 0,64 zł, co stanowi aż 49 % więcej od kursu odniesienia. Następnie kurs akcji wzrósł do 0,96 zł (+123%).

- Historyczne dla Eco5tech wydarzenie właśnie się ziściło. Wszyscy ciężko pracowaliśmy na to, aby Spółka mogła zadebiutować na NewConnect i chciałabym podziękować osobom zaangażowanym w cały proces. Obecnie skupiamy się na dalszym skokowym rozwoju Spółki, czyli naszych projektach z zakresu  Property Technology, a także na naszej działalności projektowej i nadzorczej. Realizujemy kilkanaście umów o łącznej wartości ok. 22 mln zł netto i jesteśmy w trakcie wielu postepowań przetargowych. - powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech SA.

Obecnie Spółka finalizuje prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. Produkt zapewni analizę energooszczędności budynku, co pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczenie kosztów.

Drugim innowacyjnym projektem, nad którym pracuje Eco5tech jest inteligentny system zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Jest to system, który będzie mógł być wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Rozwiązanie to zostało docenione na konkursie Proptech Fesival 2021 i znalazło się wśród 10 najlepszych innowacji dla nieruchomości. Pod koniec grudnia 2021 r. Spółka zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł.

Wartość przychodów Eco5tech rośnie w tempie skokowym. W 2018 r. Spółka miała 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 r. Spółka odnotowała już  4,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie jak podaje Spółka wiele realizowanych inwestycji zostanie częściowo rozliczonych już w ostatnim kwartale ub. r., co przełoży się na poziom przychodów.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Eco5tech

więcej o Eco5tech

Eco5tech 14 stycznia zadebiutuje na rynku NewConnect

Warszawa, Polska – 10 stycznia 2022 r. – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła dzień debiutu Eco5tech SA na rynku NewConnect. Pierwszy dzień notowań akcji Eco5tech został wyznaczony na piątek 14 stycznia br. Spółka, która wkrótce zadebiutuje na małym parkiecie zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”). Łącznie do obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostanie wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C.

więcej

Eco5tech podpisało umowę na dofinansowanie systemu analizy epidemiologicznej w budynkach

Warszawa, Polska – 4 stycznia 2022 r. – Eco5tech SA zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”), zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł projektu, w ramach którego zostanie opracowany innowacyjny system analizy epidemiologicznej w budynkach. Eco5tech obecnie oczekuje wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect.

więcej

GPW podjęło uchwałę o wprowadzeniu akcji Eco5tech do obrotu na NewConnect

Warszawa, Polska – 22 grudnia 2021 r. – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła wczoraj (21 grudnia br.) uchwałę o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz C spółki Eco5tech do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z zapowiedziami Spółki, debiut odbędzie na początku przyszłego roku. Eco5tech SA zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”).

więcej

Eco5tech składa Dokument informacyjny na GPW

Warszawa, Polska – 5 października 2021 r. – Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożyła Dokument informacyjny na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Tym samym Spółka formalnie rozpoczęła procedurę wprowadzenia akcji na rynek NewConnect. Eco5tech chce zadebiutować na małym parkiecie na przełomie czwartego kwartału br. oraz pierwszego kwartału roku2022.

więcej

Eco5tech z kolejną umową z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Warszawa, Polska, 15.09.2021 - Eco5tech SA, spółka zajmująca się implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), podpisała kolejną umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW). W ramach wygranego przetargu Spółka opracuje dokumentację projektową dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej – DW801. Wartość zlecenia to 1,33 mln zł brutto. Zgodnie z warunkami umowy Spółka ma 37 miesięcy na realizację tego zadania. W sierpniu br. Spółka podpisała pierwszą umowę z MZDW o wartości 0,89 mln zł brutto, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi DW632.

więcej

Eco5tech podpisało umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Warszawa, Polska, 18.08.2021 - Eco5tech SA, spółka zajmująca się implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), w ramach wygranego postępowania przetargowego podpisała umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczących rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej na terenie Mazowsza. Podpisana umowa dotyczy drogi DW632. Wartość kontraktu to 890 000 zł brutto, a termin realizacji zadania wynosi do 37 miesięcy.

więcej

Eco5tech w kolejnym etapie konkursu PropTech Festival 2021

Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), została zakwalifikowana do kolejnego etapu prestiżowego konkursu PropTech Festival 2021. Projektem konkursowym zgłoszonym przez Spółkę jest jej autorski system zarządzania budynkiem, pod kątek analizy zagrożenia epidemiologicznego w budynkach niemieszkalnych. Głosowanie trwa do 22 sierpnia br., a najbardziej popularne projekty zostaną zaprezentowane na żywo w trakcie Property Forum 2021.

więcej

Eco5tech zaprojektuje ścieżki rowerowe w Krakowie

Warszawa, Polska – 26 lipca 2021 r. – Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), nawiązała współpracę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Krakowa. Eco5tech podpisała 5 umów o łącznej wartości prawie 1,2 mln zł brutto z terminem realizacji wiążących zadań do 16 miesięcy. Eco5tech posiada duże doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji projektowych, przez co ZDM Kraków postanowił powierzyć Spółce ten bardzo ważny dla miasta Krakowa projekt.

więcej

Eco5tech – spółka z sektora PropTech zmierza na mały parkiet

Wrocław, Polska – 7 maja 2021 r. – Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), ma zamiar zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku. Spółka zamierza zrealizować m.in. projekty mające zrewolucjonizować zarządzanie budynkiem w dobie pandemii.

więcej