Aktualności

11.01.2022

BlueKey – spółka celowa Gamedust – z umową inwestycyjną na niemal 6 mln zł

Spółka Gamedust, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, poinformowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej dotyczącej spółki zależnej – Bluekey sp z o.o. W jej ramach kapitał zakładowy Bluekey sp z o.o. został podwyższony, Gamedust objął 108 udziałów w zamian za wkład w postaci praw własności intelektualnej. Pozostali Wspólnicy zobowiązali się do wniesienia wkładu pieniężnego w kwocie niemal 6 mln zł za 331 udziały. Celem wspólnej inwestycji jest realizacja przez Bluekey sp z o.o. projektu z zakresu Connected Realities.

W wyniku zawartej między spółkami umowy, Gamedust objął 108 udziałów w kapitale zakładowym Bluekey sp z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw własności intelektualnej o wartości 286.820,93 zł. Pozostali uczestnicy podwyższenia kapitału zakładowego objęli łącznie 331 udziałów Bluekey i zobowiązali się do wniesienia wkładu pieniężnego w łącznej kwocie 5.906.347,00 złotych, przy czym inwestorzy finansowi wnieśli w formie wkładu kwotę 5.650.000 zł.

- Współpraca z naszymi partnerami w ramach Bluekey pozwoli nam w pełni wykorzystać posiadane już kompetencje i doświadczenie, a także umożliwi nam realizację naszej strategii i dalszy rozwój w obszarze linii biznesowej Connected Realities. Jestem przekonany, że podpisana umowa inwestycyjna i pozyskane przez spółkę Bluekey środki pozwolą jej z sukcesem realizować wyznaczone przez Wspólników cele biznesowe, co przełoży się na krótko i długodystansowe korzyści także dla Gamedust, pozwalając na szybszą realizację naszych założeń strategicznych, w tym m.in.  tworzenie i wydawanie gier opartych na technologii VR. Dodatkowo powstanie i rozwój nowej spółki to dla nas możliwość zdywersyfikowania działalności  na nieadresowane dotąd przez Gamedust segmenty rynku wirtualnej rzeczywistości – mówi Paweł Flieger, Prezes Gamedust SA

Głównym celem BlueKey jest stworzenie unikalnej wartości, dzięki połączeniu ze sobą świata materialnego i wirtualnej rzeczywistości. Wzajemne interakcje tych dwóch rzeczywistości umożliwią zaoferowanie nowych produktów w branży rozrywkowej.  Działalność  ta, umożliwi spółce Gamedust poprzez udział w spółce Bluekey zwiększenie ekspozycji biznesowej w  Connected Realities, czyli jedną z trzech (obok produkcji własnych i działalności wydawniczej) kluczowych dla spółki linii biznesowych.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Gamedust

więcej o Gamedust

Spółka Gamedust udostępniła kolejną bezpłatną aktualizację do gry Yupitergrad

Gamedust, spółka specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej rzeczywistości, rozszerza jeden ze swoich tytułów - Yupitergrad - o nowy tryb gry. Studio bezpłatnie udostępniło aktualizację o nazwie Twisted Levels Update wszystkim posiadaczom gry wyposażonym w gogle Oculus Quest i PC VR – Oculus Quest i Rift Store, Viveport oraz Steam. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadzona została też zbiorcza aktualizacja o nazwie Twisted Pack Update dla posiadaczy gry w wersji na PlayStation VR oraz platform azjatyckich - Pico i Nolo. Aktualnie Gamedust prowadzi działania mające doprowadzić do finalizacji procesu połączenia spółki zależnej ze spółką Gamedust SA, dzięki czemu producent gier stanie się spółką notowaną na NewConnect.

więcej

Best Forklift Operator - nowy tytuł w portfolio spółki Gamedust

Gamedust - spółka specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej rzeczywistości, zapowiedziała kolejną grę, tworzoną we współpracy z developerem produkującym realistyczne symulatory Settapp Sp. z o. o. Best Forklift Operator to pierwsza gra, przy której Gamedust występuje w roli wydawcy, wspomagając swym doświadczeniem na rynku VR zewnętrznego dewelopera, wykorzystując własne doświadczenie. Tytuł w całości wspiera technologię VR, ale umożliwia też granie w standardowym trybie - na monitorze; z myszką i klawiaturą, lub padem.

więcej

Gamedust przedstawia nowy darmowy tryb – już dziś Yupitergrad z aktualizacją Gymnasion Update

Gamedust, spółka specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej rzeczywistości, rozszerza jeden ze swoich tytułów - Yupitergrad - o nowy tryb gry. Aktualizacja o nazwie Gymnasion Update zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim posiadaczom gry wyposażonym w Oculus Quest i gogle VR na PC – Oculus Rift Store, Viveport i Steam już dziś tj. 23 września. Aktualizacja na PlayStation VR zostanie wydana w późniejszym terminie. Aktualnie trwa proces połączenia spółki zależnej ze spółką Gamedust SA (wcześniej „Inwestycje.pl SA”), dzięki czemu producent gier stanie się spółką notowaną na NewConnect.

więcej

Gamedust prze naprzód, zakładając spółkę celową i publikując Plan Połączenia!

Spółka Gamedust, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, poinformowała o założeniu spółki celowej. Firma założyła spółkę we współpracy z trzema partnerami biznesowymi. Jednym z nich jest firma Spotlight Agency Sp. z o.o., specjalizująca się w influencer marketingu, która w swoim portfolio posiada m.in. projekt Team X. Producent gier opublikował również Plan Połączenia notowanej na NewConnect spółki Gamedust SA (wcześniej „Inwestycje.pl SA”) ze spółką zależną.

więcej

Gamedust, producent i wydawca gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR), stawia kolejny krok w drodze na NewConnect

Firma Gamedust, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, coraz bliżej połączenia z notowaną na NewConnect spółką - Inwestycje.pl. 13 sierpnia Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym nazwa „Inwestycje.pl SA” została zamieniona na „Gamedust SA”. Jest to kolejny krok prowadzący do fuzji, w wyniku której Gamedust stanie się spółką notowaną na NewConnect.

więcej