Aktualności

25.11.2021

Infoscan publikuje strategię rozwoju na lata 2021-2025 i wchodzi na rynek e-commerce

Notowany na NewConnect Infoscan opublikował nową strategię rozwoju na lata 2021-2025. Strategia zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku br. list intencyjny. Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań na Rynek Główny GPW. Publikacja strategii potwierdza plany zmierzające do zmiany obszaru działalności Infoscan na dynamicznie rozwijającą się branżę e-commerce.

Nowa strategia Infoscan na lata 2021-2025 zakłada realizację następujących celów:

1)    Zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o.

2)    Rozwój organiczny oraz konsolidację na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women;

3)    Zwiększenie dwukrotnie ilości brandów oraz trzykrotnie ilości produktów na serwisie Intymna do końca 2025 roku;

4)    Wzmocnienie oferty GMZ przede wszystkim w kategorii Beauty i Suplementy;

5)    Stworzenie i rozbudowa portfolio marek własnych, wprowadzenie dwóch marek własnych z kategorii bielizna do końca 2022 roku;

6)    osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan SA na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku;

7)    przeniesienie notowań Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

- Publikacja nowej strategii rozwoju jest ostatecznym potwierdzeniem obranego przez nas kierunku na rynek e-commerce. Grupa Modne Zakupy, w którą zamierzamy zainwestować, to podmiot który bardzo dynamicznie się rozwija, posiada bardzo szeroki asortyment produktów składający się z ponad 150 marek i przychody zbliżające się do poziomu 20 mln zł. Jesteśmy przekonani, że razem będziemy mogli stworzyć silnego gracza e-commerce z kategorii Women na rynku polskim i w regionie. Jednocześnie definitywnie odcinamy się od prowadzonej wcześniej działalności na rynku telemedycznym oraz od planów rozpoczęcia działalności na rynku gier mobilnych -  komentuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Infoscan.

Decyzja o wejściu na rynek e-commerce została podjęta po analizie rynków pod kątem największych perspektyw rozwoju. Według analiz i raportów sektorowych, polski rynek e-commerce, którego wartość szacowano przed wybuchem pandemii na ok. 70 mld zł, już zbliży się w 2021 rokudo obrotów rzędu 100 mld zł. Firma PwC prognozuje natomiast wzrost wartości e-commerce w Polsce do poziomu 162 mld zł do roku 2026.

- Z analiz wynika, że istotny udział w rynku e-commerce będzie posiadała kategoria Fashion/Personal/Household oraz Inne. Grupa Modne Zakupy, w którą zamierzamy zainwestować, oferuje 150 marek własnych. Oraz posiada bazę 650 tys. klientów. Widzimy ogromny potencjał do tego, aby w przeciągu najbliższych 4 lat zwiększyć 12-miesięczne przychody grupy aż do 100 mln zł, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i konsolidacje rynku. GMZ prowadzi rozmowy na ten temat z kilkoma podmiotami. Zakładamy również przeniesienie notowań na rynek Główny GPW -  dodaje Kamil Gaworecki.

Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o. działa w branży e-commerce, prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami erotycznymi (blackbunny.pl). Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Baza aktywnych użytkowników to ok. 650 tys. osób. Grupa wygenerowała w 2020 rokuponad 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zmierza do 20 mln zł przychodów w trakcie bieżącego roku.

Według danych PMR (2020), wartość brutto sprzedaży bielizny online szacuje się na 2,5 mld zł. Według prognoz, w 2025 rokuwyniesie 4,2 mld zł co stanowi wzrost względem 2020 rokuo 68 % Zwiększa się również udział sprzedaży bielizny w rynku handlu detalicznego odzieżą i obuwiem. Szacuje się, ze w 2025 rokusegment ten będzie stanowił 14,5 % czyli ponad 15 % więcej niż w 2020 roku.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Infoscan SA

więcej o Infoscan SA

Infoscan przejmie właściciela platformy Intymna.pl

Notowany na NewConnect Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO), właściciela platform ecommerce (m.in. Intymna.pl). Według ustaleń Infoscan nabędzie 30 procent udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką. Podpisany dokument jest jednym z etapów realizacji strategii Infoscan na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu 4 lat 12 miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln PLN.

więcej

Czołowy marketplace z bielizną nawiąże współpracę z Infoscanem

Notowany na NewConnect Infoscan podpisał list intencyjny z Grupą Modne Zakupy –właścicielem czołowego sklepu e-commerce z bielizną w polskim Internecie. Tym samym rozpoczęły się rozmowy zmierzające do potencjalnej zmiany obszaru działalności Infoscan na dynamicznie rozwijającą się branżę e-commerce. Strony umowy zakładają nawiązanie współpracy, niewykluczającej powiązania kapitałowego.

więcej

Infoscan finalizuje sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Infoscan SA, firma telemedyczna z rynku NewConnect, zawarła umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych, a więc ScanLink Medical oraz ScanSoft. Transakcja pozwoli Spółce zabezpieczyć spłatę zobowiązań Spółki co oznacza realizację kolejnego z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Na spłatę zobowiązań zostaną również przeznaczone środki pozyskane z przeprowadzonej emisji akcji serii N.

więcej

Prezes Movie Games Mobile obejmie do 300 tys. akcji Infoscanu z nowej emisji

Firma telemedyczna Infoscan SA oraz Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Movie Games Mobile, podpisali porozumienie. Na jego podstawie Kamil Gaworecki zobowiązał się do objęcia oraz opłacenia do 300 tys. akcji Infoscanu, które będą pochodziły z nowej emisji akcji serii N. Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części zobowiązań Spółki. Jest to jeden z warunków połączenia Infoscanu z Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet.

więcej

Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Akcjonariusze Infoscan SA, firmy telemedycznej z rynku NewConnect, zgodzili się na sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółkach zależnych, czyli Scansoft SA oraz Scanlink Medical sp. z o.o. Zgoda uzyskana od Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków umowy przedwstępnej sprzedaży ZCP zawartej w dniu 9 lutego br. oraz pozwoli Spółce zrealizować jeden z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Jednocześnie NWZ powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka. Kompetencje nowych Członków RN w pełni pokrywają się z planowanym nowym profilem działalności, a więc produkcją gier mobilnych.

więcej

Infoscan rezygnuje z finansowania od funduszu EHGOSF

Firma telemedyczna Infoscan SA poinformowała o zawieszeniu dalszych emisji obligacji zamiennych na akcje realizowanych w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 rokuz funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. Do tej pory Spółka wyemitowała sześć transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem Zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze Spółką Movie Games Mobile, producentem gier mobilnych.

więcej

Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę na przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W ramach umowy Spółka dostarczy Szpitalowi trzy urządzenia, które będą wykorzystywane przez specjalistów placówki do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. Ponadto lekarze otrzymają bezpłatny dostęp do platformy telemedycznej Osascan. Pilotaż będzie się odbywał przez kolejne 60 dni.

więcej

Infoscan wspólnie z Medintech planuje poszerzyć ofertę produktową oraz wejść na nowe rynki

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza poszerzyć zakres współpracy z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Oba podmioty prowadzą negocjacje dotyczące integracji systemu Check Point Cardio ze środowiskiem Scansoft oraz wejścia ze zintegrowanym rozwiązaniem na rynek kanadyjski, a także pozostałe rynki zagraniczne. Szczegóły dotyczące współpracy oraz rozwoju produktów zostaną ustalone po zakończeniu negocjacji.

więcej

Infoscan reaktywuje umowę z hiszpańskim dystrybutorem

Giromed Institute, hiszpański dystrybutor sprzętu medycznego, wznawia wykonywanie badań diagnostycznych bezdechu sennego w ramach umowy zawartej w ubiegłym rokuz Infoscan SA. Spółka wysłała do hiszpańskiego kontrahenta 10 urządzeń MED Recorder, które trafią do placówek partnerskich Giromed. Wysyłka urządzeń jest powrotem do dotychczasowej współpracy, która została opóźniona ze względu na sytuację epidemiczną panującą w Hiszpanii. Ponadto Giromed dokonał zaległych płatności wynikających z zapisów umowy, a od sierpnia wznowi realizację badań komercyjnych na terenie Hiszpanii. Infoscan prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami w celu wznowienia lub uruchomienia umów sprzedażowych.

więcej

Infoscan kończy pierwszy etap prac nad nowym urządzeniem

Firma telemedyczna Infoscan zakończyła I etap prac nad nowym urządzeniem do domowej diagnostyki bezdechu sennego oraz innych zaburzeń. Spółka otrzymała od AMC TECH - podmiotu odpowiedzialnego za projekt nowego urządzenia pełną specyfikację techniczną nowego rejestratora, który oprócz diagnostyki pod kątem bezdechu sennego będzie służył również do badań typu EKG, EEG oraz EMG. W związku z tym kontrahent rozpoczyna kolejny etap prac polegający na przygotowaniu projektu obudowy oraz elektroniki nowego rejestratora. Gotowa wersja urządzenia ma ukazać się na rynku w I połowie 2021 roku. Zarząd Infoscanu podkreśla, że pozwoli ono osiągnąć wyższe przychody, zwiększyć marżę ze sprzedaży oraz przyspieszy uzyskanie certyfikacji w USA oraz na innych rynkach.

więcej

Infoscan uruchamia kolejną transzę finansowania od Inwestora

Firma telemedyczna Infoscan poinformowała o wyemitowaniu kolejnych dwóch transz obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na dalsze prace nad nową wersją urządzenia MED Recorder oraz rozwój platformy telemedycznej Osascan. Część środków zostanie również przeznaczona na wsparcie działań marketingowych.

więcej

Infoscan rozpoczyna walkę z koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA rozszerza swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję produktów służących walce z Covid-19. W tym celu Spółka podpisała umowę z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Infoscan będzie odpowiedzialny za dystrybucję na terenie Polski sprzętu oraz asortymentu niezbędnego do walki z koronawirusem, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych na Covid-19.

więcej

Kampania Infoscanu „Zbadaj się sam” pomoże zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA rozpoczyna kampanię „Zbadaj się sam”. Jest ona skierowana do wszystkich, którzy zechcą upewnić się, czy nie cierpią na niebezpieczne w czasach pandemii koronawirusa zaburzenia oddychania podczas snu. Pacjenci bez wychodzenia z domu będą mogli dowiedzieć się tego w ramach ankiety internetowej, po wykonaniu której otrzymają możliwość zamówienia online urządzenia MED Recorder do zdalnego badania diagnostycznego pod kątem bezdechu sennego. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na temat zaburzeń oddychania podczas snu oraz propagowanie rozwiązań do bezpiecznej diagnostyki domowej.

więcej

Infoscan wdroży pakiet dla osób w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA wskazuje, że osoby cierpiące na bezdech senny znajdują się w grupie ryzyka zakażenia SARS-CoV2. Problem bezdechu sennego może dotyczyć nawet 2,5 mln Polaków, ale większość z nich może nie wiedzieć o chorobie. W celu pomocy osobom zagrożonych tym schorzeniem Infoscan przygotowuje pakiet wsparcia w postaci dodatkowych konsultacji do badania diagnostycznego przeprowadzanego za pomocą urządzenia MED Recorder. To kolejny krok firmy w budowaniu oferty wspierającej polskich pacjentów w czasach pandemii SARS-CoV2.

więcej

Infoscan przystępuje do walki z koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza rozszerzyć swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję testów na koronawirusa oraz innych produktów służących walce z Covid-19. W tym celu Spółka podpisała aneks listu intencyjnego z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Potencjalna współpraca obu podmiotów ma być poszerzona o dystrybucję przez Infoscan na terenie Polski testów, sprzętu oraz akcesoriów służących do walki z koronawirusem. Będą one dostarczane przez austriackiego partnera.

więcej

Infoscan przygotowuje się do wejścia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi do placówek medycznych w Austrii, a w dalszej kolejności do podmiotów z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz z Węgier. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na wyżej wymienione rynki.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek bułgarski

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę dystrybucyjną z Inter Business ’91 Ltd., dzięki której rozwiązanie polskiej spółki do badania bezdechu sennego będzie wykorzystywane w diagnostyce tego schorzenia na terenie Bułgarii. W ramach współpracy dystrybutor będzie dostarczał urządzenie MED Recorder oraz licencję systemu telemedycznego Osascan placówkom medycznym. W najbliższym czasie kontrahent przedstawi Spółce prognozy dotyczące zamówień. Umowa została podpisana na 2 lata.

więcej

Infoscan rozpoczyna komercyjne badania w Hiszpanii

Firma telemedyczna Infoscan SA uruchamia umowę z Giromed Institute, hiszpańskim dystrybutorem sprzętu medycznego. Aktualnie trwają szkolenia pracowników instytutu, a do Hiszpanii trafiło pierwsze 10 urządzeń, które zostaną wykorzystane już w tym tygodniu do przeprowadzenia pierwszych badań komercyjnych. Infoscan oraz hiszpański partner również rozmawiają o rozszerzeniu współpracy.

więcej

Infoscan rozpoczyna pilotaż na Ukrainie

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z firmą LLC Clinic Department of Modern Medicine, ukraińską firmą medyczną. W ramach listu intencyjnego podmiot z Ukrainy zobowiązał się do testowania urządzenia MED Recorder oraz ustalenia jego zapotrzebowania wśród lekarzy oraz specjalistów z należącego do partnera centrum medycznego oraz do placówek współpracujących. Partner podejmie również działania mające na celu promocję technologii oraz sprzedaż rozwiązania na terenie Ukrainy.

więcej

Infoscan rozpoczyna ekspansję na rynek chiński

Firma telemedyczna Infoscan podejmuje współpracę z China-Europe Association for Technical and Economic Cooperation - Shanghai Office („CEATEC”) & Yangtze River Delta Trade and Promotion Committee z siedzibą w Szanghaju, aby możliwie jak najszybciej rozpocząć działalność na rynku chińskim. W tym celu Spółka podpisała umowę z IPAZ sp. z o.o, autoryzowanym przedstawicielem CEATEC - Shanghai Office & Yangtze River Delta Trade and Promotion Committee na Polskę. W ramach umowy kontrahent zobowiązał się do kontynuacji zapoczątkowanego w tym rokubadania rynku chińskiego na potrzeby Spółki, a także do pozyskiwania nowych klientów dla Infoscanu oraz sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Infoscan SA Umowa została zawarta na 3 lata z automatycznym przejściem na czas nieokreślony.

więcej

Infoscan uruchamia finansowanie od Inwestora

Firma telemedyczna Infoscan poinformowała o wyemitowaniu pierwszej transzy obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 750 tys. zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferowanych rozwiązań oraz finansowanie dalszej ekspansji zagranicznej.

więcej

Infoscan rozpoczyna przygotowania do wejścia na rynek bułgarski

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z firmą Inter Business ’91 Ltd., bułgarskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi na rynek bułgarski. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na nowy rynek.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek hiszpański oraz analizuje możliwości wejścia na rynek meksykański

Infoscan podpisał umowę z Giromed Institute, dzięki której rozwiązanie polskiej spółki do badania bezdechu sennego będzie wykorzystywane w diagnostyce tego schorzenia na terenie Hiszpanii. Zawarty na 5 lat kontrakt obejmuje udostępnienie partnerowi urządzeń oraz licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed zobowiązał się na początek do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego rokuwspółpracy. Infoscan oraz Giromed analizują również możliwości wejścia na rynek meksykański. itali oraz prowadzeniem badań klinicznych i diagnostycznych

więcej

Inwestor objął nową emisję akcji Infoscan po 3 zł

Zarząd firmy telemedycznej Infoscan SA poinformował o zakończeniu subskrypcji 130 tys. akcji Spółki objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej. Cena emisyjna jest większa o prawie 7 % od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20 % wyższa od ceny zamknięcia z 9 października bieżącego roku. Akcje zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez NWZ Spółki we wrześniu ubiegłego roku. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności, głównie na rynku polskim.

więcej

Infoscan z otwartą drogą do pozyskania finansowania

Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Tym samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji. W związku z realizacją umowy, 19 września akcjonariusze zawarli umowy pożyczki akcji Infoscan.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek irański

Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z Kaladaran Co. Pl. – irańskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Kontrakt został zawarty na 24 miesiące i obejmuje sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym na terenie Iranu. Dzięki współpracy Infoscan otrzyma również dostęp do przetargów organizowanych przez irański rząd.

więcej

Infoscan oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczynają kolejny etap programu „Białystok PLUS”

Firma telemedyczna Infoscan SA oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będą kontynuowały realizację programu „Białystok PLUS”, w ramach którego zostanie przeprowadzone kolejnych 250 badań na bezdech senny. W opinii Zarządu Infoscan kontynuacja projektu wpłynie bardzo pozytywnie na rozpropagowanie rozwiązania Spółki wśród polskich placówek medycznych oraz pacjentów. Udział w projekcie zapewni możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami publicznymi w Polsce.

więcej

Infoscan planuje rozszerzyć działalność na rynku francuskim

Firma telemedyczna Infoscan SA rozpoczęła działania mające na celu zwiększenie skali działalności na rynku francuskim. Efektem tego jest podpisanie listu intencyjnego z Novomed Group SAS, jednym z największych francuskich dystrybutorów sprzętu medycznego. Aktualnie Spółka prowadzi rozmowy dotyczące ustalenia warunków współpracy z potencjalnym partnerem. Jednocześnie Novomed rozpocznie negocjacje z GBF International, który jest obecnie wyłącznym dystrybutorem urządzenia MED Recorder i systemu telemedycznego Osascan we Francji w celu ustalenia formalnych warunków dostaw.

więcej

Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili kluczową umowę inwestycyjną

Firma telemedyczna Infoscan SA poinformowała o zatwierdzeniu umowy inwestycyjnej podpisanej 11 czerwca br. z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund przez Akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 13 sierpnia tego roku. W ramach umowy Infoscan pozyska finansowanie na realizację kluczowych kamieni milowych, które zostaną przedstawione w aktualnie opracowywanej nowej strategii rozwoju Spółki. Ponadto Walne Zgromadzenie powołało na nowych członków Rady Nadzorczej Pana Tomasza Nowowiejskiego oraz Panią Marię Skowrońską. Jednocześnie NWZ odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Nowaka, który następnie został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

więcej

Infoscan odnotował ponad 12-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży

Firma telemedyczna Infoscan SA odnotowała w I połowie 2019 roku523 tys. złotych przychodów ze sprzedaży. Jest to najwyższa wartość przychodów w historii Spółki, większa 12-krotnie od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Rekordowy poziom sprzedaży wynika przede wszystkim z rozpoczęcia współpracy z GBF International, francuskim dystrybutorem sprzętu medycznego, z którym Infoscan współpracuje od kwietnia b.r. Władze Spółki zapowiadają komercjalizację urządzenia w kolejnych krajach.

więcej

Infoscan przygotowuje się do wejścia na nowe rynki europejskie

Firma telemedyczna Infoscan SA poinformowała o pozytywnej decyzji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczącej udziału Spółki w programie „Polskie Mosty Technologiczne”. W ramach programu Infoscan otrzyma dofinansowanie w wysokości około 150 tys. zł, które pozwoli Spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynkach norweskim, ukraińskim oraz rosyjskim. W ramach grantu PAiH będzie również służyć Spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowe rynki.

więcej

Piotr Sobiś powołany na Prezesa Zarządu Spółki Infoscan

Rada Nadzorcza firmy telemedycznej Infoscan SA powołała Piotra Sobisia, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, na stanowisko Prezesa Zarządu. Nowy Prezes zasiada w Zarządzie Spółki od listopada 2018 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zatwierdziła umowę inwestycyjną z European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”) podpisaną 11 czerwca br. w ramach której Infoscan może pozyskać nawet 21 mln zł. Pozyskanie Inwestora jest jednym z sukcesów nowego Prezesa Zarządu Spółki.

więcej

Infoscan pozyskuje 21 mln finansowania na ekspansję i zapowiada aktualizację strategii rozwoju

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”), w ramach której może pozyskać nawet 21 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną, certyfikację FDA oraz przejście na Rynek Główny GPW. Pośrednikiem pomiędzy Spółką, a Inwestorem jest doradca inwestycyjny Alpha Blue Ocean Inc. W związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej Spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

więcej

Maciej Nowak oddelegowany do Zarządu Spółki Infoscan

Rada Nadzorcza firmy telemedycznej Infoscan SA oddelegowała Pana Macieja Nowaka, aktualnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Głównym zadaniem Pana Macieja ma być koordynacja oraz wsparcie ekspansji zagranicznej firmy, a także komercjalizacji urządzenia na kolejnych rynkach. Pan Nowak, będzie odpowiadał również za rozwój działalności operacyjnej. Nominacja jest skutkiem rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu Pana Miłosza Jamrożego.

więcej

Infoscan kontynuuje realizację umowy na dostawę urządzeń MED Recorder do Francji

Firma telemedyczna Infoscan SA otrzymała drugie zamówienie na urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego od GBF INTERNATIONAL, spółki powiązanej z Bayard Medical. Zamówienie obejmuje 50 urządzeń MED Recorder oraz 50 licencji na 5-letni dostęp do systemu telemedycznego Osascan (następcą systemu Medium24). Zgodnie z umową podpisaną w marcu, urządzenia trafią do wybranych krajów Europy Zachodniej (Francji, Belgii, Luksemburga oraz Szwajcarii) oraz z regionu Maghrebu (Tunezja, Maroko, Algieria). Przez kolejne 4 miesiące GBF INTERNATIONAL, zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem, będzie zamawiać kolejne 50 urządzeń miesięcznie. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro i wskazane w umowie minimalne parametry zamówień, w ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść ponad 8 mln zł przychodów.

więcej

Infoscan zamierza działać na co najmniej 10 rynkach do końca 2019 roku

Firma telemedyczna Infoscan SA ogłosiła plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder, które zakładają, że do końca rokuSpółka będzie prowadzić działalność komercyjną na co najmniej dziesięciu rynkach. Aktualnie Spółka działa na trzech rynkach w tym dwóch zagranicznych. W ramach ekspansji Spółka zamierza wprowadzić do szerokiego zastosowania system telemedyczny Osascan, innowacyjnego kontynuatora systemu Medium24, który wyróżnia się zdolnością do obsługi wielokrotnie większej ilości badań jednocześnie.

więcej

Infoscan uruchomił sprzedaż na rynku francuskim

Firma telemedyczna Infoscan SA uruchomiła realizację kontraktu dotyczącego sprzedaży urządzeń MED Recorder z innowacyjnym systemem telemedycznym do GBF International, firmy powiązanej z Bayard Medical. Spółka dostarczyła pierwsze 20 urządzeń do klienta oraz odnotowała płatność za dostarczoną usługę. Placówki medyczne we Francji będą pierwszymi podmiotami korzystającymi z nowej wersji systemu telemedycznego Medium24.

więcej

Infoscan przedstawi plany rozwoju na rynkach zagranicznych

Zarząd firmy telemedycznej Infoscan SA planuje przedstawić plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder na kolejnych rynkach zagranicznych. Po rozpoczęciu współpracy z pierwszymi partnerami z Europy Zachodniej oraz Azji Południowo - Wschodniej spółka zamierza wejść ze swoim rozwiązaniem do nowych krajów oraz rozwijać działalność na rynkach na których jest już obecna. Ponadto Infoscan planuje w dalszym ciągu rozwijać biznes w Polsce oraz kontynuować działania mające na celu otrzymanie certyfikacji FDA, która pozwoli spółce rozpocząć działalność komercyjną na terenie Stanów Zjednoczonych.

więcej

Infoscan otrzymał pierwsze zamówienie na urządzenie MED Recorder do Francji

Firma telemedyczna Infoscan SA otrzymała pierwsze zamówienie na urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego od GBF INTERNATIONAL, spółki powiązanej z Bayard Medical. Zgodnie z umową podpisaną w marcu, urządzenia trafią do wybranych krajów Europy Zachodniej (Francji, Belgii, Luksemburga oraz Szwajcarii) oraz z regionu Maghrebu (Tunezja, Maroko, Algieria). Zamówienie obejmuje 20 urządzeń MED Recorder oraz 20 licencji na 5-letni dostęp do systemu telemedycznego Medium24. Przez kolejne 5 miesięcy GBF INTERNATIONAL, zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem, będzie zamawiać 50 urządzeń miesięcznie. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro i wskazane w umowie minimalne parametry zamówień, w ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść ponad 8 mln zł przychodów.

więcej

Infoscan rozpoczyna przygotowania do wejścia na rynek indyjski

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions (“Medika Bazaar”). Do końca II kwartału ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi na rynek indyjski. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na nowy rynek.

więcej

Infoscan wspólnie z Polmed zdiagnozuje u Polaków bezdech senny

ScanLink Medical, spółka z telemedycznej Grupy Infoscan SA podpisała umowę z Polmed SA, jedną z największych krajowych sieci klinik medycznych. W ramach kontraktu podmiot medyczny należący do Infoscan przebada pod kątem bezdechu sennego pacjentów wskazanych przez Polmed, który dysponuje siecią własnych przychodni oraz ponad 2000 partnerskich placówek w całym kraju. Jest to już druga umowa podpisana przez ScanLink Medical w ostatnich tygodniach. Władze Grupy Infoscan rozmawiają z innymi prywatnymi sieciami medycznymi o współpracy w zakresie diagnostyki bezdechu sennego.

więcej

Polska technologia diagnostyki bezdechu sennego zadebiutuje w filipińskich szpitalach na początku marca 2019 r.

Firma telemedyczna Infoscan SA we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International na początku marca uruchomi komercyjne badania bezdechu sennego urządzeniem MED Recorder w dwóch filipińskich szpitalach. 7 i 8 marca 2019 r. partner Spółki otworzy kliniki snu w Gentri Medical Center and Hospital oraz Southeast Asian Medical Center. Do tej pory urządzenia MED Recorder na Filipinach były dostępne jedynie w prywatnych gabinetach lekarskich.

więcej

Infoscan uruchomił nowy model sprzedaży w Polsce

ScanLink Medical, spółka z telemedycznej Grupy Infoscan SA uzyskała status podmiotu leczniczego. Placówka prowadzona w ramach Grupy specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu. Tomasz Nowowiejski, nowy prezes Infoscanu liczy na współpracę w tym obszarze z sieciami klinik oraz producentami sprzętu do terapii bezdechu sennego. Spółka ma już pierwszego klienta na nową usługę – klinikę stomatologiczną Denatalux.

więcej

Infoscan będzie współpracował z Bayard Medical na rynkach francuskojęzycznych

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała porozumienie o współpracy z Bayard Medical dotyczące dystrybucji urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego na rynkach francuskojęzycznych. Współpraca będzie dotyczyła Francji oraz krajów z tzw. regionu Maghrebu (w szczególności Tunezja, Maroko, Algieria). Zarząd Infoscanu oczekuje, że w najbliższych tygodniach doprecyzuje komercyjne warunki współpracy i podpisze umowę dystrybucyjną. Będzie to druga, po kontrakcie w Azji Płd.- Wschodniej, międzynarodowa umowa Spółki.

więcej

Infoscan przeprowadził testy urządzenia MED Recorder w Indonezji i Malezji

Firma telemedyczna Infoscan SA prowadzi przygotowania do wejścia na rynki w Indonezji i Malezji. We współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International Spółka przeprowadziła testy urządzenia do zdalnego badania bezdechu sennego w indonezyjskich i malezyjskich klinikach. Te kraje będą kolejnymi rynkami azjatyckimi, na które wejdzie Infoscan. Dotąd firma obecna jest w Filipinach, gdzie już realizuje pierwsze komercyjne badania.

więcej

cardio.link zakończył pracę nad systemem telemedycznym dla badań holterowskich

cardio.link, spółka zależna firmy Infoscan, zakończyła prace nad systemem telemedycznym oraz nad konstrukcją urządzenia przeznaczonego do domowej diagnostyki zaburzeń pracy serca oraz innych chorób cywilizacyjnych. W I połowie przyszłego rokuurządzenie ma trafić na rynek, a sama firma odpowiedzialna za projekt zadebiutuje na NewConnect. Dodatkowo spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Szybka Ścieżka” w wysokości blisko 10 mln zł na dalsze prace nad rozwojem projektu.

więcej

Infoscan rozpoczął sprzedaż zdalnych badań bezdechu sennego na Filipinach

Firma telemedyczna Infoscan SA rusza z działaniami promocyjno – marketingowymi zdalnych badań bezdechu sennego w trakcie konferencji otolaryngologicznej w Manili (22-24 października). Spółka skierowała na rynek filipiński już pierwsze 25 urządzeń MED Recorder i rozpoczęła szkolenia lekarzy zajmujących się bezdechem sennym. Po starcie działań na Filipinach, Infoscan przygotowuje się do wejścia na inne rynki Azji Płd.- Wschodniej.

więcej

Więcej inwestorów chętnych na akcje Infoscan

Firma telemedyczna Infoscan SA planuje pozyskać od 1,1 mln do 1,7 mln złotych z emisji akcji – wynika z uchwał podjętych przez Zarząd spółki. Do inwestorów trafi od 190 do 290 tysięcy akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Pierwotnie spółka planowała wyemitować 120 tys. walorów, ale ze względu na większe zainteresowanie inwestorów zdecydowała się zwiększyć pulę. Pozyskane pieniądze Infoscan przeznaczy na realizację kontraktu w Azji Płd – Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na rynku krajowym.

więcej

Infoscan wprowadza w Polsce nową usługę telemedyczną

Firma telemedyczna Infoscan SA tworzy spółkę zależną, w której będzie prowadzony podmiot leczniczy specjalizujący się w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu. Władze giełdowej firmy liczą na współpracę z sieciami klinik oraz producentami sprzętu do terapii bezdechu sennego. Dużą uwagę Infoscan poświeci również stomatologom. Spółka zawarła już list intencyjny z pierwszą kliniką stomatologiczną Dentalux.

więcej

Infoscan ma zgodę na prowadzenie badań na pacjentach w USA

International Review Board (amerykański odpowiednik Komisji Bioetycznej) dopuścił urządzenie MED Recorder do badań na pacjentach. Dzięki tej decyzji firma telemedycznej Infoscan będzie mogła rozpocząć drugą fazę pilotażu w USA we współpracy z dr Josephem Ojile, uznanym w branży specjalistą od leczenia bezdechu sennego.

więcej

Infoscan z pierwszym zagranicznym kontraktem na zdalne badania bezdechu sennego

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę z partnerem z Singapuru w zakresie sprzedaży badań diagnostyki bezdechu sennego na rynkach Azji Południowo – Wschodniej za pomocą urządzenia MED Recorder. W ramach współpracy Spółka i jej partner przeprowadzą 9500 badań w ciągu 48 miesięcy. Pierwszym krajem regionu w którym firma przeprowadzi komercyjne badania będą Filipiny.

więcej

Infoscan idzie po finansowanie dłużne na ekspansje w USA

Firma telemedyczna Infoscan SA przygotowuje się do pozyskania środków na rozwój biznesu w Stanach Zjednoczonych. W tym celu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma pozwolić na emisję obligacji, przeznaczonych głównie na produkcję urządzeń do zdalnej diagnostyki snu skierowanych na rynek amerykański. Infoscan planuje rozpoczęcie komercyjnej działalności za oceanem w drugim kwartale 2018 roku.

więcej

InfoSCAN planuje ponad 100 tys. badań bezdechu sennego w ciągu dwóch lat

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza rozpocząć pierwsze komercyjne badania na rynku amerykańskim w kwietniu 2018 r. Zgodnie z tym planem do końca pierwszego kwartału przyszłego rokuoczekuje uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia w USA. W pierwszym rokudziałalności na tamtejszym rynku spółka szacuje, że zrealizuje tam 20 tys. badań bezdechu sennego. W swojej historii firma przeprowadziła dotąd ponad 1500 badań w Polsce.

więcej

Infoscan rozpoczął największe w historii Polski badanie bezdechu sennego

Firma telemedyczna Infoscan SA wystartowała we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku z badaniami kohortowymi diagnozującymi bezdech senny. Pierwszy etap badań zakończy się w tym rokui obejmie 150 osób. Docelowo w ramach projektu przebadanych zostanie ok. 5 tys. pacjentów. Od początku kilkuletniej działalności Spółka przeprowadziła z urządzeniem MED Recorder ok. 1,5 tys. zdalnych procedur diagnostyki bezdechu sennego.

więcej

Urządzenie spółki Infoscan przeszło formalną ocenę amerykańskiej FDA i wchodzi w ostateczną fazę dopuszczenia na rynek USA

Firma telemedyczna Infoscan SA otrzymała od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) informację o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych związanych z dopuszczeniem urządzenia MED Recorder do użytku w Stanach Zjednoczonych. W efekcie przedstawiciele Agencji skierowali wniosek o certyfikację urządzenia do etapu oceny merytorycznej, czyli ostatecznego w całej procedurze. Władze Spółki szacowały wcześniej, że na przejście pierwszej fazy oceny wniosku będą potrzebowały około 3 miesięcy. Uzyskanie certyfikacji to warunek wprowadzenia urządzenia do USA, gdzie rocznie przeprowadzanych jest 4 mln badań bezdechu sennego.

więcej

Twórca innowacyjnego systemu do badań bezdechu pozyskał blisko 2 mln zł

Infoscan SA - polski producent innowacyjnego urządzenia oraz systemu telemedycznego do domowych badań bezdechu sennego pozyskał 1,87 mln zł w ramach oferty prywatnej. Notowana na rynku NewConnect spółka dzięki pozyskanym środkom będzie mogła przeprowadzić wszelkie niezbędne prace związane z wprowadzaniem urządzenia na rynek USA.

więcej

Infoscan umożliwi Polakom zdalne badanie bezdechu sennego

Polski producent innowacyjnego urządzenia oraz systemu telemedycznego do domowych badań bezdechu sennego uruchomił sprzedaż kierowaną bezpośrednio do pacjenta. Do tej pory, notowana na rynku NewConnect spółka umożliwiała wykonywanie badań za pośrednictwem klinik i gabinetów lekarskich.

więcej