Aktualności

25.11.2021

Kolejny krok milowy w inwestycji Columbus EnergySaule Technologies z przełomowym produktem

Zeszłoroczna inwestycja Columbus Energy przynosi kolejne efekty, otwierając Spółce dostęp do nowego, rosnącego ok. 25 % rocznie rynku. Saule Technologies wprowadziło do oferty pierwsze na świecie elektroniczne etykiety cenowo-reklamowe PESL zasilane perowskitowymi ogniwami fotowoltaicznymi. Columbus Energy to właściciel 20 % udziałów Saule Technologies oraz dystrybutor jej produktów i licencji na nie na świecie.

Przełom na rynku ESL
Pierwsze na świecie elektroniczne etykiety cenowo-reklamowe PESL (ang. Perovskite Electronic Shelf Label) zasilane perowskitowymi ogniwami fotowoltaicznymi to już drugi produkt Saule Technologies wykorzystujący jej autorską technologię ogniw perowskitowych.  Jednocześnie to pierwszy produkt Saule z kategorii IoT. Spółka wprowadza go na rynek wraz z kompletnym, zintegrowanym systemem informatyczno-sprzętowym, z wykorzystaniem obsługujących etykiety PESL przekaźników danych i możliwości obliczeniowo-analitycznych chmury. Nowatorskie rozwiązanie skraca czas obsługi etykietowania produktów i pozwala weryfikować ceny w czasie rzeczywistym.

– Tworzenie przełomowych produktów i budowanie nowego rynku wymaga wizji, kompetencji i kapitału. Ponad roktemu z pełnym przekonaniem zainwestowaliśmy w Saule Technologies prawie 45 mln zł. Dziś, dzięki tej inwestycji i naszym partnerskim relacjom wykorzystujemy efekt synergii i zwiększamy nasze przewagi konkurencyjne na rynku odnawialnych źródeł energii. Premiera przełomowego produktu, stawiająca naszego partnera w gronie światowych liderów rynku ESL, już obecnie wartego prawie 2 mld USD, otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Pierwsze testy technologii PESL będą realizowane we współpracy z Google Cloud Platform. Saule Technologies zyskało także wsparcie Grupy Maspex i jednej z marek holdingu – Lubella. Etykiety PESL zostaną też przetestowane na  referencyjnej stacji benzynowej należącej do PKN Orlen.

Nowoczesne rozwiązania dla prosumentów

Wykorzystanie technologii ogniw perowskitowych ma znaczenie dla rozwoju autorskiego systemu Columbus dla prosumentów. Spółka  dostarczyła swoje usługi do 48,5 tys. prosumentów z całej Polski. Columbus Energy zakłada, że relacje z prosumentami w przyszłości przełożą się na korzystanie przez nich z ekosystemu Columbus, czyli rozproszonej społeczności prosumenckiej, zielonych elektrowni, sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych i technologii przyszłości, takich jak perowskity. Spółka pracuje już nad wdrożeniem środowiska IT, które umożliwia zarządzanie energią w oparciu o blockchain. Znaczny wzrost firma odnotowuje też w sprzedaży pomp ciepła – w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 2514 % i wygenerowała prawie 34 mln zł przychodów.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Columbus Energy SA

więcej o Columbus Energy SA

Columbus Energy notuje wzrost zamówień i zwiększa zapasy komponentów. Spółka pozyskała 50 mln zł finansowania

Wzrost podpisanych w październiku umów na instalacje fotowoltaiczne do rekordowego poziomu 22,7 MW wraz ze wzrostem sprzedaży pomp ciepła i innych produktów dodają dynamiki rozwojowi Columbus Energy. Ponadto Spółka pozyskała finansowanie obrotowe z mBanku w wysokości 50 mln zł, które przeznaczy na dodatkowe zapasy komponentów. Zabezpieczą one realizację kolejnych instalacji fotowoltaicznych.

więcej

Akcjonariusze Columbus Energy zdecydują o emisji akcji

Akcjonariusze Columbus Energy SA, wiodącego dostawcy usług na rynku nowoczesnej energetyki, zdecydują o emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w tej sprawie odbędzie się 13 grudnia br. w siedzibie Spółki. Zdaniem Zarządu, Emisja Akcji Serii F oraz przeprowadzenie oferty publicznej pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym Spółki.

więcej

Columbus Energy przedstawia wyniki finansowe za III kwartał. W planach dalszy rozwój i ekosystem dla prosumentów

Columbus Energy SA, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przedstawił wyniki finansowe za III kwartał. Spółka przez trzy kwartały 2021 r. wypracowała 508 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 8 % r/r. W raportowanym okresie Columbus Energy odnotował znaczny wzrost sprzedaży pomp ciepła – w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 2514 % i wygenerowała prawie 34 mln zł przychodów.

więcej

Columbus Energy zawarł umowę inwestycyjną z Votum i Votum Energy, a także umowę o współpracy

Columbus Energy SA, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, poinformował, że spółka współzależna Columbus Elite zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujący 55 % udziału w kapitale zakładowym Votum Energy. Ponadto zawarte umowy o współpracy pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy przewiduje, że produkty z oferty spółki będą dystrybuowane w sieci sprzedaży Votum Energy. Nawiązana współpraca będzie stanowiła wsparcie rozwoju spółki w wielu kanałach – od farm fotowoltaicznych, przez rozwiązania dla MŚP, swobodne przesyłanie energii, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy technologie przyszłości takie jak perowskity.

więcej

Columbus Energy zawarł umowę przedwstępną na projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 345 MW

Columbus Energy SA, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zawarł umowę przedwstępną nabycia udziałów w czterech spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych oraz nabycia kolejnych trzech projektów farm. Łączna moc przyłączeniowa projektów wynosi 345 MW. Do momentu nabycia udziałów w farmach Spółce przysługuje wyłączność na zakup projektów. Projekty fotowoltaiczne są częścią ekosystemu Columbus Energy, który dostarcza energię m.in. dla sektora MŚP i prosumentów.

więcej