Aktualności

24.11.2021

Passus chce przejść na Główny Rynek GPW

Zarząd Passus SA, notowanego na NewConnect producenta i integratora specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podjął decyzję o przeniesieniu notowań z NewConnect na rynek główny GPW. Zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz rozbudowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.

- Decyzja o zmianie rynku notowań na rynek główny GPW jest konsekwencją dynamicznego rozwoju spółki czego efektem są osiągane wyniki oraz kapitalizacja. Chcemy mocniej otworzyć się na inwestorów i zwiększyć rozpoznawalność spółki w otoczeniu biznesowym. Istotne dla nas jest też zwiększenie tempa inwestycji,  dlatego rozważamy ofertę publiczną nowych akcji – komentuje Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus.

Spółka jest w trakcie finalizowania umów z doradcami, którzy będą ją wspierać w procesie zmiany rynku notowań akcji i ewentualnym przeprowadzeniu oferty publicznej nowych akcji. Przede wszystkim w zakresie sporządzenia prospektu oraz przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

- Środki finansowe pozyskane z ewentualnej emisji akcji przeznaczymy na rozbudowę kanałów sprzedaży na zagranicznych rynkach oraz na rozwój produktów własnych, w szczególności Systemu Sycope. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy przeznaczyć na inwestycje kwotę 30 mln zł, przy czym część tych nakładów kwoty zostanie sfinansowana ze środków własnych – dodaje Tadeusz Dudek.

System Sycope jest rozwiązaniem do monitorowania i analizy kluczowych aspektów wpływających na wydajność oraz ciągłość działania sieci i aplikacji, w tym także cyberzagrożeń.

Passus w ostatnim czasie notuje bardzo dobre wyniki. W III kwartale spółka osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Przychody wzrosły o 67 % rdr. i przekroczyły 10 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł prawie 3-krotnie do 2,8 mln zł. Zaś zysk netto wyniósł 1,5 mln zł i był ponad 7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kapitalizacja Spółki na dzień 23 listopada 2021 r. to prawie 94 mln. Spółka stale aktywnie pracuje nad dalszym umacnianiem swojej pozycji sprzedażowej na rynkach Europy Zachodniej. 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Passus

więcej o Passus

Passus podpisał umowę z podmiotem z branży automotive o wartości 530 tys. USD

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem z branży motoryzacyjnej. Kontrakt zakłada sprzedaż i dostawę licencji na oprogramowanie do wykrywania i blokowania zaawansowanych cyberataków. Pierwsza płatność z tytułu realizowanego kontraktu planowana jest w połowie stycznia przyszłego roku.

więcej

Passus podpisał umowę o wartości ponad 4,7 mln zł z podmiotem należącym do Skarbu Państwa

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada dostawę zaawansowanej platformy do monitoringu i ochrony sieci wraz z usługą wdrożenia oraz wsparcia technicznego. Płatność nastąpi po dostawie oraz konfiguracji rozwiązania, która planowana jest na początku lutego.

więcej

Passus z ponad 7-krotnie większym zyskiem netto w III kw. 2021 r.

Passus SA, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje III kwartał 2021 r. W minionym okresie Grupa Passus SA wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 67 % rdr. do 10,4 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 187 % rdr. wynosząc wartość 2,8 mln zł, z kolei zysk netto wzrósł przeszło 7-krotnie do 1,5 mln zł. Passus konsekwentnie realizuje strategię rozwoju własnych rozwiązań, Spółka aktywnie pracuje również nad dalszym umacnianiem pozycji sprzedażowej na rynkach Europy Zachodniej.

więcej

Passus z historycznie rekordowymi wynikami

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje I półrocze 2021 r. W minionym okresie Spółka oraz cała Grupa Kapitałowa osiągnęły historycznie rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody zwiększyły się blisko 2-krotnie do 27,7 mln zł, EBITDA podskoczyła niemal 4-krotnie do około 8 mln zł, a zysk netto wzrósł rdr. prawie 13-krotnie do 4,9 mln zł. Bardzo dobre wyniki to efekt konsekwentnej realizacji strategii działalności integratorskiej oraz rozwoju własnych produktów.

więcej

Passus podpisał umowę z największym operatorem logistycznym w Polsce o wartości blisko 1,5 mln zł

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z największym w Polsce operatorem logistycznym i drugim w UE. Kontrakt zakłada udzielenie licencji oraz przedłużenie wsparcia dla Systemu Ochrony Ruchu Sieciowego. Termin realizacji umowy wynosi 7 dni w przypadku licencji i gwarancji, natomiast usługi wsparcia technicznego świadczone będą przez okres 24 miesięcy. Płatność nastąpi w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

więcej

Passus ze skokowo większymi wynikami w I kw. 2021 r.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, wypracował w I kw. 2021 r. rekordowe wyniki finansowe. Przychody całej Grupy wyniosły 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 170 % rdr., a EBITDA zwiększyła się ponad dwukrotnie rdr. i osiągnęła wartość 4,6 mln zł. W minionym kwartale Spółka koncentrowała się na rozwoju produktów własnych, pozyskiwaniu nowych projektów oraz realizacji wcześniej podpisanych kontraktów.

więcej

Passus podpisał umowę dystrybucyjną z KomSvyazEnergy i stawia kolejny krok na drodze ekspansji zagranicznej

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę dystrybucyjną z rosyjskim dystrybutorem KomSvyazEnergy. Dzięki umowie produkty Passus, pod marką Sycope, będą mogły być sprzedawane na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), obejmujących m.in. Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan oraz Uzbekistan.

więcej

Passus z ponad 2-krotnie większą EBITDA w 2020 r.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje 2020 r. W minionym rokuspółka osiągnęła historycznie najlepsze wyniki. Przychody wyniosły rekordowe 42,9 mln zł, podobnie jak EBITDA, która osiągnęła wartość 5,6 mln zł. Bardzo dobre rezultaty zostały wypracowane przy zysku netto na poziomie blisko 2 mln zł, który wzrósł rdr. o 151 % W 2020 r. Passus intensywnie rozwijał produkty własne oraz prowadził działania nakierowane na ekspansję zagraniczną.

więcej

Passus zaprezentuje swoje rozwiązania na serii konferencji dla partnerów Nuvias

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, weźmie udział w dwóch konferencjach dla partnerów Nuvias – jednego z najszybciej rozwijających się w Europie dystrybutorów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. Pierwsza konferencja dedykowana rynkowi DACH odbędzie się 18 marca, z kolei druga 25 marca przeznaczona będzie dla regionu CEE. W wydarzeniu weźmie udział kilkaset integratorów, którzy bezpośrednio działają z klientami na rynku europejskim.

więcej

Passus Diamentem Forbesa 2021

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, został laureatem prestiżowego konkursu Diamentów Forbesa 2021. W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększyły swoją wartość.

więcej

Passus podpisał umowę dystrybucyjną z Nuvias Deutschland i stawia ważny krok na drodze ekspansji zagranicznej

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę dystrybucyjną z Nuvias Deutschland. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się w Europie dystrybutorów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, posiadający sieć ponad 5 000 partnerów handlowych w 20 krajach regionu EMEA. Dzięki umowie produkty Passus, pod marką Sycope, będą mogły być sprzedawane na rynku Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

więcej

Passus podpisał umowę o wartości ponad 4,6 mln zł z podmiotem należącym do Skarbu Państwa

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada kompleksową ochronę przed oprogramowaniem typu malware. Podstawową część zamówienia, o łącznej wartości blisko 2,2 mln zł, Passus dostarczy do 25 grudnia br. Płatność będzie realizowana w cyklach kwartalnych

więcej

Passus z 583 tys. zł zysku netto po 9 miesiącach 2020 r.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje 9 miesięcy 2020 r. W minionym okresie spółka wypracowała dobre wyniki: przychody wyniosły 20,4 mln zł (+36 % rdr.), zysk operacyjny, podobnie jak zysk netto, wzrósł wobec straty w zeszłym rokuodpowiednio do poziomu 1,2 mln zł i 583 tys. zł. W III kw. Passus konsekwentnie rozwijał produkty własne, a także kontynuował działania związane z ekspansją zagraniczną – powołując irlandzką spółkę Sycope Limited.

więcej

Passus podpisał umowę o wartości blisko 12,5 mln zł z podmiotem należącym do Skarbu Państwa

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada m.in. dostawę zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi. Podstawową część zamówienia, o łącznej wartości 6,15 mln zł, Passus dostarczy do 24 grudnia br. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia zlecenia.

więcej

Passus podpisał umowę o wartości ponad 14 mln zł na wdrożenie autorskiego rozwiązania

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę podwykonawczą z firmą z branży IT. Kontrakt zakłada dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie rozwiązania z wykorzystaniem niektórych modułów tworzących autorski system Passus SWG, na rzecz klienta końcowego. Łączna wartość umowy wynosi ponad 14 mln zł. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy między zamawiającym a klientem końcowym.

więcej

Passus otrzymał ponad 4 mln zł na rozwój autorskiego oprogramowania

Passus SA, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, pozyskał ponad 4 mln zł ze środków UE na prace badawczo-rozwojowe nad produktem do dynamicznej klasyfikacji treści internetowych. Rozwiązanie będzie szczególnie przydatne w kontekście kontroli rodzicielskiej i aktywności pracowników w internecie, w tym cyberslackingu. Komercjalizacja projektu przewidziana jest w 2022 r.

więcej

Passus z 379 tys. zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Passus SA, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje I półrocze 2020 r. W minionym okresie spółka wypracowała 1,63 mln zł EBITDA, przy przychodach 14,14 mln zł (+116 % rdr.). Passus konsekwentnie realizuje strategię rozwoju własnych rozwiązań, w szczególności oprogramowania APN/NPM. Spółka pracuje również nad umocnieniem pozycji sprzedażowej na rynkach Europy Zachodniej.

więcej