Aktualności

24.11.2021

Zeneris Projekty SA dzisiaj debiutuje na NewConnect

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznychi hydroenergetycznych, 24 listopada zadebiutuje na giełdzie NewConnect. Zeneris jest 377 spółką notowaną na NewConnect i 28 debiutem na tym rynku w 2021 roku. Spółka w kwietniu przeprowadziła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała 3 mln zł, dedykowanych dalszemu rozwojowi, tj. m.in. rozbudowie kanałów sprzedaży, akwizycjom i rozszerzeniu oferty m.in. o produkty związane z magazynowaniem energii.

Zeneris Projekty to spółka z kilkunastuletnim doświadczeniem w przygotowywaniu, projektowaniui realizacji inwestycji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych w branży OZE. Klientami strategicznymi firmy są przedsiębiorstwa. Oferuje ona kompleksową usługę realizacji inwestycji, w skład której wchodzą: bezpłatny audyt energetyczny, opracowanie koncepcji i projektu, pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, realizacja i wsparcie w pozyskaniu finansowania. Zeneris Projekty historycznie współpracowała z takimi podmiotami jak Ikea, Volkswagen, Tauron Ciepło, Energa Wytwarzanie, czy miasta Poznań, Wrocław, Gdańsk. Dotychczas firma zrealizowała niemal 300 projektów hydro i fotowoltaicznych.

17 listopada Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A (1 530 000 akcji) i serii B (229 010 akcji), datowanym na 24 listopada. Wcześniej , tj. 9 listopada GPW podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia do obrotu ww. serii akcji.

- Debiut Zeneris Projekty na NewConnect to strategiczny krok w rozwoju spółki, a jednocześnie powód do satysfakcji i motywacja wobec obecnych i nowych akcjonariuszy do dalszej ciężkiej pracy. Obecność naszej firmy na giełdzie wzmocni postrzeganie nas jako wiarygodnego partnera biznesowego i wesprze realizację założeń strategicznych. W najbliższych kwartałach chcemy kontynuować przyjętą strategię rozwoju oraz liczymy na korzystne perspektywy rynkowe w 2022 roku - mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty SA

Spółka w ostatnich kwartałach rozbudowała kanały i modele sprzedaży. Związane jest to m.in. z organiczną rozbudową wewnętrznych zasobów, sprzedaży bezpośredniej, wykorzystaniem narzędzi marketingu sieciowego, omnichannels (e-commerce, sieci społeczne, platformy marketplace, etc.), czy w zakresie uczestnictwa w targach i eventach. Jednocześnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi podmiotami do przejęcia. Przewidywany zakres współpracy z podmiotami obejmuje wspólne realizacje zamówień, wg kryterium regionalnego, logistycznego i czasu dotarcia do klienta (umowy SLA z klientami), współpracę przy realizacji pojedynczych zleceń, synergie kompetencji projektowych, wykorzystanie relacji biznesowych, itd.

- Istotną przewagą konkurencyjną naszej spółki na rynku OZE jest niska wrażliwość na potencjalnie negatywne zmiany legislacyjne, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rynek prosumenta w 2022 roku. W Zeneris skupiamy się na klientach z sektora MSP oraz instytucjonalnych (samorządy, administracja publiczna), którzy w kontekście rosnących cen energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł poszukują alternatywnych rozwiązań  - uzupełnia Mariusz Kostrzewa.

Spółka w III kwartale br. wypracowała 3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 1,1 mln zł w analogicznym okresie sprzed roku), Zysk EBIT i netto w okresie lipiec – wrzesień br. to 0,2 mln zł (vs 0,1 mln zl r/r).

Zeneris Projekty w ciągu 12 mies. istotnie poprawiła wysokość kapitału obrotowego netto: na 30.09.21 wyniósł 3,4 mln zł wobec 0,1 mln zł rokwcześniej. W bieżącym rokufirma podpisała 47 umów o łącznej wartości 9,4 mln zł (dotyczące działalności projektowej i PV). Równocześnie Spółka prowadzi rozmowy dot. kolejnych kontraktów. Aktualny backlog na pozostałą część IV kwartału br. oraz 2022 rokuto ok. 10 mln zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zeneris Projekty SA

więcej o Zeneris Projekty SA

Zeneris Projekty uruchamia sklep e-commerce z magazynami energii i podpisuje umowę o wartości 3,4 mln zł na budowę farmy PV

Zeneris Projekty SA, notowany na NewConnect dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zawarł umowę o wartości 3,4 mln zł na budowę farmy fotowoltaicznej - jedną z największych w swojej historii. Jednocześnie spółka rozpoczęła fazę beta sklepu e-commerce oferującego rozwiązania z zakresu magazynowania energii. Zdaniem Zarządu firmy jednym z głównych wyzwań rozwoju polskiego sektora PV jest deficyt produktów magazynujących energię.

więcej

Zeneris Projekty SA dzisiaj debiutuje na NewConnect

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznychi hydroenergetycznych, 24 listopada zadebiutuje na giełdzie NewConnect. Zeneris jest 377 spółką notowaną na NewConnect i 28 debiutem na tym rynku w 2021 roku. Spółka w kwietniu przeprowadziła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała 3 mln zł, dedykowanych dalszemu rozwojowi, tj. m.in. rozbudowie kanałów sprzedaży, akwizycjom i rozszerzeniu oferty m.in. o produkty związane z magazynowaniem energii.

więcej

Zeneris Projekty 27 kwietnia rozpoczyna przyjmowanie zapisów w II transzy emisji akcji

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, dzisiaj, tj. 27 kwietnia o godz. 10:00 rozpocznie przyjmowanie zapisów w drugiej transzy emisji akcji serii B. Informacje o warunkach nabycia akcji są zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl i na stronie spółki, gdzie przyjmowane będą zapisy na akcje. Spółka zakończyła przyjmowanie zapisów na wszystkie akcje dostępne w ramach pierwszej transzy, skierowanej do większych inwestorów. Łącznie Zeneris Projekty zamierza zebrać 3 mln zł, które przeznaczy na realizację planów rozwojowych - wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA W bieżącym rokuspółka planuje debiut na rynku NewConnect.

więcej

Zeneris Projekty pozyskało 3 mln z emisji akcji

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 3 mln zł. Pozyskane w ramach emisji środki spółka przeznaczy na realizację planów rozwojowych - wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA W bieżącym rokuspółka planuje debiut na rynku NewConnect.

więcej

Zeneris Projekty 20 kwietnia rozpoczyna emisję akcji i planuje pozyskać do 3 mln zł

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, 20 kwietnia rozpoczął emisję akcji, z które planuje pozyskać łącznie kwotę 3 mln zł. Pierwsza transza rozpoczęła się 20 kwietnia, skierowana jest do większych inwestorów. Od 27 kwietnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl, na której dzisiaj zostały zaprezentowane informacje o warunkach nabycia akcji. Środki inwestorów zostaną przeznaczone na realizację planów rozwojowych spółki - wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, przygotowanie dokumentacji na 1 do 3 farm fotowoltaicznych, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA W bieżącym rokuspółka planuje debiut na rynku NewConnect.

więcej

Zeneris Projekty rozwija działalność w obszarze budowy magazynów energii i podpisuje umowę o wartości niemal 3 mln zł

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, został wybrany jako wykonawca na budowę instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii i niezbędną infrastrukturą przez PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz. Firma identyfikuje obszar magazynowania energii jako kluczowy dla rozwoju sektora PV w Polsce. Zeneris Projekty w ramach zamówienia o wartości 2,97 mln zł odpowiedzialny jest za kompleksową realizacją usługi: od projektu, poprzez budowę całej instalacji. Spółka w II kwartale 2021 rokuzamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, której warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl.

więcej

Zeneris Projekty planuje ofertę publiczną akcji w II kwartale i debiut na NewConnect w 2021 roku

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, które warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl w II kwartale 2021 roku. Model biznesowy ukierunkowany na współpracę z przedsiębiorcami, rosnący pipeline projektów, przekraczający wartość 70 mln zł, zdywersyfikowane dwa segmenty biznesowe (fotowoltaika i hydroenergetyka) czy atrakcyjny rynek wspierany przepisami UE to wybrane czynniki budujące potencjał komercyjny Zeneris Projekty. Planami rozwojowymi spółki jest wzrost skali realizowanych inwestycji PV oraz przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji będzie Dom Maklerski INC SA

więcej