Aktualności

24.11.2021

Grupa BOWIM podsumowuje rekordowe trzy kwartały br.

Skonsolidowany zysk netto na poziomie 146 mln zł

Grupa BOWIM SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował rekordowe wyniki finansowe za trzy kwartały. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła we wskazanym okresie 146,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 2 750 procent w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1 650,7 mln zł i zysk operacyjny na poziomie 216,9 mln zł. Rekordowa rentowność jest wynikiem efektywnego wykorzystania wzrostu cen wyrobów stalowych, który miał miejsce  w I półroczu br.

Pozytywne wyniki finansowe Spółki są efektem maksymalnego wykorzystania przez Grupę wzrostowego trendu cen wyrobów stalowych. Był on zapoczątkowany od połowy IV kwartału ubiegłego rokui trwał aż do połowy tego roku. Połączenie konsekwentnie realizowanej ekspansji produktowej oraz zwiększanie udziału w rynku pozytywnie wpłynęło na osiągnięte wyniki.

- Minione kwartały były dla nas okresem rekordowym. Mimo korekty cen stali, która miała miejsce na przestrzeni III kwartału utrzymaliśmy zadowalającą marże osiągając bardzo dobre wyniki finansowe. Podkreślić również należy wzrost wolumenów sprzedawanych wyrobów o 10,3% dla Spółki i 9,2% dla Grupy Kapitałowej. Zamierzamy kontynuować nasza politykę zakupową, aby efektywnie wykorzystać trwającą stabilizację cen wyrobów stalowych – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu BOWIM SA

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2021 rokuwyniosły 1 648,9 mln PLN w porównaniu do 872,9 mln PLN osiągniętych w analogicznym okresie rokupoprzedniego. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w okresie trzech kwartałów 2021 rokuwyższe o 88,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Bowim SA

więcej o Bowim SA

BOWIM podsumowuje rekordowy I kwartał br.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował raport okresowy za I kwartał 2021 roku. Grupa odnotowała w tym okresie rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 32,0 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 1300 procent w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 404,7 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał rekordowym zyskiem operacyjnym na poziomie 48,74 mln zł. Ponadprzeciętna dynamika wzrostu wynika w pełni ze sprzedaży wyrobów stalowych oraz z korzystnej sytuacji rynkowej w I kwartale tego roku.

więcej

Rekordowe wyniki kwartalne Grupy BOWIM 14-krotny wzrost wyniku netto

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował w I kwartale br. rekordowe wyniki finansowe. Zgodnie z opublikowanymi wstępnymi danymi finansowymi Grupa odnotowała 32,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o ponad 1400 procent w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 404,7 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał rekordowym zyskiem operacyjnym na poziomie 48,74 mln zł. Istotny wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w I kwartale tego roku.

więcej

Ponad 5-krotny wzrost wyniku netto Grupy BOWIM w 2020 roku

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował raport okresowy za 2020 r. Grupa istotnie poprawiła rentowności, w wyniku czego odnotowała 17,5 mln zł zysku netto, a więc o 448,8 % więcej niż rokwcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1 210 mln zł, a także zakończyła ubiegły rokzyskiem EBITDA na poziomie 33,9 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w IV kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej.

więcej

Kolejny spór wygrany przez BOWIM. Spółka otrzyma od Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu prawie 5,6 mln zł z tytułu niesłusznie naliczonego podatku

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, otrzymał dzisiaj od Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego decyzję o umorzeniu kary nałożonej na Spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT. Decyzja została podjęta na mocy zeszłorocznego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyniku korzystnej dla spółki decyzji opolskiego organu podatkowego na konto Bowimu zostanie zwrócone 5,578 mln zł niesłusznie naliczonego na Spółkę. Obecnie nie toczą się przeciwko spółce żadne postępowania.

więcej

BOWIM znacząco poprawił wynik netto w I kwartale br.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował raport okresowy za I kwartał 2020 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 315 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał zyskiem netto na poziomie 2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA na poziomie 8,1 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w I kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej.

więcej

Grupa Bowim zwiększa przychody o ponad 20% - po trzech kwartałach 2018 r. przekroczyły 1 mld zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. Narastająco Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 009 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 21,3%. Tym samym po raz pierwszy w historii przychody Bowimu przekroczyły 1 mld zł już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Ponad 1 mld zł przychodów Bowimu po trzech kwartałach 2018 r.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za III kwartał 2018 r. Narastająco Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 054 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 18,2% i po raz pierwszy w historii przekraczając 1 mld zł przychodów już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

więcej

Dodatkowo naliczone zobowiązania z tytułu VAT nie wpłyną na bieżącą działalność Bowimu

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, otrzymał od Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu wpłaty, jednak zapowiada odwołanie się od decyzji Naczelnika Urzędu. Jednocześnie podkreśla, że nie wpłynie ona na bieżącą działalność Grupy.

więcej

Bowim z zielonym światłem dla wypłaty dywidendy za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bowim SA, jednego z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi ponad 1,8 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję. To pierwsza dywidenda w giełdowej historii Spółki.

więcej

Spółka z Grupy Bowim podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu na finansowanie budowy centrum logistycznego w Rzeszowie

Bowim Podkarpacie Sp. z o.o., należąca do notowanej na GPW Grupy Bowim, jednego z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, podpisała umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu. Instytucja udzieli spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 5,74 mln złotych, która zostanie przeznaczona na budowę centrum magazynowo – handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów.

więcej

Bowim SA z ponad 4,5-krotnym wzrostem zysku EBITDA w 2016 r.

Grupa Bowim SA, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, wypracował w 2016 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wzrosły do 830 mln zł, przy wzrostach zysku EBITDA do 47,2 mln zł i zysku netto do 21,7 mln zł. Wzrost wolumenów sprzedaży do ponad 430 tys. ton, efektywna polityka zakupowo-sprzedażowa i korzystne trendy w branży dystrybucji pozwoliły osiągnąć skokowy wzrost marż.

więcej

Bowim SA z pozytywnym wyrokiem WSA w Gliwicach

Bowim, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, poinformował o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania - oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

więcej