Aktualności

24.09.2021

Scope Fluidics przedstawia plany dotyczące projektów PCR|ONE oraz BacterOMIC

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, poinformowała o dalszych planach prac w projektach PCR|ONE oraz BacterOMIC.

W projekcie PCRIONE aktualnie najważniejszym celem operacyjnym Scope Fluidics jest sprzedaż udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za rozwój projektu – Curiosity Diagnostics sp. z o. o. Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi, globalnymi podmiotami z rynku diagnostyki medycznej. Dotyczą one funkcjonalności systemu PCR|ONE, technologii wykorzystanej w systemie oraz planów rozwoju projektu, w tym rozbudowy portfolio testów, modelu sprzedaży, sieci dostawców komponentów, możliwości produkcyjnych oraz skalowalności i kosztów produkcji.  Równolegle do prowadzonych rozmów, spółka zapowiada kontynuację budowania wartości projektu przedstawiając plan działań w rocznym horyzoncie czasowym. Plan obejmuje między innymi działania przygotowujące operacyjnie Curiosity Diagnostics do samodzielnego wprowadzenia systemu PCR|ONE do obrotu. Przygotowania te nie opóźniają procesu M&A i jednocześnie wzmacniają pozycję Scope Fluidics w rozmowach z potencjalnymi nabywcami.

- Plany dotyczące dalszego budowania wartości systemu PCR|ONE rozwijanego w spółce Curiosity Diagnostics stanowią odzwierciedlenie oczekiwań potencjalnych nabywców – globalnych podmiotów operujących na rynku diagnostyki medycznej. Podmioty te są zainteresowane możliwie najszybszym wprowadzeniem systemu PCR|ONE do produkcji masowej oraz rozwojem portfolio paneli PCR|ONE. Jednocześnie zaplanowane działania mają na celu wzrost wartości systemu PCR|ONE niezależnie od przebiegu procesu M&A. – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

W najbliższych miesiącach działania w projekcie PCR|ONE obejmą m.in. przeprowadzenie Programu Early Access, przygotowania do produkcji wielkoskalowej oraz opracowanie panelu Quattro Vir (SARS-CoV-2, RSV, wirus grypy A i B).

Głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja systemu w drodze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Bacteromic. Aktualnie Scope Fluidics koncentruje działania na uzyskaniu certyfikacji CE-IVD. Bazując na doświadczeniach z projektu PCR|ONE zarząd Scope Fluidics zamierza wdrożyć dalsze działania, które podniosą atrakcyjność biznesową projektu.

- Podobnie jak w przypadku projektu PCR|ONE zaplanowaliśmy działania związane ze zbudowaniem pozycji rynkowej i rozpoznawalności systemu BacterOMIC oraz wstępnym skalowaniem produkcji.– mówi Szymon Ruta, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics.

Założeniem zarządu Scope Fluidics w zakresie finansowania projektów jest dostosowywanie go do przebiegu procesu komercjalizacji projektów. Środki na przeprowadzenie przedmiotowych działań będą pochodzić  z realizacji w odpowiednim zakresie umowy finansowania zawartej we wrześniu 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”), grantów (już pozyskanych oraz przyszłych) oraz posiadanych środków  własnych. Jednocześnie zarząd będzie na bieżąco analizował  różne możliwości finansowania przyjętego planu działań i nie wyklucza także innych źródeł pozyskania finansowania.

Zarząd będzie podejmował dalsze działania, aby zapewnić spółce możliwość skorzystania ze wszystkich transz finansowania od EBI. Spółka zamierza skorzystać z pierwszej transzy finansowania w czwartym kwartale 2021 r. oraz bierze pod uwagę skorzystanie z drugiej transzy

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Scope Fluidics SA

więcej o Scope Fluidics SA

Scope Fluidics: system BacterOMIC na progu dopuszczenia do rynku diagnostyki medycznej

Bacteromic Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Scope Fluidics SA, zakończyła program testów walidacyjnych w ramach pierwszych właściwych badań przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC. Uzyskane wyniki są podstawą do uzyskania certyfikacji CE-IVD, która daje prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Zgodnie z przedstawionymi planami dalszego rozwoju BacterOMIC umożliwi testowanie systemu w ośrodkach diagnostycznych w ramach programu Early Access. W porównaniu z metodą referencyjną, system BacterOMIC uzyskał powyżej 90% zgodności oceny lekowrażliwości (w postaci klasyfikacji kategorii oporności: oporny/wrażliwy) dla 20 antybiotyków.

więcej

Spółka z grupy Scope Fluidics nawiązała współpracę z Technicolor Polska

Bacteromic sp. z o.o., spółka z grupy Scope Fluidics, zajmującej się rozwojem innowacyjnych urządzeń w zakresie diagnostyki medycznej, podpisała umowę wytwarzania, w ramach której wspólnie z partnerem biznesowym Technicolor Polska będzie rozwijać małoskalową linię produkcyjną kartridży dla systemu BacterOMIC oraz prowadzić działania R&D. Nowoczesne urządzenie, opracowywane przez polski zespół, jako pierwsze na świecie daje możliwość ilościowej oceny lekowrażliwości bakterii na szeroką pulę antybiotyków w jednym teście.

więcej

Europejski certyfikat CE-IVD dla ultraszybkiego testu wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 autorstwa Scope Fluidics

Ultraszybki system PCR|ONE, opracowywany przez Curiosity Diagnostics, spółkę zależną należącą w całości do Scope Fluidics SA, uzyskał europejski certyfikat CE-IVD w zakresie diagnostyki SARS CoV-2. Umożliwia do dopuszczenie systemu do obrotu na rynku europejskim. To już drugi panel spółki, który uzyskał europejską certyfikację i istotny krok w procesie komercjalizacji systemu PCR|ONE. Równolegle spółka kontynuuje przygotowania do programu Early Access Program.

więcej

Scope Fluidics: zakończenie badań klinicznych nad panelem SARS Cov-2

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, zakończyła proces badań klinicznych na panel SARS CoV 2. Testy zostały przeprowadzone w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, w którym spółka zrealizowała program badań przedrejestracyjnych panelu SARS-CoV-2 z włączeniem metody referencyjnej Point-of-Care.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna testy kliniczne BacterOMIC w drugim zewnętrznym laboratorium

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej rozpoczyna walidację systemu BacterOMIC w drugim zewnętrznym laboratorium przy wykorzystaniu próbek klinicznych. Wraz z początkiem czerwca projekt BacterOMIC, otrzymał od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ("PCBC") certyfikat zgodności z normą ISO 13485:2016.

więcej

Scope Fluidics bliżej finansowania z EBI

• Rada Nadzorcza Scope Fluidics wyraziła zgodę na zawarcie umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) , która jest uzupełnieniem umowy finansowania z września 2020 r.
• W ramach ww. umów Scope Fluidics otrzyma możliwość wykorzystania finansowania dłużnego do wysokości 10 mln EUR
• Planowane zawarcie umowy warrantowej nie jest jednoznaczne z uruchomieniem pierwszej transzy finansowania Rada Nadzorcza Scope Fluidics, polskiej spółki z branży diagnostyki medycznej, wyraziła zgodę na zawarcie umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W najbliższych tygodniach odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie decydować o emisji warrantów niezbędnej do wykonania umowy przez Spółkę. Umowa ta jest uzupełnieniem podpisanej we wrześniu 2020 r. umowy finansowania o wartości do 10 mln EUR.

więcej

System PCR|ONE opracowywany przez Curiosity Diagnostics z europejskim certyfikatem CE IVD dla panelu MRSA/MSSA. Early Access Program rozpocznie się w 3 kwartale 2021 roku.

• Certyfikat CE IVD dla panelu MRSA/MSSA otwiera drogę do komercjalizacji systemu PCR|ONE w 2021 roku.
•Szacuje się, iż globalna wartość rynku systemów testujących gronkowca złocistego wynosi obecnie ok. 105 mln USD.
• Szybka, 15-minutowa diagnostyka molekularna z użyciem systemu PCR|ONE skutecznie wspiera lekarzy i ich pacjentów już w czasie konsultacji.
• Dostępność zautomatyzowanych, szybkich testów MRSA/MSSA na izbach przyjęć istotnie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych.
Ultraszybki system PCR|ONE, opracowywany przez Curiosity Diagnostics, spółkę zależną należącą w całości do Scope Fluidics SA, uzyskał europejski certyfikat CE IVD w zakresie diagnostyki gronkowca złocistego opornego na metycylinę. System PCR|ONE jest w stanie wykryć na poziomie molekularnym groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie zaledwie 15 minut. Scope Fluidics zakłada, że w ramach Early Access Program system ma szansę na stałe zagościć w laboratoriach i szpitalach w krajach członkowskich Unii Europejskiej jeszcze w tym roku. Panel MRSA/MSSA systemu PCR|ONE jest już w  rejestrze UE dla wyrobów medycznych, stosowanych w diagnostyce in vitro. Early Access Program rozpocznie się w 3 kwartale tego roku.

więcej

Kolejna spółka zależna Scope Fluidics otrzymała pozytywną rekomendację dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO zgodnie z normą 13485:2016, spełniając wymagania określone w normie. Przeprowadzenie audytu oznacza, że osiągnięty został jeden z elementów składających się na kamień milowy dot. rejestracji i certyfikacji systemu BacterOMIC. Dodatkowo przejście audytu ISO stanowi potwierdzenie, że system BacterOMIC projektowany i wytwarzany jest zgodnie z wymaganiami europejskich regulacji.

więcej

Scope Fluidics zakończyła badania kliniczne błyskawicznego testu genetycznego PCR|ONE wykrywającego gronkowca złocistego i jego lekooporne warianty (MRSA)

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła proces badań klinicznych na panel gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA/MSSA). To bardzo istotny krok na drodze do wprowadzenia systemu PCR|ONE panel MRSA/MSSA do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Szacuje się, iż globalna wartości rynku systemów testujących gronkowca złocistego wynosi obecnie ok. 105 mln USD.

więcej

Scope Fluidics rozpoczęła walidację systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – rozpoczęła program testów walidacyjnych systemu w laboratorium jednego z wybranych ośrodków. Walidacja w zewnętrznym laboratorium na próbkach klinicznych będzie stanowić ocenę skuteczności systemu BacterOMIC w ramach badań przedrejestracyjnych. Realizacja testów ma przebiegać w co najmniej dwóch ośrodkach, a także w laboratorium Spółki.

więcej

Scope Fluidics rozpoczęła certyfikacyjne testy kliniczne dla panelu MRSA

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z optymalizacją analizatora systemu PCR|ONE i rozpoczęła kliniczne testy certyfikacyjne na panel gronkowca złocistego (MRSA/SA) w zewnętrznym laboratorium szpitalnym. Zamiarem firmy jest jak najszybsze zakończenie testów i zgłoszenie panelu MRSA/SA systemu PCR|ONE do rejestru wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce in vitro.

więcej

Scope Fluidics zakończyła testy przedrejestracyjne panelu SARS Cov-2 i chce w lutym rozpocząć badania kliniczne potrzebne do uzyskania certyfikatu CE-IVD i FDA EUA

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o udanych wynikach serii badań przedklinicznych dla panelu wirusowego SARS-Cov-2. Po przeprowadzonej optymalizacji protokołu testu system uzyskał wysokie wartości najistotniejszych klinicznie parametrów – 86 % czułości i 100 % swoistości.

więcej

Scope Fluidics rozpoczął weryfikację systemu BacterOMIC, stanowiącą jeden z elementów wchodzących w skład badań przedrejestracyjnych

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – poinformowała o realizacji szóstego etapu prac w projekcie BacterOMIC, w ramach którego rozpoczęto proces potwierdzenia działania poszczególnych elementów systemu zgodnie z ustalonymi protokołami oraz ustaloną specyfikacją. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC w laboratoriach klinicznych.

więcej

Scope Fluidics z kolejnym europejskim patentem chroniącym technologię BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu na innowacyjne rozwiązanie w systemie BacterOMIC tj. geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. To już drugi, europejski patent przyznany w tym rokudla technologii systemu BacterOMIC. Spółka stara się o ochronę kilku rozwiązań, także na innych kontynentach.

więcej

Scope Fluidics przedstawia status procesu M&A oraz prac nad realizowanymi projektami

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o realizacji zadań w ramach rozwoju projektów: PCR|ONE i BacterOMIC. Przedstawiciele Scope Fluidics w okresie dwóch ostatnich miesięcy kontynuowali rozmowy z dotychczasowymi i nowymi potencjalnymi nabywcami systemu. Spółka prowadziła także intensywne działania zmierzające do certyfikacji systemu PCR|ONE oraz konsekwentnie i terminowo realizowała kolejne kroki w projekcie BacterOMIC.

więcej

Curiosity Diagnostics, spółka grupy Scope Fluidics, podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski. Potencjalnym dystrybutorem systemu PCR|ONE na terenie Polski będzie firma Cormay SA, która posiada szerokie doświadczenie oraz sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów do diagnostyki medycznej in-vitro.

więcej

Sukces emisji Scope Fluidics – zapewnione finansowanie flagowego projektu

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – z sukcesem zakończyła ofertę akcji, skierowaną do wybranych inwestorów. Inwestorzy objęli wszystkie 127 915 oferowanych akcji po cenie 160 PLN, tym samym wnosząc 20,5 mln zł. Gros pozyskanych w ramach kapitału docelowego środków zostanie wykorzystane na program Early Access (EA) systemu PCR|ONE. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) był mBank SA

więcej

Scope Fluidics prezentuje trzecią serię testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała wyniki trzeciej serii testów systemu BacterOMIC, poszerzając tym samym liczbę sprawdzonych antybiotyków na panelu testowym Uniwersalnym. Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Proces ten polegał na walidacji wewnętrznej, która była przeprowadzona w laboratorium Spółki i zewnętrznej – prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna testy panelu PCR|ONE SARS-Cov-2 w środowisku klinicznym

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – rozpoczęła badania prewalidacyjne panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych. Testy panelu będą prowadzone w laboratorium szpitalnym, na wymazach pobranych bezpośrednio od pacjentów. Celem rozpoczętych badań jest sprawdzenie skuteczności opracowanego panelu, dotychczas zwalidowanego wewnętrznie. Zgodnie z planem certyfikacja panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 ma nastąpić w IV kwartale tego roku.

więcej

Scope Fluidics uruchomił linię produkcyjną dla systemu Bacteromic

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem linii do produkcji podzespołów systemu BacterOMIC. Wydajność przygotowanej linii umożliwi samodzielnie wyprodukowanie kartridży oraz analizatorów BacterOMIC w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych. Infrastruktura produkcyjna w warszawskiej fabryce Spółki stanowi również zaplecze do montażu kartridży systemu PCR|ONE.

więcej

Scope Fluidics ma zamiar wprowadzić akcje na rynek regulowany GPW w 2021 r.

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podjęła decyzję ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dynamiczny rozwój firmy oraz elastyczne zabezpieczanie finansowania projektów z EBI sprzyjają wprowadzeniu notowań spółki na rynek regulowany GPW.

więcej

Scope Fluidics wdraża masową produkcję systemu PCR|ONE wykrywającego zakażenia bakteryjne i wirusowe w 15 minut

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podpisała list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT), dostarczającą profesjonalne usługi związane z masową produkcją kartridży, wykorzystywanych w systemach do diagnostyki medycznej. Uruchomienie przez Spółkę masowej produkcji na skalę światową podniesie atrakcyjność biznesową systemu PCR|ONE i umożliwi potencjalnemu nabywcy szybkie wejście na rynek diagnostyki Point-of-Care.

więcej

Bacteromic, spółka z grupy Scope Fluidics SA, otrzymała pierwszy europejski patent na technologię szybkiego oznaczania antybiotykoodporności bakterii

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – poinformowała o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkowej decyzji o przyznaniu patentu, którego przedmiotem jest metoda i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności bakterii. To pierwszy patent przyznany dla technologii systemu BacterOMIC. Firma kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony ww. rozwiązania w USA i Chinach, a także innych rozwiązań technologicznych.

więcej

Scope Fluidics chce zintensyfikować działania w projekcie PCR|ONE wchodzące w skład Programu Early Access

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych. W ramach tego działania Spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania.

więcej

Spółka zależna Scope Fluidics otrzymała pozytywną rekomendację dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016

Należąca do Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – firma Curiosity Diagnostics, przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO zgodnie z normą 13485, spełniając wymagania określone w normie. Tym samym, zgodnie z harmonogramem, osiągnięty został jeden z elementów kamienia milowego dot. rejestracji i certyfikacji systemu PCR|ONE.

więcej

Scope Fluidics z ochroną patentową technologii PCR|ONE w Chinach

Należąca do Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – firma Curiosity Diagnostics otrzymała chiński patent zabezpieczający kluczową technologię systemu PCR|ONE. To kolejny patent uzyskany przez Spółkę za granicą, oznaczający jednocześnie monopol na komercyjne wykorzystanie na terytorium Chin unikalnego modułu, stanowiącego element analizatora PCR|ONE.

więcej

Scope Fluidics opracował ultra-szybki test genetyczny PCR|ONE wykrywający koronawirusa

Należąca do Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – firma Curiosity Diagnostics, z sukcesem zakończyła etap „proof-of-concept” rozwoju panelu diagnostycznego, umożliwiającego ultraszybkie wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 z wykorzystaniem systemu PCR|ONE. Przed spółką optymalizacja, weryfikacja analityczna oraz walidacja testu. Spółka planuje zakończenie prac nad panelem jeszcze w 2020 r. w oparciu o środki już posiadane, a także fundusze Unii Europejskiej i innych instytucji publicznych wspierających rozwój nowoczesnych technologii oraz ochrony zdrowia. Stworzenie panelu ma wpłynąć na wzrost atrakcyjności biznesowej systemu PCR|ONE z punktu widzenia przyszłego nabywcy.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – realizuje prace zgodnie z planem i poinformowała o osiągnięciu kolejnego, piątego kamienia milowego w projekcie BacterOMIC. Efektem ukończonych działań jest gotowość Spółki do przeprowadzenia wewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów.

więcej

Rozwijany przez Scope Fluidics system PCR|ONE gotowy do ostatniego etapu na drodze do rejestracji ultra-szybkiego, genetycznego panelu diagnostycznego.

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – zakończyła w terminie piąty etap prac nad systemem diagnostyki molekularnej PCR|ONE. W ramach etapu, Spółka potwierdziła sprawność kliniczną systemu w testach w zewnętrznych laboratoriach, uruchomiła własną linię produkcyjną oraz właśnie rozpoczęła proces weryfikacji i walidacji systemu na drodze do uzyskania certyfikacji CE IVD.

więcej

Scope Fluidics uruchomił linię do produkcji chipów i montażu analizatorów PCR|ONE

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – uruchomiła na terenie Warszawy własną, półautomatyczną linię produkcyjną, która umożliwia samodzielną produkcję chipów. Infrastruktura produkcyjna jest również przygotowana do montażu analizatorów PCR|ONE. Zdarzenie jest elementem realizacji kamienia milowego związanego z realizacją badań przedrejestracyjnych.

więcej

Światowej sławy fizyk, profesor Uniwersytetu Harvarda David Weitz,dołączył do Komitetu Doradczego Scope Fluidics

Scope Fluidics - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – powołała do Komitetu Doradczego prof. Davida Weitza, jednego z najczęściej cytowanych fizyków na świecie. Jako członek Komitetu profesor Weitz wesprze Spółkę swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia rewolucyjnych rozwiązań w sektorze lifescience i technik mikroprzepływowych.

więcej

Scope Fluidics na drodze do terminowej realizacji projektów i maksymalizacji wartości transakcji PCR|ONE

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o planach związanych z dalszym rozwojem projektów PCR|ONE i BacterOMIC oraz realizacją fazy proof-of-concept w nowym, trzecim projekcie. Kluczowy obszar dotyczy działań prowadzących do  wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE oraz podjęcia dodatkowych, wcześniej nie planowanych, działań maksymalizujących wartość systemu PCR|ONE. Spółka podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu w połowie 2020 r. Zgodnie ze statutem, Scope Fluidics wypłaci w formie dywidendy co najmniej połowę środków uzyskanych ze sprzedaży swoich projektów.

więcej

Rozwijany przez Scope Fluidics system PCR|ONE osiąga parametry na poziomie rynkowych standardów – wyniki II rundy badań w ALAB laboratoria

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – z sukcesem zakończyła drugą serię testów prewalidacyjnych systemu PCR|ONE w laboratoriach firmy ALAB. Wyniki testów potwierdziły kliniczne parametry oznaczenia na poziomie standardów rynkowych i wymagań klinicznych. Badanie potwierdziło również przewagę konkurencyjną systemu PCR|ONE, tj. unikalne połączenie szybkości i kompleksowości testu na obecność gronkowca złocistego.

więcej

Scope Fluidics ma umowę na 2 mln EUR dofinansowania projektu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – podpisała umowę z Agencją Wykonawczą Komisji Europejskiej (EASME) na dofinansowanie projektu BacterOMIC z europejskiego, prestiżowego programu SME Instrument (Horyzont 2020). Spółka otrzyma 1,93 mln EUR na dalsze prace badawczo-rozwojowe w projekcie, którego celem jest stworzenie urządzenia oferującego najbardziej kompleksową i precyzyjną ocenę lekowrażliwości bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki.

więcej

Scope Fluidics z 1,93 mln EUR dofinansowania do projektu BacterOMIC z programu Horyzont 2020

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – poinformowała o otrzymaniu pozytywnej rekomendacji do dofinansowania w ramach 2 Fazy europejskiego programu SME Instrument, Horyzont 2020. W przypadku pozyskania dofinansowania, do Spółki trafi 1,93 mln EUR, które będą stanowić pokrycie dla 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Podpisanie umowy przewidywane jest w ciągu najbliższych 3-5 miesięcy.

więcej

Scope Fluidics patentuje w Europejskim Urzędzie Patentowym kluczowe rozwiązanie systemu PCR|ONE

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – poinformowała o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego warunkowej decyzji o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform thermal cycling of samples and uses thereof". Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony na rynku chińskim.

więcej

Scope Fluidics zakończył czwarty etap prac nad systemem PCR|ONE i uzyskał gotowość do testów panelu wykrywającego gronkowca złocistego w ALAB Laboratoria

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – zakończyła w terminie czwarty etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, bezkonkurencyjnym pod względem szybkości i kompleksowości badania systemem do automatycznej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Tym samym system PCR|ONE uzyskał gotowość do rozpoczęcia testów w warunkach docelowych. Zostaną one przeprowadzone przez niezależnego partnera – ALAB Laboratoria.

więcej

Dwa projekty Scope Fluidics wśród najbardziej przełomowych produktów diagnostycznych w konkursie American Association for Clinical Chemistry

PCR|ONE i BacterOMIC, dwa innowacyjne systemy diagnostyki medycznej realizowane przez Scope Fluidics – notowaną na NewConnect spółkę biotechnologiczną – znalazły się wśród siedmiu przełomowych rozwiązań medycznych z całego świata, które walczą o tytuł Disruptive Technology Award 2019 organizowanego przez American Association for Clinical Chemistry (AACC), największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów diagnostyki medycznej.

więcej

Scope Fluidics ze wsparciem prof. Carla Wittwera, jednego z ojców technologii PCR – metody szybkiej i precyzyjnej detekcji genów

Scope Fluidics - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – gościła w ubiegłym tygodniu prof. Carla Wittwera, amerykańskiego profesora, który w latach 90-tych opracował pierwszy system do prowadzenia reakcji PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) w czasie poniżej godziny. Był to pierwszy system do oznaczania ilości materiału genetycznego. Założyciel firmy Biofire Diagnostics opracował również system do diagnostyki medycznej - FilmArray, który został przejęty w 2014 r. przez koncern Bio Merieux za 450 mln USD. Prof. Wittwer spędził w Scope Fluidics trzy dni konsultując z zespołem kwestie techniczne związane z rozwojem systemu PCR|ONE.

więcej

Scope Fluidics rozszerza współpracę z Clairfield w celu otrzymania wsparcia w pozyskaniu kapitału na rozwój projektu BacterOMIC

Scope Fluidics - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – rozszerzyła współpracę ze swoim strategicznym doradcą ds. M&A - Clairfield Partners LLC. Doradca transakcyjny wesprze Spółkę w dokapitalizowaniu systemu BacterOMIC. Spółka preferuje scenariusz, w którym pozyskałaby inwestora finansowego, zainteresowanego objęciem udziałów w spółce zależnej bezpośrednio prowadzącej projekt.

więcej

Scope Fluidics aktualizuje harmonogram i optymalizuje koszty projektów; przyspiesza realizację projektu BacterOMIC o 18 miesięcy

Scope Fluidics - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zaktualizowała harmonogram prac nad swoimi dwoma urządzeniami. Podtrzymała termin zakończenia prac nad systemem PCR|ONE w połowie 2020 r. oraz zapowiedziała skrócenie o 18 miesięcy przewidywanego terminu zakończenia prac nad systemem BacterOMIC (planowana certyfikacja w połowie 2021 r.). Spółka podjęła decyzję o samodzielnej produkcji poszczególnych elementów systemu na potrzeby badań przedrejestracyjnych, w wyniku czego część związanych z tym kosztów ulegnie znacznemu obniżeniu.

więcej

Europejski Urząd Patentowy z pozytywną opinią dla zgłoszenia systemu BacterOMIC opracowywanego przez spółkę należącą do Scope Fluidics

Bacteromic Sp. z o.o. – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) „sprawozdanie z poszukiwania europejskiego” i pisemną opinię dla pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego systemu BacterOMIC. Urząd uznał zgłoszone rozwiązanie za nowe i odkrywcze. Oznacza to, że Spółka bardzo pozytywnie zakończyła najważniejszy etap procedury patentowej, która powinna potrwać do 2020 r.

więcej

Scope Fluidics zakończył walidację funkcjonowania systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – osiągnęła kolejny kamień milowy w projekcie BacterOMIC. Podstawowym założeniem etapu prac była weryfikacja systemu diagnostycznego BacterOMIC w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do docelowych. Walidacja prototypu wraz z testami pozwoliła na ocenę funkcjonalności systemu. System z powodzeniem przeszedł zaplanowane testy, które dostarczyły precyzyjnych wskazówek co do optymalizacji ergonomii jego użycia.

więcej

Scope Fluidics potwierdził wysoką skuteczność systemu PCR|ONE w ALAB Laboratoria

Polska firma biotechnologiczna Curiosity Diagnostics, należąca do notowanej na NewConnect spółki Scope Fluidics, z sukcesem zakończyła pierwszą serię testów funkcjonalnych systemu PCR|ONE w laboratoriach firmy ALAB. Testy potwierdziły, że system PCR|ONE ma potencjał by stać się najszybszym na świecie analizatorem oferującym automatyczną i kompleksową diagnostykę zakażeń szpitalnych. System uzyskał wysokie wartości najistotniejszych klinicznie parametrów – czułości i specyficzności. Już w pierwszym badaniu na próbkach klinicznych wartości te okazały się być zbliżone do uzyskanych przez najważniejszy system konkurencyjny, przy jednocześnie istotnie skróconym czasie badania.

więcej

Curiosity Diagnostics, spółka z Grupy Scope Fluidics, opracowała drugi panel diagnostyczny w systemie PCR|ONE

Polska firma biotechnologiczna Curiosity Diagnostics, należąca do notowanej na NewConnect spółki Scope Fluidics, osiągnęła kolejny istotny kamień milowy w projekcie PCR|ONE. Firma opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego do panelu Clostridium wraz z metodami i odczynnikami służącymi do wykrywania bakterii Clostridium difficile. To drugi ̶ po MRSA (identyfikacja i antybiotykooporność gronkowca złocistego) – panel opracowany przez Spółkę.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna industrializację chipa w projekcie PCR|ONE

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – nawiązała współpracę z niemieckim producentem chipów do systemów laboratoryjnych Microfluidic ChipShop GmbH, wyspecjalizowanym w technologiach mikroprzepływowych.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna pierwsze testy systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – nawiązała współpracę z Narodowym Instytutem Leków (NIL). Jej celem jest przeprowadzenie pierwszych testów systemu BacterOMIC na klinicznych izolatach szczepów drobnoustrojów. Testy urządzenia oraz chipa, wraz z panelem antybiotyków, mają zweryfikować funkcjonalność systemu w ramach etapu ewaluacji prototypu.

więcej

Scope Fluidics złożył wniosek patentowy na technologię zastosowaną w projekcie BacterOMIC

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – złożyła wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o ochronę technologii wykorzystanej w systemie BACTEROMIC, służącej do szybkiego badania lekowrażliwości mikroorganizmów. Uzyskanie europejskiego patentu na wynalazek Spółki będzie chronić system Bacteromic oferujący nie tylko zdecydowanie bardziej kompleksową, ale potencjalnie również szybszą analizę antybiotykowrażliwości, niż produkty konkurencyjne.

więcej

Scope Fluidics pozyskał strategicznego doradcę do transakcji M&A

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej, wraz z Clairfield International LLC ("Clairfield") – amerykańską firmą doradczą w zakresie fuzji i przejęć – podpisały umowę o rozpoczęciu współpracy, której celem jest pozyskanie nabywcy systemu PCR|ONE. Clairfield znalazł się w pierwszej dziesiątce doradców finansowych w Europie wg. listy Thomson Reuters EMEA Mid-Market League Tabels 2018. Wartość transakcji, w których doradzał Clairfield wyniosła w ciągu ostatnich pięciu lat ok. 23 mld USD.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna wstępne testy funkcjonalności systemu PCR|ONE w warunkach docelowych

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej, podpisała umowę z partnerem merytorycznym ALAB Laboratoria, na przeprowadzenie pierwszej serii testów funkcjonalnych systemu PCR|ONE w laboratoriach mikrobiologicznych. Program testów, tzw. prewalidacja, obejmie wykorzystanie aktualnego prototypu systemu i jednorazowych kartridży testowych w docelowym środowisku laboratoryjnym. Wyniki testów mogą dostarczyć wskazówek do ostatnich optymalizacji funkcjonalności i sposobu użycia sytemu PCR|ONE, w ramach trwającego procesu industrializacji.

więcej

Prezes Scope Fluidics wśród prelegentów podczas prestiżowej konferencji EMBL Microfluidics

Prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel i prezes zarządu Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – był jednym z prelegentów podczas tegorocznej edycji konferencji Microfluidics organizowanej przez Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) – wiodącej na świecie organizacji w zakresie badań o życiu. Prof. Garstecki opowiadał o opracowywanych w Scope Fluidics technologiach błyskawicznego wykrywania zakażeń oraz multipleksowego oznaczania antybiotykowrażliwości bakterii.

więcej

Dr Patryk Mikucki wzmacnia zespół Scope Fluidics w obszarze rozwoju międzynarodowego

Dr Patryk Mikucki, wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland, dyrektor regionalny (Europa) ds. Badań i Rozwoju dołączył do składu Rady Nadzorczej Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej. Doświadczony menedżer wesprze swoimi kompetencjami strategiczne działania Zarządu związane m.in. z międzynarodową komercjalizacją systemów diagnostycznych.

więcej

Scope Fluidics osiągnął drugi kamień milowy w projekcie BacterOMIC

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Firma stworzyła prototyp analizatora i paneli testowych systemu przeprowadzając jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości. Spółka złożyła również wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie. System BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii i pozwoli badać skuteczność pełnej gamy antybiotyków na pojedynczym panelu testowym.

więcej

Scope Fluidics osiągnął istotny kamień milowy w projekcie PCR|ONE

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac w swoim flagowym projekcie, systemie PCR|ONE. Firma opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego, jednego z niezbędnych elementów urządzenia. Etap ten stanowił największe wyzwanie badawcze w ramach dotychczas przeprowadzonych w Spółce prac. Otrzymane wyniki są zgodne z założeniami Spółki i potwierdzają skuteczność opracowywanej metody analizy MRSA.

więcej

Scope Fluidics przedstawi swoje projekty koncernowi Roche

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – została wyróżniona przez koncern medyczny Roche Polska i zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu Roche Startup Day. Zainteresowanie uznanej marki na rynku ochrony zdrowia świadczy o globalnym potencjale rozwiązań przygotowanych przez Scope Fluidics w obszarze zakażeń szpitalnych.

więcej