Aktualności

15.09.2021

Creotech pracuje nad satelitą UVSat. Będzie obserwował galaktykę i dostarczy danych naukowcom

Astronomiczny satelita ultrafioletowy UVSat może być gotowy do wystrzelenia już w ciągu 3 lat. Jego masa osiągnie wartość około 40 kilogramów (jest on 5-krotnie cięższy od poprzednich polskich satelitarnych misji naukowych – LEM i HEWELIUSZ). Satelita ma dostarczać dane przez około 5 lat. Będą z nich korzystać polscy i zagraniczni astronomowie. Stanie się najważniejszym narzędziem polskiej astronomii obserwacyjnej w latach 20-tych XXI wieku. Dla Creotech Instruments SA budowa UVSat to kolejny krok we wdrożeniu autorskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat opracowanej przez spółkę.

Dnia 29 sierpnia 2021 rokuCreotech Instruments SA, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika podpisały umowę konsorcjum. Jej celem jest współpraca przy opracowaniu dokumentacji projektowej, budowa, wystrzelenie i eksploatacja polskiego systemu satelitarnego przeznaczonego do obserwacji w zakresie ultrafioletu (UV).

Misja satelity UV, któremu nadano nazwę UVSat narodziła się już 5 lat temu, kiedy to przeprowadzono pierwsze prace studyjne nad koncepcją misji kosmicznej. Satelita dostarczy polskiemu środowisku astronomów możliwości realizacji niezależnej, krajowej misji kosmicznej o dużym potencjale badawczym. Jego celem jest obserwacja Galaktyki w widmie nadfioletowym. Pozwoli to na dokładne zbadanie gwiazd zmiennych i innych obiektów takich jak egzoplanety, czy zjawisk towarzyszących aktywności czarnych dziur.

Na początku 2020 rokukoncepcja realizacji misji UVSat-a uzyskała pozytywną rekomendację zespołu doradczego powołanego zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym została wpisana na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (znalazło się na niej 70 projektów z różnych dziedzin, a UVSat jest jedynym satelitą umieszczonym na mapie). W lipcu 2021 rokuruszyły natomiast konsultacje publiczne Krajowego Programu Kosmicznego, który jest przygotowywany przez Polską Agencję Kosmiczną. Wśród wymienionych w programie działań znajduje się m.in. budowa mikrosatelity przeznaczonego do celów naukowych.

Celem zawiązanego konsorcjum jest stworzenie ram do realizacji misji UVSat, która może być objęta finansowaniem pochodzącym z Krajowego Programu Kosmicznego. Wchodzące w skład porozumienia podmioty wyznaczyły jasny podział kompetencji w planowanym projekcie. Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika odpowiedzialne jest za cześć naukową projektu, Centrum Badań Kosmicznych PAN odpowiada za opracowanie i wyprodukowanie instrumentu naukowego dla satelity, a Creotech Instruments SA za zadanie dostarczenie platformy satelitarnej dla misji. Jest ona zgodna ze standardem HyperSat, nad którym firma pracuje od 4 lat.

Jednak to nie koniec planów Creotech, ambicje spółki sięgają znacznie dalej:

– W perspektywie kolejnej dekady nastąpi gwałtowny wzrost liczby satelitów operujących na ziemskiej orbicie. Do roku2025, w ramach kilkudziesięciu konstelacji satelitarnych, działać ma ich nawet przeszło 10 000. Większość z nich stanowić będą satelity klasy mikro, o masie nieprzekraczającej kilkudziesięciu kilogramów. – mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Creotech Instruments S.A

więcej o Creotech Instruments S.A

Creotech wzmacnia swoje szeregi!

We wrześniu b.r. Jacek Mandas objął stanowisko Chief Business Officer w Creotech Instruments SA W nowej roli Mandas zajmie się opracowaniem długoterminowej strategii sprzedaży firmy oraz jej realizacją. Będzie odpowiadał również za rozwój biznesu i ekspansję na nowe rynki globalne.

więcej

Creotech Instruments SA zrealizuje pierwsze komercyjne zlecenie na platformę satelitarną HyperSat

Creotech Instruments SA, wiodący w Polsce producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki, rozpoczął we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną budowę konstelacji trzech satelitów. Współpraca prowadzona jest w ramach projektu PIAST, będącego elementem planu opracowania narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskiej armii. Będzie to pierwsze komercyjne wdrożenie platformy satelitarnej HyperSat opracowanej przez Spółkę.

więcej