Aktualności

15.09.2021

Eco5tech z kolejną umową z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Warszawa, Polska, 15.09.2021 - Eco5tech SA, spółka zajmująca się implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), podpisała kolejną umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW). W ramach wygranego przetargu Spółka opracuje dokumentację projektową dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej – DW801. Wartość zlecenia to 1,33 mln zł brutto. Zgodnie z warunkami umowy Spółka ma 37 miesięcy na realizację tego zadania. W sierpniu br. Spółka podpisała pierwszą umowę z MZDW o wartości 0,89 mln zł brutto, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi DW632.

Podobnie jak w przypadku przetargu dot. DW632 zakres umowy na przebudowę drogi DW801 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem kompletu niezbędnych decyzji (w tym środowiskowej) oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowa obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Piotrowice gm. Karczew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 805 i drogą wojewódzką nr 799 w m. Dziecinów gm. Sobienie Jeziory pow. otwocki”. Dokładna wartości kontraktu dla odcinka DW801 wynosi 1 327 815,29 zł brutto.

- Nasze doświadczenie i wiedza jest doceniana na rynku. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy podpisaliśmy już drugą umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Projekt obejmować będzie w zależności od potrzeb budowę lub przebudowę niemal wszystkich elementów znajdujących się na drodze m.in. jezdni, poboczy, skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. - powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech.

W połowie sierpnia br. Spółka w ramach wygranego postepowania przetargowego podpisała umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczących rozbudowy odcinka drogi DW632. Wartość kontraktu to 0,89 mln zł brutto.

Z kolei pod koniec lipca br. Eco5tech poinformowało o współpracy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa w ramach której Spółka ma za zadanie opracować dokumentację projektową przy budowie nowoczesnych ścieżek rowerowych w Krakowie. Łączna wartość pięciu zleceń wyniosła 1,12 mln zł brutto.

Na początku września br. projekt PropTech Eco5tech został zakwalifikowany do finału prestiżowego konkursu PropTech Festival 2021. Projektem zgłoszonym przez Spółkę był autorski system analityczny z elementami sztucznej inteligencji przetwarzający informacje w czasie rzeczywistym w celu zebrania danych wrażliwych z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego. Podczas konkursu projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników PropTech Festival 2021.

Eco5tech zapowiedziało chęć zadebiutowania na małym rynku GPW - NewConnect. Z uwagi na okres wakacyjny Spółka zdecydowała się chwilowo wstrzymać ze złożeniem Dokumentu Informacyjnego i nieco przesunąć potencjalny debiut.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Eco5tech

więcej o Eco5tech

Eco5tech podpisało umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Warszawa, Polska, 18.08.2021 - Eco5tech SA, spółka zajmująca się implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), w ramach wygranego postępowania przetargowego podpisała umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczących rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej na terenie Mazowsza. Podpisana umowa dotyczy drogi DW632. Wartość kontraktu to 890 000 zł brutto, a termin realizacji zadania wynosi do 37 miesięcy.

więcej

Eco5tech w kolejnym etapie konkursu PropTech Festival 2021

Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), została zakwalifikowana do kolejnego etapu prestiżowego konkursu PropTech Festival 2021. Projektem konkursowym zgłoszonym przez Spółkę jest jej autorski system zarządzania budynkiem, pod kątek analizy zagrożenia epidemiologicznego w budynkach niemieszkalnych. Głosowanie trwa do 22 sierpnia br., a najbardziej popularne projekty zostaną zaprezentowane na żywo w trakcie Property Forum 2021.

więcej

Eco5tech zaprojektuje ścieżki rowerowe w Krakowie

Warszawa, Polska – 26 lipca 2021 r. – Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), nawiązała współpracę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Krakowa. Eco5tech podpisała 5 umów o łącznej wartości prawie 1,2 mln zł brutto z terminem realizacji wiążących zadań do 16 miesięcy. Eco5tech posiada duże doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji projektowych, przez co ZDM Kraków postanowił powierzyć Spółce ten bardzo ważny dla miasta Krakowa projekt.

więcej

Eco5tech – spółka z sektora PropTech zmierza na mały parkiet

Wrocław, Polska – 7 maja 2021 r. – Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu („Property Technology”), ma zamiar zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku. Spółka zamierza zrealizować m.in. projekty mające zrewolucjonizować zarządzanie budynkiem w dobie pandemii.

więcej