Aktualności

04.05.2021

Triggo w najbliższych kwartałach zakłada pierwsze komercyjne wdrożenie pojazdów serii pilotażowej i testy drogowe w Singapurze i Wielkiej Brytanii

Triggo SA - spółka, która opracowała innowacyjny w skali globalnej i opatentowany pojazd elektryczny będący unikatową odpowiedzią na problem korków i braku miejsc parkingowych, zakłada w latach 2021-22 przeprowadzenie pilotaży w Europie i Azji. Ich celem będzie sprawdzenie konstrukcji Triggo w warunkach realnej eksploatacji oraz prezentacja pojazdu szerokiej międzynarodowej publiczności. Pilotaże pomogą w realizacji pierwszego filaru komercjalizacji - sprzedaży pojazdów do flot Mobility-as-a-Service. Spółka obecnie prowadzi Ofertę Publiczną akcji, z której środki będą dedykowane realizacji produkcji pilotażowej, uzyskaniu homologacji europejskiej oraz prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej. Termin zapisów w IPO upływa 5 maja włącznie.

- W kwietniu rozpoczęliśmy produkcję 30 pojazdów serii pilotażowej, której ukończenia spodziewamy się na przełomie 2021 i 2022 roku. Program wdrożenia pilotażowego będziemy prowadzić z partnerami flotowymi z różnych branż tj. m.in. Mobility-as-a-Service, jak też jednostek publicznych oraz flot profesjonalnych. W pierwszej kolejności w Singapurze, na rynkach europejskich, oraz w Wielkiej Brytanii - mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu Triggo SA

Bezpośrednim celem wdrożenia pilotażowego będzie przetestowanie pojazdów w warunkach realnej eksploatacji, zebranie opinii kierowców testowych i ujawnienie ewentualnych mankamentów, wymagających usprawnień konstrukcyjnych pojazdu. Parametry jazdy podlegać będą stałemu monitorowaniu oraz bieżącej interpretacji przez zespół Triggo, co usprawni proces wprowadzanych modyfikacji. Drugim celem akcji pilotażowej jest przedstawienie pojazdu poprzez akcję medialno-promocyjną potencjalnym odbiorcom w krajach, w których Triggo zdołał zyskać popularność na bazie dotychczasowej komunikacji. To wpłynie na perspektywy komercjalizacji Triggo jako produktu skierowanego do użytkowników platform Mobility-as-a-Service.

- Poza testami drogowymi realizowanymi z naszymi partnerami, w tym rokumamy zaplanowane testy w komorach klimatycznych w Horiba-Mira w Wielkiej Brytanii - jednym z najbardziej znanych światowych instytutów testowania pojazdów o 75-letnim doświadczeniu - dodaje Rafał Budweil.

Model biznesowy
- Nasz model zakłada kilka filarów komercjalizacji. Pierwszym jest sprzedaż pojazdów do klientów B2B przede wszystkim do szybko rosnącego rynku operatorów Mobility-as-a-Service, czyli wynajmu automatycznego. Nasze analizy wskazują, że jest to najkrótsza ścieżka do udanej komercjalizacji pojazdu. Już w tym rokuzamierzamy wykazać pierwsze przychody zrealizowane w trakcie programu pilotażowego. Równolegle posiadając pełnię praw własności intelektualnej zakładamy oferowanie licencji na produkcję pojazdu zainteresowanym podmiotom z bardziej odległych od nas rynków azjatyckich. W kolejnych latach wraz z przewidywanym postępem technologicznym i regulacyjnym, spodziewamy się dalszego, radykalnego wzrostu rentowności usług mobilności współdzielonej. Naszą odpowiedzią będzie wdrożenie i rozwój własnych platform Mobilty-on-Demand w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach - wyjaśnia Prezes Zarządu.

Model Mobility-as-a-Service (carsharing) to zorganizowane, współdzielone użytkowanie pojazdów, powstałe jako odpowiedź na krótkoterminową potrzebę dostępu do samochodu przez konsumentów i skrócenia formalności z tym związanych. MaaS zapewnia dostęp na żądanie do pojazdu zarezerwowanego zwykle za pomocą aplikacji mobilnej. To alternatywa dla posiadania samochodu i uzupełnienie komunikacji miejskiej w przypadkach, kiedy przejazd samochodem jest konieczny.

- Dzięki swoim parametrom i funkcjonalnościom, Triggo już teraz jest w stanie obsłużyć większy ruch, a co za tym idzie wygenerować dla operatora MaaS większe przychody, niż „pełnowymiarowy” samochód. Dzięki układowi w pełni cyfrowego sterowania „Drive-by-Wire” - już w niedalekiej przyszłości wdrożymy nowe funkcjonalności z zakresu optymalizacji pozycjonowania i dostępności floty. Spowodują one, że pojazdy będą jeszcze w większym stopniu w ruchu, uwalniając przestrzeń miejską od zajmującch ją samochodów, które głównie bezużytecznie stoją - wskazuje Rafał Budweil.

Biznesowe implikacje zastosowania układu DbW pozwalają na płynne wdrożenie pięciu kluczowych z punktu widzenia rentowności modelu biznesowego MaaS, form przebazowania floty: Remote Control (przebazowanie pojedynczego pojazdu poprzez operatora działającego zdalnie), Platooning (przebazowanie kolumny pojazdów za pomocą kierowcy fizycznie znajdującego się w pierwszym pojeździe), Platooning + remote control (przebazowanie kolumny pojazdów poprzez operatora działającego zdalnie), AFR (automated fleet repositioning - przebazowywanie pojazdów w trybie manewrowym bez pasażerów na pokładzie i po znanym terytorium) i MoD (Mobility on Demand - możliwość przywołania pojazdu do wskazanej lokalizacji). Wymienione, planowane do wdrożenia w przyszłości formy przebazowania zmierzają do optymalizacji stopnia wykorzystania dostępnej floty. Wdrożenie ich może być możliwe w przyszłości wraz z postępem technologicznym i liberalizacją rozwiązań regulacyjnych.

Oferta Publiczna akcji
Triggo obecnie prowadzi Ofertę Publiczną, której przedmiotem jest oferowanie do 45 500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii C7 i cenie maksymalnej 138 zł. Zapisy przyjmuje Koordynator Oferty Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w okresie do 5 maja włącznie. Po zakończeniu IPO, intencją zarządu Triggo jest wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku NewConnect. Główny cel emisyjny dotyczy wydatków (do 3,4 mln zł) na produkcję pilotażową. Drugim (do 1,5 mln zł) jest zakończenie prac w zakresie uzyskania homologacji europejskiej L7e-CP oraz opracowania wersji homologacyjnej L5. Opracowanie wersji L5 poza rynkami europejskimi pozwoli także na użytkowanie Triggo w takich lokalizacjach jak Kalifornia i znaczna część innych stanów USA. Trzecim celem emisyjnym w wys. do 1 mln zł jest przygotowanie wdrożenia produkcyjnego. Planowane jest ono w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne wyspecjalizowanych podwykonawców, lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury spółki.

- Naszą ambicją jest bycie polskim globalnym brandem w miejskiej e-mobilności, który rozwiązuje dwa kluczowe wyzwania każdego miasta, tj. korki uliczne i brak miejsc do parkowania - podsumowuje Rafał Budweil.

Rynki działalności
Według szacunków EV-volumes.com, sprzedaż samochodów elektrycznych (BEV+PHEV) na świecie w 2020 rokuwyniosła 3,2 mln szt. (wobec 2,7 mln szt. rokwcześniej), w tym w Europie 1,4 mln szt. (+137 % r/r), co oznacza istotną odporność na spowolnienie obecne na rynku motoryzacyjnym spowodowane COVID-19. Z kolei wg raportu IDTechEX, rynek elektrycznych mikrosamochodów MEV (kwadrycykle lub samochody segmentu A-sub) może osiągnąć w 2025 rokuponad 25 mld EUR. Z kolei prognozy rynkowe firmy Frost & Sullivan wskazują że sprzedaż MEV osiągnie w 2030 r. poziom 1,8 mln sztuk. Dla porównania, ponad 1,7 mln sztuk sięgnęła łączna sprzedaż pojazdów BEV+PHEV w Europie i USA w 2020 r.

Według danych Berg Insight AB liczba osób korzystających z usług carsharingowych na świecie w 2018 r. wyniosła ok. 50,4 mln użytkowników. Według szacunków, w 2023 rokuliczba użytkowników ma osiągnąć blisko 227 mln osób, co daje średnioroczne tempo wzrostu bazy użytkowników na poziomie 35 %. Z kolei Frost&Sulilvan ocenia, że liczba pojazdów wykorzystywanych we flotach carsharingowych wzrośnie z 300 tys. szt. w 2018 r. do 1,1 mln szt. w 2030 r., co wskazuje na średnioroczny wzrost o dynamice 31 % r/r. Według wyliczeń ośrodka Brand Essence Market Research całkowita wartość rynku car-sharing w skali globalnej na koniec 2018 r. wyniosła ok. 5,4 mld USD. Do końca 2025 r. branża ma wzrosnąć do blisko 11 mld USD.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Triggo SA

więcej o Triggo SA

Triggo z sukcesem kończy pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości 6,3 mln zł, osiągając zapisy na poziomie 11,6 mln zł i 84-proc. nadsubskrypcję

W zakończonej ofercie publicznej Triggo SA - spółki, która opracowała innowacyjny w skali globalnej i opatentowany na praktycznie całym świecie pojazd elektryczny będący unikatową odpowiedzią na problem korków i braku miejsc parkingowych, złożono zapisy na akcje o wartości 11,6 mln złotych, co przewyższa o 84 % oferowane 45,5 tys. sztuk akcji o wartości 6,3 mln zł brutto. Środki posłużą realizacji produkcji pilotażowej, uzyskaniu homologacji europejskiej oraz prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej. Triggo planuje debiut na NewConnect w ciąg najbliższych miesięcy. Koordynatorem Oferty publicznej akcji był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

więcej

Triggo rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości do 6,3 mln zł

Triggo SA - spółka odpowiedzialna za stworzenie innowacyjnego pojazdu elektrycznego, który jako pierwszy na świecie skutecznie łączy w sobie zalety samochodu osobowego i jednośladu i jest odpowiedzią na globalny problem zakorkowanych miast i brak miejsc parkingowych - rozpoczęła ofertę publiczną akcji nowej emisji, które zamierza wprowadzić na NewConnect. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 45 500 akcji na okaziciela serii C7 w cenie maksymalnej 138 zł. Zapisy będą prowadzone w dniach 27 kwietnia - 5 maja, a pozyskane środki zostaną dedykowane realizacji produkcji pilotażowej, prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej oraz finansowaniu dalszych badań rozwojowych. Koordynatorem Oferty publicznej akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

więcej

Triggo podpisało umowę z ItalDesign-Giugaro i planuje wejście na rynek Chin

Zarząd Triggo SA, spółki opracowującej unikatowy pojazd elektryczny będący odpowiedzią na korki i brak miejsc parkingowych, zawarł umowę z wiodącym studium projektowym należącym do Grupy Volkswagen: ItalDesign-Giugaro. Partner z Włoch wesprze polską firmę w budowie relacji z producentami OEM w Chinach i opracuje wersję pojazdu dedykowaną chińskim odbiorcom.

więcej

Triggo elektrofahrzeug aus Polen - die Zukunft der städtischen Mobilität nach einer Pandemie?

Triggo SA ist ein polnisches Unternehmen, das ein weltweit einzigartiges Elektrofahrzeug entwickelt hat, das die Antwort auf Staus und den Mangel an Parkplätzen ist. Die variable Geometrie des Fahrgestells, die die unterschiedlichen Breiten des Triggo konditioniert, kann die städtische Mobilität in großen Ballungsräumen revolutionieren. Das Unternehmen führt nachfolgende Phasen in der Entwicklung des Projekts durch und verfügt heute über eine voll funktionsfähige Vorproduktionsversion des Fahrzeugs, die für die Vermarktung auf den saugfähigsten Märkten bereit ist. Die Serienproduktion von Triggo könnte bereits 2021 beginnen, und die derzeitige epidemiologische Situation in der Welt könnte das Interesse an dem Fahrzeug erhöhen.

więcej

Triggo electric vehicle from Poland - the future of urban mobility after the pandemic?

Triggo SA is a Polish company that has developed an electric vehicle, unique in the world, as a response to traffic jams and lack of parking spaces. The variable geometry of the chassis which determines the different width of Triggo can revolutionize urban mobility in the largest agglomerations. The company is implementing successive stages in the development of the project and today has a fully functional, pre-production version of the vehicle, ready for commercialization in the most absorbent markets. Serial production of Triggo may commence already in 2021, and the current epidemiological situation in the world may increase interest in the vehicle.

więcej

Triggo ogłasza Konkurs graficzny na wizję elektrycznego pojazdu miejskiego

Triggo SA, polska spółka, która opracowała unikatowy w skali świata elektryczny pojazd miejski - ogłosiła konkurs na wizję nadwozia. Motywacją projektu jest zachęcenie studentów oraz osób wkraczających na rynek pracy do rozwijania umiejętności w czasach pandemii. Autorowi najlepszej pracy firma zaoferuje wygraną pieniężną, a w przypadku szczególnego wyróżnienia się - również zatrudnienie.

więcej

Triggo wyjeżdża na ulice Warszawy. Testy drogowe nowatorskiego pojazdu rozpoczęte

Triggo SA, polska spółka pracująca nad chronionym globalnymi patentami miejskim pojazdem elektrycznym, przeznaczonym dla usług współdzielonego transportu car sharing i robo taxi, rozpoczęła testy drogowe. Pojazd został objęty ochroną ubezpieczeniową i uzyskał dopuszczenie do ruchu. W ciągu najbliższych miesięcy firma ukończy pierwszą serię pilotażową złożoną z 9 pojazdów, a w 2020 rokuplanuje rozpocząć produkcję I serii komercyjnej.

więcej

Triggo zapowiada IPO na warszawskiej giełdzie i kończy prace nad przedprodukcyjnym prototypem pojazdu

Zarząd Triggo SA, spółki opracowującej unikatowy w globalnej skali pojazd elektryczny dedykowany rynkom car-sharing, planuje na przełomie 2018 i 2019 r. pozyskać środki w drodze oferty publicznej i zadebiutować na GPW. Spółka kończy prace nad prototypem PB3 i przygotowuje się do zamówienia w III kwartale pierwszej pilotażowej serii pojazdów, na które już dziś istnieje zapotrzebowanie ze strony instytucji publicznych i partnerów handlowych.

więcej