Aktualności

30.04.2021

Erato Energy w marcu 2021 r. prawie potroiło przychody

Erato Energy, prowadząca działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, podała szacunkowe dane za miesiąc marzec oraz za pierwszy kwartał 2021 r. Przychody w marcu wyniosły 6,25 mln zł, co przekłada się na 289% kwoty przychodów osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły z kolei 11,50 mln zł, co oznacza 243% kwoty przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r.

Spółka podała do wiadomości, że zdecydowała o rozpoczęciu regularnej publikacji przychodów Erato Energy w cyklu miesięcznym. Kolejne dane będą podawane w formie raportów bieżących 15-stego dnia każdego miesiąca. Wyniki za kwiecień, zostaną ogłoszone w poniedziałek 17 maja.

– W związku z ogłoszoną w ubiegłym rokustrategią dotyczącą prowadzenia głównej działalności w branży OZE, poprzez docelowy podmiot Erato Energy SA, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie regularnego publikowania wyników z tego obszaru. Wysoka dynamika wzrostu i osiągnięte przychody utwierdzają nas w przekonaniu o właściwie obranym kierunku rozwoju naszej grupy kapitałowej. Przed nami miesiące, które dla branży odnawialnych źródeł energii są statystycznie najlepsze, dlatego z optymizmem patrzymy na kolejne okresy  – komentuje Krzysztof Kłysz, wiceprezes Erato Energy.

Przychody podawane dla Erato Energy nie uwzględniają działalności inwestycyjnej prowadzonej w spółce zależnej TIG ASI Sp. z o.o., a zwłaszcza przychodów w kwocie 2,94 mln zł, wynikających z transakcji sprzedaży akcji SatRevolution SA w dniu 9 lutego 2021 r.

W związku z intensywnym rozwojem i akwizycją Erato Energy, w grudniu ub.r. Tech Invest Group przyjął nową strategię, która zakłada połączenie obu spółek w nowy podmiot – Erato Energy SA, który będzie działać na rynku OZE, a dotychczasowa działalność inwestycyjna będzie rozwijana przez zawiązaną 5 stycznia 2021 r. spółkę zależną TIG ASI Sp. z o.o.

– Obszar działalności inwestycyjnej rozwijamy poprzez spółkę zależną TIG ASI Sp. z o.o., która zgodnie z raportem bieżącym z 9 kwietnia została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Jesteśmy dzięki temu na ostatniej prostej trwających zmian strukturalnych, których konsekwencją jest zmiana naszego głównego obszaru działalności na OZE, w tym fotowoltaikę, w ramach Erato Energy i kontynuowanie wcześniejszego biznesu poprzez spółkę TIG ASI – dodaje Krzysztof Kłysz.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Erato Energy

więcej o Erato Energy

TIG/Erato Energy inwestuje w technologię kropek kwantowych, by umocnić się na rynku fotowoltaiki

Spółki Tech Invest Group ASI i Erato Energy podpisały porozumienie inwestycyjne ze spółką portfelową QNA Technology, które przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą do 10 mln zł na rozwój technologii kropek kwantowych. W efekcie TIG/Erato Energy będzie miało pierwszeństwo w wykorzystaniu innowacyjnych pokryć o nazwie „QNA.film” na polskim rynku fotowoltaiki.

więcej

Tech Invest Group z nową strategią – stawia na fotowoltaikę i inwestycje

Zarząd notowanej na NewConnect Tech Invest Group przyjął nową strategię do 2022 r. w związku z dynamicznym rozwojem i przejęciem Erato Energy, zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Połączone spółki przekształcą się w nowy podmiot - Erato Energy SA, który będzie działać na rynku fotowoltaiki, a dotychczasowa działalność inwestycyjna TIG będzie rozwijana przez spółkę zależną TIG ASI. Zarząd liczy, że wejście w nowe kanały dystrybucji i poszerzenie oferty produktowej przełoży się na skokowy wzrost przychodów w kolejnych latach.

więcej

Tech Invest Group przejął Erato Energy i z przytupem wchodzi na rynek fotowoltaiki

Notowany na NewConnect Tech Invest Group sfinalizował przejęcie Erato Energy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. W wyniku tej transakcji podstawową aktywnością spółki będzie działalność na rynku fotowoltaiki, jednocześnie dotychczasowa działalność inwestycyjna zostanie utrzymana. Obecni udziałowcy Erato Energy objęli akcje nowej emisji i zostali większościowymi akcjonariuszami Tech Invest Group. Po rejestracji zmiany nazwy w KRS, Tech Invest Group będzie działać pod marką Erato Energy ASI SA

więcej