Aktualności

26.04.2021

Triggo rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości do 6,3 mln zł

Triggo SA - spółka odpowiedzialna za stworzenie innowacyjnego pojazdu elektrycznego, który jako pierwszy na świecie skutecznie łączy w sobie zalety samochodu osobowego i jednośladu i jest odpowiedzią na globalny problem zakorkowanych miast i brak miejsc parkingowych - rozpoczęła ofertę publiczną akcji nowej emisji, które zamierza wprowadzić na NewConnect. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 45 500 akcji na okaziciela serii C7 w cenie maksymalnej 138 zł. Zapisy będą prowadzone w dniach 27 kwietnia - 5 maja, a pozyskane środki zostaną dedykowane realizacji produkcji pilotażowej, prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej oraz finansowaniu dalszych badań rozwojowych. Koordynatorem Oferty publicznej akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Triggo jest polskim, innowacyjnym i w pełni elektrycznym pojazdem, który dzięki swojej unikatowej konstrukcji łączy zalety wysokiej mobilności i łatwości parkowania jednośladów z bezpieczeństwem i komfortem samochodów miejskich. Dzięki opatentowanej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej geometrii, Triggo może złożyć przednie koła redukując tym samym szerokość pojazdu z 148 cm do 86 cm, co pozwala przejechać przez napotkany korek oraz zaparkować na niewielkiej przestrzeni. Zmiana trybu jazdy odbywa się za pośrednictwem przycisku i z punktu widzenia kierowcy jest procesem nieodczuwalnym. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach świata.

- Z satysfakcją prezentujemy memorandum informacyjne i rozpoczynamy proces IPO, będący ostatnią prostą przed debiutem spółki na rynku publicznym NewConnect. Wierzymy, że pozyskane środki okażą się katalizatorem dalszej budowy wartości projektu Triggo i pozwolą zrealizować kluczowe cele, poprzedzające wdrożenie seryjnej produkcji i komercjalizację. Chcemy zaoferować inwestorom możliwość partycypacji w naszym ambitnym przedsięwzięciu, zmierzającym do zostania polskim globalnym brandem w miejskiej e-mobilności. Rozwiązuje ono efektywnie dwa kluczowe problemy obecne w każdym mieście - korki i dostępność miejsc parkingowych - mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu Triggo SA

Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 45 500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zapisy będzie przyjmował Koordynator Oferty Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Wszystkie istniejące akcje spółki oraz nowo emitowane akcje serii C7 mają w intencji Zarządu Triggo być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Harmonogram oferty:
26 kwietnia 2021 r.                   Publikacja Memorandum wraz z ceną Akcji Oferowanych (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
26 kwietnia – 5 maja 2021 r.    Spotkania Zarządu Spółki z Inwestorami
27 kwietnia – 5 maja 2021 r.    Zapisy na Akcje Oferowane
Do 7 maja 2021 r.                     Przydział Akcji Oferowanych

Przeznaczenie środków z emisji
Spółka identyfikuje trzy cele emisyjne. Pierwszy opiewający na kwotę do 3,4 mln zł dotyczy nakładów na produkcję pilotażową. Pojazdy Triggo zostaną poddane testom na drogach publicznych. Egzemplarze serii pilotażowej zostaną udostępnione do testowania partnerom pilotażu ulokowanym w Singapurze, w Wielkiej Brytanii, oraz w Europie. Bezpośrednim celem wdrożenia pilotażowego będzie przetestowanie pojazdów w warunkach realnej eksploatacji, zebranie opinii kierowców testowych i ujawnienie ewentualnych „chorób wieku dziecięcego” produktu. Produkcja pilotażowa odbędzie się w zakładach AMZ Kutno, wiodącego polskiego podmiotu z branży automotive, zajmującego się od ponad 20 lat projektowaniem, modyfikacją oraz produkcją pojazdów do zastosowań specjalnych, dostarczając środki transportu służbom cywilnym, mundurowym, bankom itd.

Drugi cel emisyjny dotyczy zakończenia prac (rozpoczętych z końcem 2020 roku) w zakresie uzyskania homologacji europejskiej L7e-CP oraz opracowania wersji homologacyjnej L5. Zakładane wydatki kształtują się na poziomie do 1,5 mln zł. Opracowanie wersji L5 poza rynkami europejskimi pozwoli także na użytkowanie Triggo w takich lokalizacjach jak Singapur, bądź większość Stanów w USA. Trzecim celem emisyjnym w wys. do 1 mln zł jest przygotowanie wdrożenia produkcyjnego. Planowane jest ono w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne i wyspecjalizowanych podwykonawców, lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury spółki.

- Koncepcja pojazdu Triggo wpisuje się w aktualne trendy na światowym rynku mobilności miejskiej. Obejmują one zjawiska takie jak stopniowe wypieranie samochodów o napędzie spalinowym przez pojazdy elektryczne, zastępowanie samochodów posiadanych na własność przez znacznie efektywniejsze rozwiązanie w postaci pojazdów wynajmowanych za pomocą aplikacji. Statystyki wykorzystania pojazdów w sieciach MaaS jednoznacznie wskazują, że niewielkie pojazdy dwuosobowe takie jak Triggo mogą generować znacząco większy ruch, a tym samym wyższe przychody operatora niż „pełnowymiarowe” samochody - wskazuje Rafał Budweil. - Dzięki zastosowanym w Triggo rozwiązaniom, takim jak m.in. w pełni cyfrowe sterowanie Drive-by-wire (DWB), pojazd jest gotowy do realizacji wymagań stawianych przez rodzący się sektor pojazdów autonomicznych. To z kolei ma fundamentalne znaczenie dla radykalnego wzrostu rentowności modelu biznesowego MaaS. pojazdu m.in. w zakresie systemów przebazowania pojazdów, czy wsparcia w jeździe przez korek po możliwość wezwania pojazdu pod wskazany przez użytkownika adres.

Głównymi odbiorcami pojazdów Triggo będą operatorzy platform usług automatycznego wynajmu środków transportu w ramach szeroko pojętego rynku Mobility-as-a-Service (MaaS). Drugim źródłem przychodów będzie świadczenie usług MaaS w obrębie własnych platform zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych komercyjnie metropoliach. Ponadto, jako właściciel praw niematerialnych do produktu, Triggo SA może udzielać licencji na wdrażanie produkcyjne i sprzedaż swoich produktów - szczególnie na odległychi trudnych do bezpośredniego zaadresowania rynkach. Przychody z opłat licencyjnych stanowią trzecie główne źródło przychodu Triggo SA

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Triggo SA

więcej o Triggo SA

Triggo z sukcesem kończy pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości 6,3 mln zł, osiągając zapisy na poziomie 11,6 mln zł i 84-proc. nadsubskrypcję

W zakończonej ofercie publicznej Triggo SA - spółki, która opracowała innowacyjny w skali globalnej i opatentowany na praktycznie całym świecie pojazd elektryczny będący unikatową odpowiedzią na problem korków i braku miejsc parkingowych, złożono zapisy na akcje o wartości 11,6 mln złotych, co przewyższa o 84 % oferowane 45,5 tys. sztuk akcji o wartości 6,3 mln zł brutto. Środki posłużą realizacji produkcji pilotażowej, uzyskaniu homologacji europejskiej oraz prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej. Triggo planuje debiut na NewConnect w ciąg najbliższych miesięcy. Koordynatorem Oferty publicznej akcji był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

więcej

Triggo w najbliższych kwartałach zakłada pierwsze komercyjne wdrożenie pojazdów serii pilotażowej i testy drogowe w Singapurze i Wielkiej Brytanii

Triggo SA - spółka, która opracowała innowacyjny w skali globalnej i opatentowany pojazd elektryczny będący unikatową odpowiedzią na problem korków i braku miejsc parkingowych, zakłada w latach 2021-22 przeprowadzenie pilotaży w Europie i Azji. Ich celem będzie sprawdzenie konstrukcji Triggo w warunkach realnej eksploatacji oraz prezentacja pojazdu szerokiej międzynarodowej publiczności. Pilotaże pomogą w realizacji pierwszego filaru komercjalizacji - sprzedaży pojazdów do flot Mobility-as-a-Service. Spółka obecnie prowadzi Ofertę Publiczną akcji, z której środki będą dedykowane realizacji produkcji pilotażowej, uzyskaniu homologacji europejskiej oraz prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej. Termin zapisów w IPO upływa 5 maja włącznie.

więcej

Triggo podpisało umowę z ItalDesign-Giugaro i planuje wejście na rynek Chin

Zarząd Triggo SA, spółki opracowującej unikatowy pojazd elektryczny będący odpowiedzią na korki i brak miejsc parkingowych, zawarł umowę z wiodącym studium projektowym należącym do Grupy Volkswagen: ItalDesign-Giugaro. Partner z Włoch wesprze polską firmę w budowie relacji z producentami OEM w Chinach i opracuje wersję pojazdu dedykowaną chińskim odbiorcom.

więcej

Triggo elektrofahrzeug aus Polen - die Zukunft der städtischen Mobilität nach einer Pandemie?

Triggo SA ist ein polnisches Unternehmen, das ein weltweit einzigartiges Elektrofahrzeug entwickelt hat, das die Antwort auf Staus und den Mangel an Parkplätzen ist. Die variable Geometrie des Fahrgestells, die die unterschiedlichen Breiten des Triggo konditioniert, kann die städtische Mobilität in großen Ballungsräumen revolutionieren. Das Unternehmen führt nachfolgende Phasen in der Entwicklung des Projekts durch und verfügt heute über eine voll funktionsfähige Vorproduktionsversion des Fahrzeugs, die für die Vermarktung auf den saugfähigsten Märkten bereit ist. Die Serienproduktion von Triggo könnte bereits 2021 beginnen, und die derzeitige epidemiologische Situation in der Welt könnte das Interesse an dem Fahrzeug erhöhen.

więcej

Triggo electric vehicle from Poland - the future of urban mobility after the pandemic?

Triggo SA is a Polish company that has developed an electric vehicle, unique in the world, as a response to traffic jams and lack of parking spaces. The variable geometry of the chassis which determines the different width of Triggo can revolutionize urban mobility in the largest agglomerations. The company is implementing successive stages in the development of the project and today has a fully functional, pre-production version of the vehicle, ready for commercialization in the most absorbent markets. Serial production of Triggo may commence already in 2021, and the current epidemiological situation in the world may increase interest in the vehicle.

więcej

Triggo ogłasza Konkurs graficzny na wizję elektrycznego pojazdu miejskiego

Triggo SA, polska spółka, która opracowała unikatowy w skali świata elektryczny pojazd miejski - ogłosiła konkurs na wizję nadwozia. Motywacją projektu jest zachęcenie studentów oraz osób wkraczających na rynek pracy do rozwijania umiejętności w czasach pandemii. Autorowi najlepszej pracy firma zaoferuje wygraną pieniężną, a w przypadku szczególnego wyróżnienia się - również zatrudnienie.

więcej

Triggo wyjeżdża na ulice Warszawy. Testy drogowe nowatorskiego pojazdu rozpoczęte

Triggo SA, polska spółka pracująca nad chronionym globalnymi patentami miejskim pojazdem elektrycznym, przeznaczonym dla usług współdzielonego transportu car sharing i robo taxi, rozpoczęła testy drogowe. Pojazd został objęty ochroną ubezpieczeniową i uzyskał dopuszczenie do ruchu. W ciągu najbliższych miesięcy firma ukończy pierwszą serię pilotażową złożoną z 9 pojazdów, a w 2020 rokuplanuje rozpocząć produkcję I serii komercyjnej.

więcej

Triggo zapowiada IPO na warszawskiej giełdzie i kończy prace nad przedprodukcyjnym prototypem pojazdu

Zarząd Triggo SA, spółki opracowującej unikatowy w globalnej skali pojazd elektryczny dedykowany rynkom car-sharing, planuje na przełomie 2018 i 2019 r. pozyskać środki w drodze oferty publicznej i zadebiutować na GPW. Spółka kończy prace nad prototypem PB3 i przygotowuje się do zamówienia w III kwartale pierwszej pilotażowej serii pojazdów, na które już dziś istnieje zapotrzebowanie ze strony instytucji publicznych i partnerów handlowych.

więcej