Aktualności

22.04.2021

All in! Games finalizuje proces oddłużania spółki

All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, w ramach rozpoczętego w ubiegłym rokuprocesu oddłużania spółki, spłacił znaczącą część zobowiązań w łącznej kwocie 56 mln zł. Realizacja takiego scenariusza była możliwa dzięki wykorzystaniu środków własnych spółki oraz pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H. Uregulowanie zobowiązań zmniejsza koszty odsetkowe obsługi długu oraz wpływa na możliwości All in! Games w zakresie wydawania nowych gier, co w ocenie zarządu powinno przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe.

- Finalizacja procesu oddłużania spółki All in! Games jest znaczącym krokiem, który otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie bieżącej działalności operacyjnej i istotnie zmniejsza koszty finansowe związane ze spłatą zobowiązań. Dzięki temu zyskujemy większą swobodę w zakresie decydowania o tym na jakie projekty wydawnicze przeznaczmy przychody finansowe spółki. Obecnie cała nasza uwaga koncentruje się na wydawaniu gier zapowiedzianych w planie premier oraz optymalizacji procesów z tym związanych, w tym dywersyfikowaniu kanałów sprzedaży. Łączna liczba gier z naszego portfolio wydawniczego przekroczyła 1 mln sprzedanych egzemplarzy, co w naszej ocenie jest dobrym wynikiem – mówi Piotr Żygadło, prezes zarządu All in! Games.

Proces oddłużania All in! Games rozpoczął się wraz z emisją serii H. Dodatnie przepływy pieniężne, które spółka odnotowała w pierwszym kwartale br. oraz środki pochodzące z emisji akcji serii H pozwoliły na przedterminową spłatę zadłużenia w kwocie 56 mln zł. Obecnie łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi 6 mln zł, które będą spłacane zgodnie z harmonogramem.

Model biznesowy All in Games! zakłada wydawanie około dziesięciu gier rocznie z segmentu AA+ i Indie Premium. W najbliższym czasie spółka planuje premiery DLC dla dwóch najlepiej sprzedających się tytułów - Ghostrunnera i Tools Up!  oraz premiery m.in. Lumberhill na PC oraz Of Bird and Cage i Chernobylite na najważniejsze platformy dystrybucyjne. W harmonogramie wydawnictwa na 2021 rokznalazło się łącznie siedem rozszerzeń (DLC) oraz tyle samo zupełnie nowych tytułów.

- Obecnie wszystkie nasze zasoby koncentrują się na działalności wydawniczej. Co kilka tygodni będzie ukazywał się nowy produkt. Dokładamy wszelkich starań by nasza praca przyniosła spółce jak najlepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Mamy mocny międzynarodowy zespół oraz znaczące sukcesy na koncie, co mobilizuje nas do dalszej pracy, a także stwarza możliwości do wydawania większych tytułów, takich jak Ghostrunner czy Paradise Lost – podsumowuje Piotr Żygadło.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

All in! Games

więcej o All in! Games

Rekordowe wyniki finansowe All In! Games

All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, podsumował wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2021 roku. W raportowanym okresie spółka osiągnęła ponad 28 mln zł przychodów i 8,6 mln zł zysku netto. Największy wpływ na prezentowane wartości wpływ miała cesja praw własności intelektualnej do gry Ghostrunner na rzecz 505 Games S.p.A., która zagwarantowała spółce, poza prawem do udziału w zyskach ze sprzedaży gry, także dodatkowe 5 mln euro wynagrodzenia (23,1 mln zł). Z początkiem rokuAll in! Games wydało Paradise Lost. Od dnia premiery do końca marca sprzedaż tytułu wyniosła 24 tys. egzemplarzy. Firma kontynuuje realizację przyjętej strategii skoncentrowanej na wydawaniu gier komputerowych z segmentu AA+ i Indie Premium, produkowanych przez zewnętrzne studia game-developerskie.

więcej

Ponad 25,75 mln zł przychodów ze sprzedaży All in! Games w 2020 roku

All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, posumował wyniki finansowe w 2020 roku. W tym czasie spółka osiągnęła 25,75 mln zł przychodów, wobec 1,84 mln zł w 2019 roku. All in! Games kontynuuje realizację przyjętej strategii skoncentrowanej na wydawaniu gier komputerowych z segmentu AA+ i Indie Premium, produkowanych przez zewnętrzne studia game-developerskie, na wszystkie najważniejsze platformy dystrybucyjne (PC, konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch).

więcej