Aktualności

22.04.2021

PunkPirates SA odnotowała 2,2 mln zysku netto w 2020 roku

PunkPirates SA, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR) odnotowała 2,212 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 rokuw porównaniu do 5,524 mln zł straty rokwcześniej. Przychody spółki ogółem w 2020 rokuwyniosły ponad 3,6 mln złotych. Na osiągnięty wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim przychody ze sprzedaży oraz pochodzące z dezinwestycji. Działania te były związane ze zmianą strategii rozwoju PunkPirates, której przedmiotem jest obecnie wydawanie i produkcja gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality – VR).

- Miniony rokbył dla nas czasem nowych wyzwań w związku ze przekształceniem profilu działalności spółki. W tym okresie podjęliśmy działania mające na celu osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych, na co wpłynęły m.in. sprzedaż i połączenie spółek zależnych. Osiągnięte wyniki finansowe są satysfakcjonujące. Zysk netto w 2020 wyniósł 2,2 mln zł wobec straty rokwcześniej. Aktualnie koncentrujemy się na rozwijaniu segmentu gier VR. Do tej pory w portfolio naszego studia ukazały się DANGER! Escape Lab, Escape Room VR, Escape Room VR: Inner Voices oraz Escape Room VR Stories. W drugim półroczu planujemy premiery Community Paintball VR oraz Death Manager VR na platformy Oculus Store, Steam, PlayStation VR oraz Viveport – mówi Leszek Krajewski, członek zarządu ds. rozwoju w PunkPirates SA

W minionym rokuPunkPirates SA zawarło kilka istotnych umów, m.in. z No Gravity Games SA na udzielenie licencji i przygotowanie portowania gry Inner Voices na urządzenia wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie koszty związane z jej portowaniem, wprowadzeniem do dystrybucji oraz marketingiem zostały poniesione przez PunkPirates SA Tytuł został wydany na platformy Oculus Store, Steam oraz Viveport pod nazwą Escape Room VR: Inner Voices.

Inna umowa, której przedmiotem było portowanie gry na urządzenia Pico Neo 2 dotyczyła Escape Room VR: Stories i została podpisana z Pico Interactive Inc. Kontrakt jest realizacją strategii polegającej na ekspansji na rynki azjatyckie.

W połowie grudnia 2020 rokudo sprzedaży trafiła gra DANGER! Escape Lab na urządzeniach PC VR, której koszty produkcji i wydania zwróciły się w ciągu kilku dni od premiery.

- Model biznesowy w którym działamy, opiera się na produkcji i wydawaniu gier Virtual Reality przez zewnętrzne zespoły deweloperskie. Chcąc dywersyfikować źródła przychodów ze sprzedaży i zwiększyć nasze zaangażowanie i skalę działania w zakresie nowych gier VR, wraz z 4Experience Sp. z o.o. powołaliśmy w marcu br. Games 4Experience SA, której zespół będzie odpowiadał za realizację gier z tego segmentu. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na rozszerzenie działalności wydawniczej i producenckiej na platformę Nintendo Switch, co jest realizowane przez spółkę stowarzyszoną RAION Games sp. z o.o. – mówi Leszek Krajewski, członek zarządu ds. rozwoju w PunkPirates SA

W trzecim i czwartym kwartale br. do sprzedaży mają trafić kolejne gry z portfolio studia - Community Paintball VR oraz Death Manager VR.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

PunkPirates SA

więcej o PunkPirates SA

PunkPirates SA z nowym składem zarządu

PunkPirates SA, spółka notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosiła zmiany w składzie zarządu. Funkcję prezesa zarządu objął Leszek Krajewski, który dotychczas odpowiadał za obszar rozwoju. Zastąpił on na tym stanowisku Macieja Hazubskiego. Nowym wiceprezesem została Małgorzata Grużewska, związana z PunkPirates od 2006 r., która do tej pory pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego oraz Prokurenta. Zastąpiła ona Wojciecha Przyłęckiego. Zmiany w zarządzie spółki związane są głównie z podjętą w 2020 rokudecyzją o zmianie strategii rozwoju PunkPirates, której przedmiotem jest obecnie wydawanie i produkcja gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality – VR).

więcej

PunkPirates odnotowało 13-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale br.

PunkPirates SA, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, odnotowała w pierwszym kwartale br. 317 tys. zł przychodów ze sprzedaży co oznacza ponad 13-krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 289 tys. zł wobec straty rokwcześniej. Działalność studia w raportowanym okresie różni się od tej, którą PunkPirates prowadziło przed zmianą modelu biznesowego. Obecnie spółka koncentruje się na produkcji gier na wirtualną rzeczywistość oraz w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących tytułów w celu portowania ich na urządzenia VR.

więcej

PunkPirates chce wdrożyć tokeny NFT w swoich grach Spółka dołącza do stowarzyszenia Blockchain Game Alliance

Notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka PunkPirates, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR), podpisała list intencyjny, który dotyczy wdrożenia tokenów NFT w grach studia. Pierwszą produkcją, w której zostanie użyta technologia NFT będzie Community Paintball VR. Ponadto spółka dołączyła do Blockchain Game Alliance. Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 180 firm, w tym m.in. Ubisoft, Atari oraz AMD.

więcej

PunkPirates SA aktualizuje plan wydawniczy i rozpoczyna współpracę z nowym dyrektorem kreatywnym

PunkPirates SA, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR) aktualizuje harmonogram wydawniczy, zgodnie z którym w 2021 rokuw portfolio studia ukażą się dwa tytuły - Community Paintball VR oraz Death Manager VR. Zmiany w planie premier mają związek z wdrożonym przez spółkę badaniem rynku na etapie pre-produkcji i prac projektowo-koncepcyjnych gier. Celem tego działania jest zidentyfikowanie największego potencjału sprzedażowego tytułów, które mają być wydane. PunkPirates SA nawiązało również współpracę z doświadczonym ekspertem z branży gier VR, Tomaszem Polakiem, który będzie pełnił w spółce funkcję dyrektora kreatywnego.

więcej

PunkPirates wraz z innym podmiotem powołują Games 4Experience SA

PunkPirates, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie developer gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR), wraz z 4Experience Sp. z o.o. powołało spółkę stowarzyszoną - Games 4Experience SA Działalność studia będzie koncentrowała się produkcji gier VR, realizowanych za pośrednictwem wewnętrznego zespołu deweloperskiego. PunkPirates SA objęło 20 % akcji w kapitale zakładowym spółki, natomiast 4Experience Sp. z o.o. 50 %

więcej

W pierwsze połowie 2021 rokupremiery – Death Manager VR, Wild Shooter VR, Titans VR! PunkPirates zapowiada własny pion wydawniczy gier VR

PunkPirates, jedyna spółka notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z ekspozycję na produkcję i wydawanie gier VR, po udanej premierze DANGER! Escape Lab, szykuje kolejne projekty. W pierwsze połowie 2021 roku, na rynek trafią m.in. Wild Shooter VR, Death Manager VR oraz Titans VR. Wkrótce studio zaprezentuje także kolejne gry, które aktualnie są we wczesnej fazie rozwoju. Jednocześnie PunkPirates planuje rozwój własnego pionu wydawniczego, dedykowanego grom VR.

więcej

PunkPirates otrzymało zwrot kosztów produkcji i wydania DANGER! Escape Lab

PunkPirates, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR), podsumowała premierę swojego najnowszego tytułu DANGER! Escape Lab. Nakłady finansowe poniesione na produkcję i wydanie gry zwróciły się w ciągu dwóch dni od uruchomienia sprzedaży. DANGER! Escape Lab przeznaczona jest na urządzenia PC VR. PunkPirates jest współproducentem i wydawcą tytułu.

więcej

DANGER! Escape Lab od PunkPirates dostępny na urządzeniach VR!

Notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka PunkPirates z ekspozycją na rynek i gry wirtualnej rzeczywistości (VR), oddała w ręce graczy DANGER! Escape Lab. Gra, pierwotnie znana jako DANGER! COVID-19, od 15 grudnia, jest dostępna na urządzeniach PC VR. Producentem i wydawcą tytułu jest PunkPirates.

więcej