Aktualności

10.12.2020

Tech Invest Group z nową strategią – stawia na fotowoltaikę i inwestycje

Zarząd notowanej na NewConnect Tech Invest Group przyjął nową strategię do 2022 r. w związku z dynamicznym rozwojem i przejęciem Erato Energy, zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Połączone spółki przekształcą się w nowy podmiot - Erato Energy SA, który będzie działać na rynku fotowoltaiki, a dotychczasowa działalność inwestycyjna TIG będzie rozwijana przez spółkę zależną TIG ASI. Zarząd liczy, że wejście w nowe kanały dystrybucji i poszerzenie oferty produktowej przełoży się na skokowy wzrost przychodów w kolejnych latach.

– Po tym jak pod koniec listopada br. Tech Invest Group przejął Erato Energy, zapowiedzieliśmy nową strategię rozwoju uwzględniającą potencjał obu spółek. Tworzymy grupę kapitałową, w której spółka dominująca pod nową nazwą Erato Energy SA będzie prowadzić działalność na rynku OZE, głównie w fotowoltaice, a nowo utworzona spółka zależna TIG ASI na rynku inwestycji kapitałowych będzie kontynuowała rozwój dotychczasowego biznesu TIG –mówi Krzysztof Kłysz, wiceprezes Tech Invest Group.

Nowa strategia rozwoju spółki na lata 2021-2022 opiera się na następujących założeniach:
•    Umocnienie pozycji na rynku fotowoltaiki
•    Wejście w nowe kanały dystrybucji celem pozyskania nowych klientów
•    Rozwijanie oferty dla klientów o nowe produkty i usługi
•    Rozwój działalności inwestycyjnej
•    Inwestycje zmierzające do komercjalizacji technologii dla branży OZE
•    Wzmocnienie synergii między Erato Energy i spółkami portfelowymi
•    Wykorzystanie potencjału branży OZE

– Będziemy rozwijać się dwutorowo, z jednej strony budując skalę na rynku fotowoltaiki, co będzie nam generować stabilne przepływy pieniężne, a z drugiej strony inwestując w perspektywiczne spółki, których biznesy mogą być synergiczne z naszą podstawową działalnością – mówi Łukasz Gralec, prezes Erato Energy oraz Tech Invest Group.

Erato Energy zajmuje się sprzedażą oraz montażem fotowoltaiki. W całym 2020 r. Spółka liczy na około 50 mln zł przychodów i 7 mln zł zysku netto. Spółka liczy na potrojenie przychodów i zysku netto w 2021 r. za sprawą działań optymalizacyjnych.

– Chcemy znacząco rozbudować kanały dystrybucji, aby dotrzeć z naszą ofertę do szerszego grona odbiorców. Chcemy też poszerzyć naszą ofertę o nowe usługi i produkty, jak np. pompy ciepła i magazyny energii, co mamy nadzieję przyczyni się do potrojenia przychodów i zysku netto w 2021 r. do odpowiednio 140 mln zł i ponad 20 mln zł – mówi Łukasz Gralec, prezes Erato Energy oraz Tech Invest Group i dodaje – Przed akwizycją Erato Energy specjalizowało się w instalacjach o mocy do 50 kWp dla klientów indywidualnych i mniejszych firm, co nadal będzie kontynuowane. Większy nacisk położymy na rozwój farm fotowoltaicznych o mocy minimum 1MW.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Erato Energy

więcej o Erato Energy

Erato Energy notuje skokowy wzrost wyników w I kwartale 2021 r.

Grupa Erato Energy, opierająca swoją działalność na dwóch filarach: odnawialne źródła energii oraz inwestycje w innowacyjne podmioty, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 1,4 mln zł, a przychody tylko z działalności na rynku OZE wyniosły 11,5 mln zł.

więcej

Erato Energy w marcu 2021 r. prawie potroiło przychody

Erato Energy, prowadząca działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, podała szacunkowe dane za miesiąc marzec oraz za pierwszy kwartał 2021 r. Przychody w marcu wyniosły 6,25 mln zł, co przekłada się na 289% kwoty przychodów osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły z kolei 11,50 mln zł, co oznacza 243% kwoty przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r.

więcej

TIG/Erato Energy inwestuje w technologię kropek kwantowych, by umocnić się na rynku fotowoltaiki

Spółki Tech Invest Group ASI i Erato Energy podpisały porozumienie inwestycyjne ze spółką portfelową QNA Technology, które przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą do 10 mln zł na rozwój technologii kropek kwantowych. W efekcie TIG/Erato Energy będzie miało pierwszeństwo w wykorzystaniu innowacyjnych pokryć o nazwie „QNA.film” na polskim rynku fotowoltaiki.

więcej

Tech Invest Group przejął Erato Energy i z przytupem wchodzi na rynek fotowoltaiki

Notowany na NewConnect Tech Invest Group sfinalizował przejęcie Erato Energy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. W wyniku tej transakcji podstawową aktywnością spółki będzie działalność na rynku fotowoltaiki, jednocześnie dotychczasowa działalność inwestycyjna zostanie utrzymana. Obecni udziałowcy Erato Energy objęli akcje nowej emisji i zostali większościowymi akcjonariuszami Tech Invest Group. Po rejestracji zmiany nazwy w KRS, Tech Invest Group będzie działać pod marką Erato Energy ASI SA

więcej