Aktualności

27.11.2020

Tech Invest Group przejął Erato Energy i z przytupem wchodzi na rynek fotowoltaiki

Notowany na NewConnect Tech Invest Group sfinalizował przejęcie Erato Energy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. W wyniku tej transakcji podstawową aktywnością spółki będzie działalność na rynku fotowoltaiki, jednocześnie dotychczasowa działalność inwestycyjna zostanie utrzymana. Obecni udziałowcy Erato Energy objęli akcje nowej emisji i zostali większościowymi akcjonariuszami Tech Invest Group. Po rejestracji zmiany nazwy w KRS, Tech Invest Group będzie działać pod marką Erato Energy ASI SA

- Wejście na giełdę to ważny krok w rozwoju Erato Energy. Dotychczas z sukcesem rozwijaliśmy się dzięki środkom z bieżącej działalności operacyjnej. Rynek kapitałowy otwiera nam nowe możliwości, szansę na skokowy rozwój dzięki pozyskaniu nowych inwestorów. Giełda zapewni nam także większą transparentność i wiarygodność na rynku. Chcemy dalej rozwijać kanały dystrybucji oraz realizować nowe projekty, również jako inwestor, nie wykluczamy dokapitalizowania spółek portfelowych TIG – mówi Łukasz Gralec, prezes Erato Energy oraz Tech Invest Group.

Erato Energy to dynamicznie rozwijająca się firma z branży odnawialnych źródeł energii, która zajmuje się sprzedażą oraz montażem fotowoltaiki. Spółka zatrudnia około 100 osób i posiada własne ekipy montujące instalacje u klientów. Od stycznia do sierpnia br. spółka wypracowała 25,5 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto, a w całym 2020 r. liczy na około 50 mln zł przychodów i 7 mln zł zysku netto.

- Przejęcie Erato Energy i docelowo połączenie obu spółek to najważniejszy moment w dotychczasowej historii Tech Invest Group. Wchodzimy na nowy i bardzo perspektywiczny rynek z silnym partnerem, który generuje wysokie przychody. Niebawem przedstawimy zaktualizowaną strategię rozwoju, która wytyczy nowe cele i kierunki działania
– komentuje Krzysztof Kłysz, wiceprezes Tech Invest Group.

25 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Tech Invest Group zdecydowało o emisji akcji serii I skierowanej do udziałowców Erato Energy oraz o emisji nowych akcji serii J do osób związanych z TIG, tj. do głównych akcjonariuszy i obligatariusza, którzy dokapitalizują Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 2,69 mln zł, z przeznaczeniem tej kwoty na całkowitą spłatę zadłużenia finansowego TIG. Warto dodać, że Erato Energy finansuje się środkami własnymi i również nie ma długu finansowego. 26 listopada br. podpisano wszystkie umowy objęcia akcji. Akcje nowej serii I to akcje imienne, natomiast akcje nowej serii J zostały objęte lock-upem. Po rejestracji emisji w KRS, Łukasz Gralec będzie posiadał 56,40 % akcji spółki, a Michał Post 21,93 % Oba nazwiska są znane w branży fotowoltaicznej już od kilku lat. Łukasz Gralec odpowiada za zbudowanie oraz rozwój Erato Energy, a Michał Post jednej z największych w Polsce firm obsługujących inwestycje publiczne – FlexipowerGroup Sp. z o.o.

NWZA spółki wyłoniło również skład nowej Rady Nadzorczej, która z kolei wybrała nowy Zarząd. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Michał Post, Prezesem spółki został główny udziałowiec Erato Energy Łukasz Gralec, a wiceprezesem Krzysztof Kłysz, dotychczasowy dyrektor inwestycyjny w TIG. Akcjonariusze zdecydowali również o zmianie nazwy Tech Invest Group na Erato Energy ASI SA, która będzie obowiązywać po rejestracji w KRS.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Erato Energy

więcej o Erato Energy

Erato Energy notuje skokowy wzrost wyników w I kwartale 2021 r.

Grupa Erato Energy, opierająca swoją działalność na dwóch filarach: odnawialne źródła energii oraz inwestycje w innowacyjne podmioty, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 1,4 mln zł, a przychody tylko z działalności na rynku OZE wyniosły 11,5 mln zł.

więcej

Erato Energy w marcu 2021 r. prawie potroiło przychody

Erato Energy, prowadząca działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, podała szacunkowe dane za miesiąc marzec oraz za pierwszy kwartał 2021 r. Przychody w marcu wyniosły 6,25 mln zł, co przekłada się na 289% kwoty przychodów osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły z kolei 11,50 mln zł, co oznacza 243% kwoty przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r.

więcej

TIG/Erato Energy inwestuje w technologię kropek kwantowych, by umocnić się na rynku fotowoltaiki

Spółki Tech Invest Group ASI i Erato Energy podpisały porozumienie inwestycyjne ze spółką portfelową QNA Technology, które przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą do 10 mln zł na rozwój technologii kropek kwantowych. W efekcie TIG/Erato Energy będzie miało pierwszeństwo w wykorzystaniu innowacyjnych pokryć o nazwie „QNA.film” na polskim rynku fotowoltaiki.

więcej

Tech Invest Group z nową strategią – stawia na fotowoltaikę i inwestycje

Zarząd notowanej na NewConnect Tech Invest Group przyjął nową strategię do 2022 r. w związku z dynamicznym rozwojem i przejęciem Erato Energy, zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Połączone spółki przekształcą się w nowy podmiot - Erato Energy SA, który będzie działać na rynku fotowoltaiki, a dotychczasowa działalność inwestycyjna TIG będzie rozwijana przez spółkę zależną TIG ASI. Zarząd liczy, że wejście w nowe kanały dystrybucji i poszerzenie oferty produktowej przełoży się na skokowy wzrost przychodów w kolejnych latach.

więcej