Aktualności

23.06.2020

Gaming Factory opublikowało prospekt 24 czerwca rozpoczną się zapisy na akcje spółki

Gaming Factory, producent i wydawca gier na PC i konsole, opublikował prospekt, w związku pierwszą publiczną ofertą akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem spółki jest pozyskanie od 15 do 17 mln PLN. 24 czerwca rozpocznie się road show – spotkania z inwestorami potrwają do 1 lipca. W tym czasie zapisy na akcje mogą składać inwestorzy indywidualni. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie miała miejsce w dniach 24 czerwca - 2 lipca, z kolei zapisy dla inwestorów instytucjonalnych zostaną przeprowadzone w dniach 3-8 lipca. Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na produkcję gier oraz rozwój działań marketingowych. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 15,50 PLN. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Trigon Dom Maklerski. Inwestorzy mogą także składać zapisy na akcje w ramach konsorcjum domów maklerskich. W trzecim kwartale br. Gaming Factory chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Gaming Factory obejmuje łącznie do 1.375.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym przedmiotem emisji będzie do 1.100.000 nowo emitowanych Akcji Serii E oraz przedmiotem sprzedaży będzie do 275.000 istniejących Akcji Serii B. Maksymalna cena emisyjna Nowych Akcji na potrzeby składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych została ustalona na 15,50 PLN. Dla Inwestorów Indywidualnych zarezerwowano 50 % z planowanej liczby oferowanych akcji.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Trigon Dom Maklerski. Dodatkowo, inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach konsorcjum domów maklerskich, do którego przystąpiły mBank – Dom Maklerski, Millennium Dom Maklerski SA, Noble Securities SA oraz Dom Maklerski BDM S.A

Zapisy w transzy detalicznej będą prowadzone w dniach 24 czerwca – 1 lipca. Minimalny zapis przypadający na Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 20 nowo emitowanych akcji. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Spółka i Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, dokonają wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Podmioty te będą mogły złożyć zapisy na akcje w terminie 3-8 lipca.

Z emisji Nowych Akcji Gaming Factory zamierza pozyskać 15-17 mln PLN. Ok 70 % wpływów przeznaczy na produkcję gier, pozostałe środki na marketing. – W ciągu trzech lat zamierzamy wydać ponad 30 gier własnych na PC oraz prowadzić działalność wydawniczą dla innych studiów. Zakładamy, że część pozyskanej od inwestorów kwoty przeznaczymy na dokończenie tytułów, które są w trakcie produkcji, w tym między innymi: City Eye, Roman Legionary, Farming Life, Fat[EX] Courier Simulator, Castle Flipper, Big Battle and Defence Simulator oraz Knight Simulator – informuje Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.

Wśród planowanych przez Spółkę gier znajdują się także nowe, których produkcja jeszcze się nie rozpoczęła, chodzi m.in. o Symulator Milionera, Bakery Simulator 2 lub Farming Life 2. Średni koszt pojedynczego projektu, wynikający z dotychczas podpisanych przez Spółkę umów wynosi ok. 200 – 600 tys. PLN. – Szacujemy, że bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych ze środków z emisji Nowych Akcji, będą zawierały się w przedziale ok. 100 – 500 tys. PLN. W związku z zakładaną strategią rozwoju działalności, poprzez produkcję lepszych jakościowo gier, bierzemy pod uwagę przeznaczenie środków z emisji na pojedyncze gry o wyższych kosztach produkcji – w granicach 1 mln PLN – dodaje Mateusz Adamkiewicz.

Część wpływów na produkcję gier, zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z portowaniem przez spółkę zależną Black Rose Project projektów z wersji PC na konsole Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation. Głównym kanałem dystrybucji gier Gaming Factory będzie platforma Steam, po czym gry będą także dystrybuowane na pozostałe konsole.  

W trzecim kwartale br. Gaming Factory chce dołączyć do grona spółek publicznych. – Naszym celem jest uzyskanie silnej pozycji na rynku deweloperów i wydawców, co konsekwentnie realizujemy zwiększając skalę działalności.  Obecność na głównym parkiecie na pewno nam w tym pomoże, a dodatkowo uwiarygodni naszą spółkę w oczach inwestorów oraz da nam możliwość pozyskania środków na dalszy, dynamiczny rozwój – dodaje Mateusz Adamkiewicz.

Spółki należące do grupy Gaming Factory, tj. Black Rose Projects, Silver Lynx Games oraz Ultimate VR uzupełniają działalność o portowanie gier na konsole Nintendo Switch, PlayStation, Xbox oraz platformę VR oraz adaptowanie gier wideo na gry w wersji planszowej. Strategia Spółki zakłada wydawanie dużej liczby nisko i średnio-budżetowych gier komputerowych (6-15 rocznie). – Chcemy produkować gry wysokiej jakości, koncentrując się na własnych tytułach, które odniosły sukces i rozwijać ich licencje. W planach mamy również rozwijanie własnego działu wydawnictwa i marketingu. Mamy nadzieję, że poszerzenie kanałów dystrybucji gier na PlayStation Store, Microsoft Store, GOG, platformę VR wpłynie istotnie na zwiększanie bazy odbiorców wydawanych gier, jak również przyczyni się do nawiązana współpracy z nowymi zespołami deweloperskimi – mówi Mateusz Adamkiewicz.