Aktualności

12.04.2019

Grupa Azoty Police z deklaracją objęcia akcji o wartości 490 mln zł, finansującą projekt Polimery Police

Zarząd PDH Polska SA, spółki celowej Azoty Police SA i Grupa Azoty SA, podpisał listy intencyjne z koncernami Hyundai Engineering oraz KIND w zakresie zainwestowania łącznej kwoty 130 mln USD w realizację projektu Polimery Police. Spółka zakładają zakończenie rozmów z obydwoma Partnerami do 12 października.

12 kwietnia PDH Polska podpisała listy intencyjne z Hyundai Engineering Co, Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Koncern Hyundai zobowiązał się do potencjalnego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska (PDHP) do kwoty 80 mln USD, z kolei KIND do 50 mln USD. W konsekwencji, strony przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji, a rozmowy mają trwać nie dłużej jak sześć miesięcy.

– Wypracowane porozumienie z tak istotnymi Partnerami w zakresie inwestycji do 130 mln USD to ważny i duży krok w realizacji projektu Polimery Police. Stanowi on czytelne potwierdzenie atrakcyjności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej projektu Polimery Police. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Rozmawiamy również z innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi projektem i tu także jesteśmy dobrej myśli – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA oraz Grupy Azoty SA

Spółka  wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai Inwestycji i  będzie informowała o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP. Jednocześnie spółka wskazuje, iż w dzisiejszej dacie spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”. 

– Projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem – poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, w II półroczu planujemy podpisanie umów kredytowych, a w I kwartale 2020 roku- rozpoczęcie prac budowlanych. Wierzymy, że Polimery Police będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju Grupy, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych – dodaje dr Wojciech Wardacki.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Spółka zakłada, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15 % w 2017 roku. Pozwoli to na ograniczenie sezonowych wahań popytu na produkty spółki oraz całej Grupy Azoty. 

- W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja istotnie poprawi pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych, która dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie oraz największych producentów w regionie CEE (produkcja ok. 700 tys. ton) Tym samym realizacja projektu Polimery Police może mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Pozwoliłaby istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocniłaby niezależność energetyczno-surowcową kraju - dodaje Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA oraz Grupy Azoty SA

Celem projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę celową PDH Polska SA, będącą spółką zależną Polic oraz Grupy Azoty SA, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

Kontakt:

Marcin Grzejszczak

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Azoty Police SA

więcej o Azoty Police SA

Zarząd Grupy Azoty Police zawiesza ofertę publiczną i zakłada wznowienie procesu w III kwartale 2019 roku

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA 5 czerwca 2019 rokupodjął uchwałę w sprawie zawieszenia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Swoją decyzję Spółka argumentuje możliwością wystąpienia ewentualnych ryzyk dla inwestorów wynikających z aktualnego stanu prawnego dot. prawa pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), przysługującego wobec Spółek posiadających nieruchomości rolne. Ustawodawcza procedura nabycia akcji przez KOWR może uniemożliwić rejestrację praw do Akcji Oferowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz dopuszczenie ich do obrotu. Spółka będzie monitorować sytuację na rynku kapitałowym oraz ewentualne zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie kwestii związanych z uprawnieniami KOWR. Zarząd Spółki wznowi proces oferty akcji nowej emisji w trzecim kwartale 2019 r.

więcej

Grupa Azoty otrzymała deklarację LOTOSU dotyczącą objęcia akcji o wartości do 500 mln zł

Grupa LOTOS SA podpisała list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu Polimery Police. Wcześniej, tj. 12 kwietnia PDH Polska SA otrzymała ze strony koreańskich koncernów Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation listy intencyjne w sprawie potencjalnego zaangażowania finansowego w Projekt Polimery Police o wartości do 130 mln USD, tj. także ok. 500 mln zł.

więcej

Grupa Azoty: koncern Hyundai Engineering wykonawcą projektu Polimery Police

Zarząd PDH Polska SA, spółki celowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA i Grupy Azoty SA zatwierdził ostateczny wybór koncernu Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcy projektu Polimery Police. Wybór zarządu uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej PDH Polska. Spółka zgodnie z harmonogramem realizuje kolejne etapy kluczowego dla rozwoju Grupy Azoty projektu inwestycyjnego.

więcej