Aktualności

15.05.2018

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

W I kwartale 2018 r. przychody grupy wyniosły 2 080 tys. zł wobec 2 386 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. Najistotniejsza zmiana nastąpiła jednak w wyniku netto grupy, który wyniósł 254 tys. zł. W analogicznym okresie rokwcześniej spółka odnotowała wynik netto na poziomie -312 tys. zł. Wynik EBITDA był równy -446 tys. zł wobec -91 tys. zł w I kwartale 2017 r. Wynika to z braku możliwości uznania transakcji quasi-sekurytyzacyjnych za działalność operacyjną spółki. Przychody finansowe z tego tytuły wyniosły aż 844 tys. zł, w związku z czym spółka odnotowała dodatni wynik netto. Spółka zdecydowała się na sprzedaż wierzytelności w niespotykanym wcześniej, innowacyjnym modelu ze względu na możliwość szybszej monetyzacji produktów grupy. Ma to wpłynąć na poprawę cyklu konwersji gotówki.

- Naszym zdaniem zakończony niedawno I kwartał jest dla naszej spółki okresem bardzo dobrym z perspektywy prowadzonej działalności oraz przełomowy w związku z wprowadzeniem bezprecedensowej, innowacyjnej metody monetyzacji naszych produktów. Pod koniec marca dokonaliśmy pierwszej w historii Auxilii tego typu transakcji, w ramach której zbyliśmy wierzytelności o wartości nominalnej ok 1,1 mln zł. Dokonana transakcja już przyniosła efekty, które widzimy w zysku netto.- skomentował Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

Auxilia w I kwartale 2018 r. kontynuowała rozwój w obszarze sprzedaży. W tym okresie skalowano działania sprzedażowe w segmencie odszkodowań dla biznesu, w związku z czym doszło do zakontraktowania roszczeń o łącznej wartości 6 825 tys. zł co stanowi 50,4 % całości roszczeń zakontraktowanych przez grupę.

W związku z działaniami reorganizacyjnymi nastąpiła poprawa rentowności kontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych. W I kwartale 2018 r. średnia rentowność pozyskanego portfela wzrosła o 43,4 % r/r. W I kwartale 2018 r. Auxilia zakontraktowała portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 13 547 tys. zł co oznacza, że był wyższy o 169 % w porównaniu do tego samego okresu 2017 r.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej