Aktualności

16.05.2018

Pfleiderer Group SA: wzrost przychodów do 268,8 mln euro w I kw. 2018 r.

Przychody w I kw. wyniosły 268,8 mln euro wobec 252,4 mln euro roktemu, wspierane wzrostem sprzedaży produktów z wartością dodaną i produktów z oferty podstawowej. EBITDA wzrosła o 18,5% r/r do 36,5 mln euro, a marża EBITDA zwiększyła się do 13,6% z 12,2% r/r. Zarząd Grupy zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł za akcję za 2017 r. (wzrost o 9,1%). Nowa innowacyjna linia lakiernicza w Leutkirch została pomyślnie uruchomiona i rynek pozytywnie ocena nowe produkty. Nowe produkty (PrimeBoard, Duropal HPL Compact Exterior) będą wspierały strategię rozwoju Grupy

16.05.2018, Wrocław - Pfleiderer Group SA, wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa w Europie, wypracował dobre wyniki finansowe za I kw. 2018 r. Skonsolidowane przychody netto wyniosły 268,8 mln euro, wynik EBITDA sięgnął 36,5 mln, a zysk netto osiągnął 7,3 mln euro. Grupa rozwija portfel produktów z wartością dodaną i realizuje ambitne inwestycje mające na celu zwiększenie sprzedaży i poprawę rentowności.

Większe przychody i EBITDA


Przychody Pfleiderer Group SA za I kw. 2018 r. wzrosły o 6,5% do 268,8 mln euro, w porównaniu do 252,4 mln euro w ubiegłym roku. Co istotne, aż 63% przychodów grupy pochodziło ze sprzedaży wysokomarżowych produktów z  wartością dodaną z równoczesnym wzrostem sprzedaży produktów z oferty podstawowej. Z kolei EBITDA w I kw. 2018 r. wzrosła znacząco, o 18,5% do 36,5 mln euro wobec 30,8 mln euro w tym samym okresie roktemu, a marża EBITDA wzrosła do 13,6% z 12,2%. EBIT wzrósł o 45,2% do 18 mln euro wobec 12,4 mln euro w  I  kw. 2017. Ten  silny  wzrost jest efektem m.in. wprowadzenia nowej polityki cenowej, niwelującej negatywny wpływ wzrostu cen surowców.

"Jesteśmy zadowoleni z solidnych wyników finansowych za pierwszy kwartał br. oraz z udanego uruchomienia nowej linii lakierniczej w Leutkirch, która pomoże nam zwiększyć produkcję produktów z wartością dodaną i umocnić naszą pozycję w tych segmentach rynku. Jednym z tych produktów jest PrimeBoard, nasza nowa innowacyjna i dekoracyjna płyta, idealna do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Jesteśmy na właściwej drodze do realizacji naszej nowej strategii rozwoju. Z optymizmem patrzę na dalszy rozwój Grupy. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal pracować nad poprawą struktury kosztów i rentownością. Chcemy też inwestować w projekty rozwojowe oraz produkty oparte na najnowszych technologiach, które pomogą nam osiągnąć nasze cele strategiczne.”
–  mówi  Tom  K.  Schäbinger, Prezes Zarządu Pfleiderer Group SA

75 mln euro na inwestycje w 2018 r. zmierzające do umocnienia wiodącej pozycji na kluczowych rynkach

W I kw. 2018 Pfleiderer Group SA zainwestował łącznie 12,7 mln euro w rozwój mocy produkcyjnych i poprawę konkurencyjności. Spółka szacuje, że nakłady inwestycyjne w 2018 r. wyniosą około 75 mln euro, zgodnie z nową strategią rozwoju, która ma na celu zwiększenie wyniku EBITDA i osiąganych marż. Na koniec 2021 r., Pfleiderer Group SA chce zwiększyć skonsolidowane przychody do ok. 1,2 mld euro i poprawić marżę EBITDA do co najmniej 16%, tym samym wzmacniając wiodącą pozycję w Europie.

Nowa linia lakiernicza wsparciem do wytwarzania innowacyjnych produktów z wartością dodaną

Jednym z największych osiągnięć Pfleiderer Group SA w I kw. 2018 było otwarcie nowej linii lakierniczej w zakładzie w Leutkirch (Niemcy) w ramach inwestycji o wartości 12 mln euro. Uruchomiona linia lakiernicza jest największym i najbardziej zaawansowanym zakładem tego typu na świecie. Nowa instalacja wykorzystuje innowacyjną technologię „Hot Coating” do wytwarzania produktów wysokomarżowych, takich jak PrimeBoard czy Duropal HPL Compact Exterior, które są odpowiedzią na trendy pojawiające się na rynku i odpowiadają wymaganiom klientów. PrimeBoard to  innowacyjna i dekoracyjna płyta w wersjach XTreme High Gloss i XTreme Matt, która chroni przed zarysowaniami i  jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Duropal HPL Compact Exterior  oferowany w super matowym wykończeniu, to najwyższej jakości płyta przeznaczona do zastosowań na zewnątrz. Obydwa nowe produkty w wersji matowej są  jeszcze bardziej odporne na odciski palców.

Oprócz nowej linii lakierniczej w Leutkirch, Pfleiderer Group SA zwiększył możliwości recyklingu drewna w Neumarkt. Nowa inwestycja nie tylko pozwoli Spółce zwiększyć możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania drewna, ale  również przyczyni się do zwiększenia wydajności produkcji przy zachowaniu niezmienionej jakości.

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy

Pfleiderer Group SA koncentruje się nie tylko na udoskonalaniu działalności operacyjnej, ale także na zwiększaniu wartości dla swoich akcjonariuszy. W I kw. 2018 r. Grupa zrealizowała drugą i trzecią transzę programu skupu akcji własnych, który rozpoczął się jesienią 2017 r. Jak dotąd Grupa nabyła łącznie 5,4 mln akcji własnych, stanowiących w  sumie ok. 8,3% łącznej liczby akcji. Co więcej, Pfleiderer Group SA chce utrzymać atrakcyjną politykę dywidendową, wypłacając dywidendy za 2017 r. w wysokości 1,2 zł na akcję, co stanowi wzrost o 9,1% r/r. Decyzja  o  rekomendowanym przez Zarząd wzroście wypłacanej dywidendy zostanie podjęta podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Pfleiderer Group SA

więcej o Pfleiderer Group SA

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r. - wzrost EBITDA, konsekwentna realizacja strategii i planu inwestycyjnego

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2017 r. wyniosły 1 006 mln euro i były o 4,8% wyższe niż rokwcześniej. Wynik EBITDA Grupy wzrósł o 9,3% do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9%. Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża założenia Strategii - wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosła 76,3 mln euro.Grupa znacząco obniży koszty finansowe dzięki refinansowaniu długu. Grupa pracuje nad nowymi produktami i innowacjami. W zeszłym rokuzostały wprowadzone nowe wzory i dekory oraz przeprowadzono pre-launch prezentacji PrimeBoard i Duropal HPL Compact Exterior. Za swoje produkty Pfleiderer Group zdobył liczne nagrody, w tym German Design Award 2017, Red Dot Award: Product Design 2017 oraz German Brand Award.

więcej

Pfleiderer Group odnotowała dobre wyniki finansowe w trzech kwartałach 2017 r. –solidny portfel zamówień i korzystne warunki rynkowe

• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pfleiderer Group w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro.
• EBITDA Grupy wzrosła o 24,6% do 96,2 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 12,8% przychodów.
• Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża swoje strategiczne projekty - wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 43,6 mln euro.
• Wzrost EBITDA w stosunku do tego samego okresu ubiegłego rokuwspierany był utrzymującymi się dobrymi wynikami sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka nadal zmaga się ze znacznym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z zeszłego roku.
• W trzecim kwartale 2017 r. z powodzeniem zaprezentowana została strategia Pfleiderer Group do 2021 roku.

więcej

Grupa Pfleiderer przedstawia strategię, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. oraz szczegółowe warunki programu skupu akcji własnych

Strategia oparta jest na kluczowych filarach, które mają przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Celem Grupy Pfleiderer jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro oraz marży EBITDA wynoszącej minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. W horyzoncie czasowym objętym strategią Grupa planuje stabilne nakłady inwestycyjne – średniorocznie na ten cel przeznaczać będzie 70 mln euro. Jednocześnie Zarząd Pfleiderer Group SA zaprezentował założenia programu skupu akcji własnych, o wartości do 390 mln zł.

więcej

Pfleiderer Group notuje wzrost marży EBITDA dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenów sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Pfleiderer w I półroczu 2017 r. wyniosły 506 mln EUR i wzrosły o 3,4% w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. (489,3 mln EUR w I półroczu 2016 r.). EBITDA Grupy w I półroczu 2017 r. wyniosła 66,1 mln EUR w porównaniu do 51,8 mln EUR EBITDA w I półroczu 2016 r.: + 27,6%. Marża EBITDA wzrosła do 13,1% przychodów dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenu sprzedaży (10,6% marży EBITDA w I półroczu 2016 r.). W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 20,6 mln EUR, w porównaniu do 15,8 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Solidny zestaw wyników finansowych i korzystne warunki rynkowe stanowią silną podstawę do dalszego wzrostu w drugiej połowie roku 2017.

więcej

Pfleiderer Group notuje istotny wzrost wolumenów sprzedaży Grupy w I kwartale 2017 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w I kwartale 2017 r. wyniosły 252 mln euro (wzrost o 2,5%). Raportowana EBITDA Grupy wyniosła 30,8 mln euro (wzrost o 51%), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2%.Udział sprzedaży produktów z wartością dodaną w przychodach wzrósł do poziomu 67%.W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 7,5 mln euro - Pfleiderer konsekwentnie realizuje inwestycje zwiększające udział wysokomarżowych wyrobów w produkcji oraz dostępne moce produkcyjne.

więcej

Pfleiderer Group wypracował 15.5% marży na poziomie znormalizowanej EBITDA w 2016 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 r. wyniosły ok. 960 mln euro i były nieco niższe (o 2,4%) niż w 2015 r. Skonsolidowany zysk brutto wypracowany w 2016 r. wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4% wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r. wzrosła o 12,5% do poziomu ok. 149 mln euro. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA wyniosła 15,5% przychodów. Współczynnik dźwigni finansowej netto (dług finansowy netto/znormalizowana EBITDA) wyniósł ok. 1.6x. Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu „JEDNEGO PFLEIDERERA” wyniosą około 18 mln euro (celem jest uzyskanie oszczędności na poziomie ponad 30 mln euro do końca 2018 r.).

więcej

Pfleiderer Grajewo SA zmienia nazwę na Pfleiderer Group SA i przenosi siedzibę do Wrocławia

Pfleiderer Grajewo SA, jeden z największych i najbardziej nowoczesnych producentów materiałów na bazie drewna, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zmienia nazwę – od dziś to Pfleiderer Group SA Dzięki strategicznym zmianom jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej jej struktura będzie bardziej przejrzysta, usprawnione zostanie zarządzanie po połączeniu wschodniego i zachodniego segmentu. Umożliwią one dalszy rozwój jako międzynarodowego podmiotu.

więcej

Dobre wyniki Grupy Pfleiderer dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną oraz korzystnym warunkom rynkowym

  • Znormalizowana EBITDA (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wzrosła o 9,2% do poziomu 70,4 mln EUR
  • Marża EBITDA na poziomie 14,4% - powyżej założeń
  • Przychody w wysokości 489,3 mln EUR, nieco poniżej poziomu z tego samego okresu zeszłego rokuze względu na negatywny wpływ różnic kursowych
  • Wypracowane przez Grupę wyniki wspierane są przez korzystne warunki rynkowe – obserwowane są stabilne wzrosty na rynkach DACH*, w Polsce, a także we Francji i Wielkiej Brytanii
  • Zarząd potwierdza, że w 2016 r. spodziewa się niskiego, dwuprocentowego wzrostu na poziomie EBITDA

więcej

Pfleiderer Grajewo otwiera linię lakierniczą wartą 22 mln zł jako pierwszą część realizowanej w Grajewie inwestycji o wartości 45 mln zł

Grupa Pfleiderer, jeden z czołowych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zakończyła instalację nowej linii lakierniczej w Grajewie. Nakłady związane z tą inwestycją to 22 mln zł, a dzięki jej realizacji moc produkcyjna w zakresie lakierowanych płyt HDF w tym zakładzie wzrośnie o około 30%.

więcej

Pfleiderer Grajewo wypłaci akcjonariuszom prawie 65 mln zł dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo SA, jednego z największych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi 64,70 mln zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy w dniu WZA to 3,4%.

więcej