przewiń w dół
aby nas poznać

InnerValue

Uwalniamy
wewnętrzną wartość

Jesteśmy wiodącą agencją relacji inwestorskich w Polsce. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu komunikacji z inwestorami i mediami.
W ciągu 9 lat działalności zrealizowaliśmy projekty dla kilkudziesięciu Klientów i współpracowaliśmy przy największych ofertach publicznych w regionie.dowiedz się więcej
nasz facebook
nasz linkedin
nasz twitter

Oferta

Relacje inwestorskie 360°

 • Komunikacja z inwestorami
 • Relacje z mediami
 • Wsparcie debiutów giełdowych i transakcji
 • Organizacja wydarzeń
 • Strony www i serwisy RI
 • Wykorzystanie innowacyjnych kanałów dotarcia
 
 • Analiza wizerunku
 • Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
 • Opracowywanie dokumentów
 • Specjalistyczny druk materiałów
 • Monitoring
 • Profesjonalne tłumaczenia
     

Skala

InnerValue w liczbach

wartość obsługiwanych
transakcji
publikacji medialnych
na temat naszych Klientów w 2017 r.
wizyt przedstawicieli
instytucji finansowych
na spotkaniach w 2017 r.
zorganizowane wydarzenia
dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w 2017 r.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
9
lat doświadczenia we wdrażaniu strategii IR

AKTUALNOŚCI

Newsflow

zobacz wszystkie

CI Games podsumowuje udany 2020 r.

Grupa CI Games osiągnęła w 2020 r. 46,0 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki efektywnej sprzedaży gier z dotychczasowego portfolio, w minionym rokuCI Games nie wydało żadnej nowej gry. W tym czasie zespół koncentrował się na jednoczesnej produkcji dwóch gier, tj. Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen.

więcej

Game Island z Grupy The Dust zawarło umowę z Inwestoremdotyczącą współfinansowania gry Bunker Survival

Game Island, producent gier z gatunku survival-immersive z Wrocławia podpisał umowę wykonawczą z Inwestorem, który pokryje część budżetu produkcyjnego tytułu Bunker Survival. Jest to już trzeci projekt współfinansowany przez Inwestora w oparciu o podpisaną 19 października ubiegłego rokuumowę ramową. Zakłada ona wsparcie finansowe Inwestora w łącznie 15 projektach autorstwa Game Island.

więcej

Ultimate Games z najlepszymi wynikami w historii spółki!

16,7 mln zł zysku netto i 15,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wypracowała w 2020 rokuspółka Ultimate Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie producent i wydawca gier wideo. To najwyższe wyniki w dotychczasowej historii firmy. Na dzień 31 grudnia, poziom gotówki na koncie Ultimate Games wzrósł do 16,8 mln zł.

więcej

Immersion Games powołało członków Rady Nadzorczej

Immersion Games, producent gier VR oraz PC, powołał sześcioosobową Radę Nadzorczą Spółki. Przez pięć lat nadzór nad działalnością firmy sprawować będą – Zofia Kłudka, Piotr Baczyński, Dawid Sukacz, Jędrzej Szcześniak, Chris Chin oraz Paul Jastrzębski. Członkowie Rady Immersion Games to specjaliści w obszarze gamedev i technologii. W swoim dotychczasowym doświadczeniu mają m.in. liczne współprace z dużymi firmami z obu sektorów. Immersion Games jeszcze w tym rokuplanuje debiut na rynku publicznym NewConnect.

więcej

Cloud Technologies planuje istotnie zwiększyć przychody w kluczowym segmencie biznesowym w 2021 r.

Cloud Technologies rozwija swój kluczowy segment - Data enrichment, co ma przełożyć się na wzrost przychodów. Styczniowa szacunkowa dynamika sprzedaży danych w tym obszarze wyniosła 98% r/r, a w lutym przekroczyła 160% r/r. W celu zwiększenia przychodów w tym wysokomarżowym segmencie, Grupa Cloud Technologies stawia na globalizację, międzynarodowe akwizycje i rozwój własnych technologii.

więcej

Zeneris Projekty 20 kwietnia rozpoczyna emisję akcji i planuje pozyskać do 3 mln zł

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, 20 kwietnia rozpoczął emisję akcji, z które planuje pozyskać łącznie kwotę 3 mln zł. Pierwsza transza rozpoczęła się 20 kwietnia, skierowana jest do większych inwestorów. Od 27 kwietnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl, na której dzisiaj zostały zaprezentowane informacje o warunkach nabycia akcji. Środki inwestorów zostaną przeznaczone na realizację planów rozwojowych spółki - wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, przygotowanie dokumentacji na 1 do 3 farm fotowoltaicznych, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA W bieżącym rokuspółka planuje debiut na rynku NewConnect.

więcej

Games Box SA rozpoczyna pracę nad Riot Control Simulator

Games Box, producent i wydawca gier wideo na PC i konsole, należący do Grupy Ultimate Games, będzie pełnić rolę wydawcy symulatora Riot Control Simulator. W ramach rozgrywki gracz będzie nadzorować oddziały służb porządkowych i kontrolować uliczne zamieszki. Premiera tytułu na PC planowana jest w 2022 r. Riot Control Simulator w następnej kolejności będzie również dostępna na konsolach PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series. Games Box planuje debiut na NewConnect najpóźniej w 2022 r.

więcej

Ponad 5-krotny wzrost wyniku netto Grupy BOWIM w 2020 roku

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował raport okresowy za 2020 r. Grupa istotnie poprawiła rentowności, w wyniku czego odnotowała 17,5 mln zł zysku netto, a więc o 448,8 % więcej niż rokwcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1 210 mln zł, a także zakończyła ubiegły rokzyskiem EBITDA na poziomie 33,9 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w IV kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej.

więcej

System PCR|ONE opracowywany przez Curiosity Diagnostics z europejskim certyfikatem CE IVD dla panelu MRSA/MSSA. Early Access Program rozpocznie się w 3 kwartale 2021 roku.

• Certyfikat CE IVD dla panelu MRSA/MSSA otwiera drogę do komercjalizacji systemu PCR|ONE w 2021 roku.
•Szacuje się, iż globalna wartość rynku systemów testujących gronkowca złocistego wynosi obecnie ok. 105 mln USD.
• Szybka, 15-minutowa diagnostyka molekularna z użyciem systemu PCR|ONE skutecznie wspiera lekarzy i ich pacjentów już w czasie konsultacji.
• Dostępność zautomatyzowanych, szybkich testów MRSA/MSSA na izbach przyjęć istotnie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych.
Ultraszybki system PCR|ONE, opracowywany przez Curiosity Diagnostics, spółkę zależną należącą w całości do Scope Fluidics SA, uzyskał europejski certyfikat CE IVD w zakresie diagnostyki gronkowca złocistego opornego na metycylinę. System PCR|ONE jest w stanie wykryć na poziomie molekularnym groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie zaledwie 15 minut. Scope Fluidics zakłada, że w ramach Early Access Program system ma szansę na stałe zagościć w laboratoriach i szpitalach w krajach członkowskich Unii Europejskiej jeszcze w tym roku. Panel MRSA/MSSA systemu PCR|ONE jest już w  rejestrze UE dla wyrobów medycznych, stosowanych w diagnostyce in vitro. Early Access Program rozpocznie się w 3 kwartale tego roku.

więcej

Kolejna spółka zależna Scope Fluidics otrzymała pozytywną rekomendację dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO zgodnie z normą 13485:2016, spełniając wymagania określone w normie. Przeprowadzenie audytu oznacza, że osiągnięty został jeden z elementów składających się na kamień milowy dot. rejestracji i certyfikacji systemu BacterOMIC. Dodatkowo przejście audytu ISO stanowi potwierdzenie, że system BacterOMIC projektowany i wytwarzany jest zgodnie z wymaganiami europejskich regulacji.

więcej

Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Strefa Indie Games Festival – po raz pierwszy – podczas targów Warsaw Games Show!

Po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Warsaw Games Show, targów dla miłośników gamingu, powstała strefa gier niezależnych – Indie Games Festival. Trzydniowa impreza odbyła się w największym centrum targowo-kongresowym w Europie Środkowej – Ptak Warsaw EXPO. Współorganizatorem i partnerem Strefy IGF była Agencja Inner Value. Warsaw Games Show towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie.

więcej

GPW Innovation Day – Pionierskie wydarzenie dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych

Siedemnaście innowacyjnych spółek wzięło udział w konferencji „GPW Innovation Day” zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja InnerValue, jako partner wydarzenia, współpracowała przy przygotowaniu jego koncepcji, a także odpowiadała za promocję wśród inwestorów indywidualnych i mediów. Jej konsultanci nadzorowali sale dedykowane poszczególnym branżom, współpracowali z dziennikarzami i koordynowali działania partnerów.

więcej

Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

Wkrótce po ogłoszeniu ambitnej Strategii na lata 2017-2021 w połowie 2017 r. Zarząd biotechnologicznej Selvity podjął decyzję o pozyskaniu finansowania z rynku w ramach SPO. Przygotowana przez zespół InnerValue kompleksowa kampania informacyjna wsparła emisję akcji, która – pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – zakończyła się dużym sukcesem i uplasowaniem akcji o wartości ponad 134 mln zł.

więcej

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową należącą do grona największych polskich koncernów energetycznych. Agencja InnerValue w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2018 r. realizowała dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

Opinie o nas

więcej opinii
Roman Szyszko
Wiceprezes ds. finansowych ENERGA SA
Możemy rekomendować InnerCorp jako partnera biznesowego i profesjonalną firmę doradztwa komunikacyjnego
Beata Korzeniewska
Dyrektor Biura PR Grupy NEUCA
Współpracę z pracownikami agencji oceniam bardzo pozytywnie, zarówno pod względem jej jakości merytorycznej, jak również zaangażowania w realizowane projekty
Marcin Dudek
Dyrektor Departamentu Skarbu BANK POCZTOWY SA
InnerValue cechuje się dużą swobodą nawiązywania kontaktów oraz zdolnością do pracy w zespołach projektowych łączących wiele obszarów z zakresu rynku kapitałowego
Jarosław Dominiak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Nasi partnerzy z InnerValue są świadomi praw i znaczenia inwestorów indywidualnych dla polskiego rynku kapitałowego. Zawsze wykazywali się przygotowaniem merytorycznym i zaangażowaniem